FFmpeg
Data Structures | Macros | Enumerations | Functions | Variables
vf_scale.c File Reference
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "avfilter.h"
#include "formats.h"
#include "internal.h"
#include "scale_eval.h"
#include "video.h"
#include "libavutil/avstring.h"
#include "libavutil/eval.h"
#include "libavutil/internal.h"
#include "libavutil/mathematics.h"
#include "libavutil/opt.h"
#include "libavutil/parseutils.h"
#include "libavutil/pixdesc.h"
#include "libavutil/imgutils.h"
#include "libswscale/swscale.h"

Go to the source code of this file.

Data Structures

struct  ScaleContext
 

Macros

#define OFFSET(x)   offsetof(ScaleContext, x)
 
#define FLAGS   AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM|AV_OPT_FLAG_FILTERING_PARAM
 
#define TFLAGS   AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM|AV_OPT_FLAG_FILTERING_PARAM|AV_OPT_FLAG_RUNTIME_PARAM
 

Enumerations

enum  var_name {
  VAR_N, VAR_TB, VAR_PTS, VAR_DTS,
  VAR_NOPTS, VAR_STARTPTS, VAR_STARTDTS, VAR_DURATION,
  VAR_D, VAR_POS, VAR_SIZE, VAR_KEY,
  VAR_STATE, VAR_VARS_NB, VAR_N, VAR_TS,
  VAR_POS, VAR_PREV_INPTS, VAR_PREV_INDTS, VAR_PREV_INDUR,
  VAR_PREV_OUTPTS, VAR_PREV_OUTDTS, VAR_PREV_OUTDUR, VAR_NEXT_PTS,
  VAR_NEXT_DTS, VAR_NEXT_DUR, VAR_PTS, VAR_DTS,
  VAR_DURATION, VAR_STARTPTS, VAR_STARTDTS, VAR_TB,
  VAR_TB_OUT, VAR_SR, VAR_NOPTS, VAR_VARS_NB,
  VAR_CH, VAR_N, VAR_NB_IN_CHANNELS, VAR_NB_OUT_CHANNELS,
  VAR_T, VAR_S, VAR_VARS_NB, VAR_CH,
  VAR_SN, VAR_NB_CHANNELS, VAR_T, VAR_SR,
  VAR_P, VAR_VARS_NB, VAR_W, VAR_H,
  VAR_CW, VAR_CH, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VARS_NB, VAR_VALUE1, VAR_VALUE2, VAR_FRAMEVAL,
  VAR_USERVAL, VAR_VARS_NB, VAR_TB, VAR_PTS,
  VAR_START_PTS, VAR_PREV_PTS, VAR_PREV_SELECTED_PTS, VAR_T,
  VAR_START_T, VAR_PREV_T, VAR_PREV_SELECTED_T, VAR_PICT_TYPE,
  VAR_I, VAR_P, VAR_B, VAR_S,
  VAR_SI, VAR_SP, VAR_BI, VAR_PICT_TYPE_I,
  VAR_PICT_TYPE_P, VAR_PICT_TYPE_B, VAR_PICT_TYPE_S, VAR_PICT_TYPE_SI,
  VAR_PICT_TYPE_SP, VAR_PICT_TYPE_BI, VAR_INTERLACE_TYPE, VAR_INTERLACE_TYPE_P,
  VAR_INTERLACE_TYPE_T, VAR_INTERLACE_TYPE_B, VAR_CONSUMED_SAMPLES_N, VAR_SAMPLES_N,
  VAR_SAMPLE_RATE, VAR_N, VAR_SELECTED_N, VAR_PREV_SELECTED_N,
  VAR_KEY, VAR_POS, VAR_SCENE, VAR_CONCATDEC_SELECT,
  VAR_VARS_NB, VAR_N, VAR_T, VAR_POS,
  VAR_PTS, VAR_TS, VAR_TE, VAR_TI,
  VAR_W, VAR_H, VAR_VARS_NB, VAR_IN_W,
  VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W,
  VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_A,
  VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VAR_OHSUB, VAR_OVSUB, VARS_NB, VAR_FRAME_RATE,
  VAR_INTERLACED, VAR_N, VAR_NB_CONSUMED_SAMPLES, VAR_NB_SAMPLES,
  VAR_POS, VAR_PREV_INPTS, VAR_PREV_INT, VAR_PREV_OUTPTS,
  VAR_PREV_OUTT, VAR_PTS, VAR_SAMPLE_RATE, VAR_STARTPTS,
  VAR_STARTT, VAR_T, VAR_TB, VAR_RTCTIME,
  VAR_RTCSTART, VAR_S, VAR_SR, VAR_FR,
  VAR_VARS_NB, VAR_AVTB, VAR_INTB, VAR_SR,
  VAR_VARS_NB, VAR_W, VAR_H, VAR_A,
  VAR_DAR, VAR_SAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H,
  VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H,
  VAR_OH, VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR,
  VAR_HSUB, VAR_VSUB, VAR_X, VAR_Y,
  VAR_N, VAR_POS, VAR_T, VAR_VARS_NB,
  VAR_X, VAR_Y, VAR_W, VAR_H,
  VAR_N, VAR_T, VAR_VARS_NB, VAR_DAR,
  VAR_HSUB, VAR_VSUB, VAR_IN_H, VAR_IH,
  VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_SAR, VAR_X,
  VAR_Y, VAR_H, VAR_W, VAR_T,
  VAR_MAX, VARS_NB, VAR_DAR, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VAR_LINE_H, VAR_LH, VAR_MAIN_H,
  VAR_h, VAR_H, VAR_MAIN_W, VAR_w,
  VAR_W, VAR_MAX_GLYPH_A, VAR_ASCENT, VAR_MAX_GLYPH_D,
  VAR_DESCENT, VAR_MAX_GLYPH_H, VAR_MAX_GLYPH_W, VAR_N,
  VAR_SAR, VAR_T, VAR_TEXT_H, VAR_TH,
  VAR_TEXT_W, VAR_TW, VAR_X, VAR_Y,
  VAR_PICT_TYPE, VAR_PKT_POS, VAR_PKT_SIZE, VAR_DURATION,
  VAR_VARS_NB, VAR_N, VAR_POS, VAR_R,
  VAR_T, VAR_NB, VAR_SOURCE_FPS, VAR_FPS_NTSC,
  VAR_FPS_PAL, VAR_FPS_FILM, VAR_FPS_NTSC_FILM, VARS_NB,
  VAR_N, VAR_PTS, VAR_R, VAR_T,
  VAR_TB, VAR_NB, VAR_W, VAR_H,
  VAR_VAL, VAR_MAXVAL, VAR_MINVAL, VAR_NEGVAL,
  VAR_CLIPVAL, VAR_VARS_NB, VAR_W, VAR_H,
  VAR_X, VAR_Y, VAR_BITDEPTHX, VAR_BITDEPTHY,
  VAR_VARS_NB, VAR_MAIN_W, VAR_MW, VAR_MAIN_H,
  VAR_MH, VAR_OVERLAY_W, VAR_OW, VAR_OVERLAY_H,
  VAR_OH, VAR_HSUB, VAR_VSUB, VAR_X,
  VAR_Y, VAR_N, VAR_POS, VAR_T,
  VAR_VARS_NB, VAR_MAIN_W, VAR_MW, VAR_MAIN_H,
  VAR_MH, VAR_OVERLAY_W, VAR_OW, VAR_OVERLAY_H,
  VAR_OH, VAR_X, VAR_Y, VAR_N,
  VAR_POS, VAR_T, VAR_VARS_NB, VAR_MAIN_iW,
  VAR_MW, VAR_MAIN_iH, VAR_MH, VAR_OVERLAY_iW,
  VAR_OVERLAY_iH, VAR_OVERLAY_X, VAR_OX, VAR_OVERLAY_Y,
  VAR_OY, VAR_OVERLAY_W, VAR_OW, VAR_OVERLAY_H,
  VAR_OH, VAR_VARS_NB, VAR_MAIN_IW, VAR_MW,
  VAR_MAIN_IH, VAR_MH, VAR_OVERLAY_IW, VAR_OVERLAY_IH,
  VAR_OVERLAY_X, VAR_OX, VAR_OVERLAY_Y, VAR_OY,
  VAR_OVERLAY_W, VAR_OW, VAR_OVERLAY_H, VAR_OH,
  VAR_VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H,
  VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H,
  VAR_OH, VAR_X, VAR_Y, VAR_A,
  VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H,
  VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H,
  VAR_OH, VAR_X, VAR_Y, VAR_A,
  VAR_SAR, VAR_DAR, VARS_NB, VAR_W,
  VAR_H, VAR_VAL, VAR_YMIN, VAR_UMIN,
  VAR_VMIN, VAR_AMIN, VAR_YMAX, VAR_UMAX,
  VAR_VMAX, VAR_AMAX, VAR_VARS_NB, VAR_IN_W,
  VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W,
  VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VAR_N, VAR_T, VAR_VARS_NB,
  VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH,
  VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH,
  VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VAR_OHSUB, VAR_OVSUB, VAR_N,
  VAR_T, VAR_POS, VAR_S2R_MAIN_W, VAR_S2R_MAIN_H,
  VAR_S2R_MAIN_A, VAR_S2R_MAIN_SAR, VAR_S2R_MAIN_DAR, VAR_S2R_MDAR,
  VAR_S2R_MAIN_HSUB, VAR_S2R_MAIN_VSUB, VAR_S2R_MAIN_N, VAR_S2R_MAIN_T,
  VAR_S2R_MAIN_POS, VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW,
  VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW,
  VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_A, VAR_SAR,
  VAR_DAR, VAR_N, VAR_T, VAR_POS,
  VAR_S2R_MAIN_W, VAR_S2R_MAIN_H, VAR_S2R_MAIN_A, VAR_S2R_MAIN_SAR,
  VAR_S2R_MAIN_DAR, VAR_S2R_MDAR, VAR_S2R_MAIN_N, VAR_S2R_MAIN_T,
  VAR_S2R_MAIN_POS, VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW,
  VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW,
  VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_A, VAR_DAR,
  VAR_SAR, VARS_NB, VAR_W, VAR_H,
  VAR_N, VAR_PTS, VAR_R, VAR_T,
  VAR_TB, VAR_NB, VAR_iW, VAR_IN_W,
  VAR_iH, VAR_IN_H, VAR_oW, VAR_OUT_W,
  VAR_W, VAR_oH, VAR_OUT_H, VAR_H,
  CW, CH, CX, CY,
  VAR_VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H,
  VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H,
  VAR_OH, VAR_IN, VAR_ON, VAR_DURATION,
  VAR_PDURATION, VAR_IN_TIME, VAR_IT, VAR_TIME,
  VAR_OUT_TIME, VAR_OT, VAR_FRAME, VAR_ZOOM,
  VAR_PZOOM, VAR_X, VAR_PX, VAR_Y,
  VAR_PY, VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR,
  VAR_HSUB, VAR_VSUB, VARS_NB, VAR_IN_W,
  VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W,
  VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_A,
  VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VAR_OHSUB, VAR_OVSUB, VARS_NB, VAR_X,
  VAR_Y, VAR_W, VAR_H, VAR_TIME,
  VAR_SPEED, VAR_TEMPO, VAR_ORDER, VAR_PATTERN,
  VAR_ROW, VAR_VARS_NB
}
 
enum  EvalMode {
  EVAL_MODE_ONCE, EVAL_MODE_FRAME, EVAL_MODE_NB, EVAL_MODE_INIT,
  EVAL_MODE_FRAME, EVAL_MODE_NB, EVAL_MODE_INIT, EVAL_MODE_FRAME,
  EVAL_MODE_NB, EVAL_MODE_INIT, EVAL_MODE_FRAME, EVAL_MODE_NB,
  EVAL_MODE_INIT, EVAL_MODE_FRAME, EVAL_MODE_NB, EVAL_MODE_INIT,
  EVAL_MODE_FRAME, EVAL_MODE_NB, EVAL_MODE_INIT, EVAL_MODE_FRAME,
  EVAL_MODE_NB, EVAL_MODE_INIT, EVAL_MODE_FRAME, EVAL_MODE_NB,
  EVAL_MODE_INIT, EVAL_MODE_FRAME, EVAL_MODE_NB
}
 

Functions

static int config_props (AVFilterLink *outlink)
 
static int check_exprs (AVFilterContext *ctx)
 
static int scale_parse_expr (AVFilterContext *ctx, char *str_expr, AVExpr **pexpr_ptr, const char *var, const char *args)
 
static av_cold int init_dict (AVFilterContext *ctx, AVDictionary **opts)
 
static av_cold void uninit (AVFilterContext *ctx)
 
static int query_formats (AVFilterContext *ctx)
 
static const intparse_yuv_type (const char *s, enum AVColorSpace colorspace)
 
static int scale_eval_dimensions (AVFilterContext *ctx)
 
static int config_props_ref (AVFilterLink *outlink)
 
static int request_frame (AVFilterLink *outlink)
 
static int request_frame_ref (AVFilterLink *outlink)
 
static void frame_offset (AVFrame *frame, int dir, int is_pal)
 
static int scale_field (ScaleContext *scale, AVFrame *dst, AVFrame *src, int field)
 
static int scale_frame (AVFilterLink *link, AVFrame *in, AVFrame **frame_out)
 
static int filter_frame (AVFilterLink *link, AVFrame *in)
 
static int filter_frame_ref (AVFilterLink *link, AVFrame *in)
 
static int process_command (AVFilterContext *ctx, const char *cmd, const char *args, char *res, int res_len, int flags)
 
static const AVClasschild_class_iterate (void **iter)
 

Variables

static const char *const var_names []
 
const AVFilter ff_vf_scale2ref
 
static const AVOption scale_options []
 
static const AVClass scale_class
 
static const AVFilterPad avfilter_vf_scale_inputs []
 
static const AVFilterPad avfilter_vf_scale_outputs []
 
const AVFilter ff_vf_scale
 
static const AVFilterPad avfilter_vf_scale2ref_inputs []
 
static const AVFilterPad avfilter_vf_scale2ref_outputs []
 

Detailed Description

scale video filter

Definition in file vf_scale.c.

Macro Definition Documentation

◆ OFFSET

#define OFFSET (   x)    offsetof(ScaleContext, x)

Definition at line 930 of file vf_scale.c.

◆ FLAGS

Definition at line 931 of file vf_scale.c.

◆ TFLAGS

Definition at line 932 of file vf_scale.c.

Enumeration Type Documentation

◆ var_name

enum var_name
Enumerator
VAR_N 
VAR_TB 
VAR_PTS 
VAR_DTS 
VAR_NOPTS 
VAR_STARTPTS 
VAR_STARTDTS 
VAR_DURATION 
VAR_D 
VAR_POS 
VAR_SIZE 
VAR_KEY 
VAR_STATE 
VAR_VARS_NB 
VAR_N 
VAR_TS 
VAR_POS 
VAR_PREV_INPTS 
VAR_PREV_INDTS 
VAR_PREV_INDUR 
VAR_PREV_OUTPTS 
VAR_PREV_OUTDTS 
VAR_PREV_OUTDUR 
VAR_NEXT_PTS 
VAR_NEXT_DTS 
VAR_NEXT_DUR 
VAR_PTS 
VAR_DTS 
VAR_DURATION 
VAR_STARTPTS 
VAR_STARTDTS 
VAR_TB 
VAR_TB_OUT 
VAR_SR 
VAR_NOPTS 
VAR_VARS_NB 
VAR_CH 
VAR_N 
VAR_NB_IN_CHANNELS 
VAR_NB_OUT_CHANNELS 
VAR_T 
VAR_S 
VAR_VARS_NB 
VAR_CH 
VAR_SN 
VAR_NB_CHANNELS 
VAR_T 
VAR_SR 
VAR_P 
VAR_VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_CW 
VAR_CH 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_VALUE1 
VAR_VALUE2 
VAR_FRAMEVAL 
VAR_USERVAL 
VAR_VARS_NB 
VAR_TB 
VAR_PTS 
VAR_START_PTS 
VAR_PREV_PTS 
VAR_PREV_SELECTED_PTS 
VAR_T 
VAR_START_T 
VAR_PREV_T 
VAR_PREV_SELECTED_T 
VAR_PICT_TYPE 
VAR_I 
VAR_P 
VAR_B 
VAR_S 
VAR_SI 
VAR_SP 
VAR_BI 
VAR_PICT_TYPE_I 
VAR_PICT_TYPE_P 
VAR_PICT_TYPE_B 
VAR_PICT_TYPE_S 
VAR_PICT_TYPE_SI 
VAR_PICT_TYPE_SP 
VAR_PICT_TYPE_BI 
VAR_INTERLACE_TYPE 
VAR_INTERLACE_TYPE_P 
VAR_INTERLACE_TYPE_T 
VAR_INTERLACE_TYPE_B 
VAR_CONSUMED_SAMPLES_N 
VAR_SAMPLES_N 
VAR_SAMPLE_RATE 
VAR_N 
VAR_SELECTED_N 
VAR_PREV_SELECTED_N 
VAR_KEY 
VAR_POS 
VAR_SCENE 
VAR_CONCATDEC_SELECT 
VAR_VARS_NB 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_POS 
VAR_PTS 
VAR_TS 
VAR_TE 
VAR_TI 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_OHSUB 
VAR_OVSUB 
VARS_NB 
VAR_FRAME_RATE 
VAR_INTERLACED 
VAR_N 
VAR_NB_CONSUMED_SAMPLES 
VAR_NB_SAMPLES 
VAR_POS 
VAR_PREV_INPTS 
VAR_PREV_INT 
VAR_PREV_OUTPTS 
VAR_PREV_OUTT 
VAR_PTS 
VAR_SAMPLE_RATE 
VAR_STARTPTS 
VAR_STARTT 
VAR_T 
VAR_TB 
VAR_RTCTIME 
VAR_RTCSTART 
VAR_S 
VAR_SR 
VAR_FR 
VAR_VARS_NB 
VAR_AVTB 
VAR_INTB 
VAR_SR 
VAR_VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_A 
VAR_DAR 
VAR_SAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_N 
VAR_POS 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_SAR 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_H 
VAR_W 
VAR_T 
VAR_MAX 
VARS_NB 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_LINE_H 
VAR_LH 
VAR_MAIN_H 
VAR_h 
VAR_H 
VAR_MAIN_W 
VAR_w 
VAR_W 
VAR_MAX_GLYPH_A 
VAR_ASCENT 
VAR_MAX_GLYPH_D 
VAR_DESCENT 
VAR_MAX_GLYPH_H 
VAR_MAX_GLYPH_W 
VAR_N 
VAR_SAR 
VAR_T 
VAR_TEXT_H 
VAR_TH 
VAR_TEXT_W 
VAR_TW 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_PICT_TYPE 
VAR_PKT_POS 
VAR_PKT_SIZE 
VAR_DURATION 
VAR_VARS_NB 
VAR_N 
VAR_POS 
VAR_R 
VAR_T 
VAR_NB 
VAR_SOURCE_FPS 
VAR_FPS_NTSC 
VAR_FPS_PAL 
VAR_FPS_FILM 
VAR_FPS_NTSC_FILM 
VARS_NB 
VAR_N 
VAR_PTS 
VAR_R 
VAR_T 
VAR_TB 
VAR_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_VAL 
VAR_MAXVAL 
VAR_MINVAL 
VAR_NEGVAL 
VAR_CLIPVAL 
VAR_VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_BITDEPTHX 
VAR_BITDEPTHY 
VAR_VARS_NB 
VAR_MAIN_W 
VAR_MW 
VAR_MAIN_H 
VAR_MH 
VAR_OVERLAY_W 
VAR_OW 
VAR_OVERLAY_H 
VAR_OH 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_N 
VAR_POS 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_MAIN_W 
VAR_MW 
VAR_MAIN_H 
VAR_MH 
VAR_OVERLAY_W 
VAR_OW 
VAR_OVERLAY_H 
VAR_OH 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_N 
VAR_POS 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_MAIN_iW 
VAR_MW 
VAR_MAIN_iH 
VAR_MH 
VAR_OVERLAY_iW 
VAR_OVERLAY_iH 
VAR_OVERLAY_X 
VAR_OX 
VAR_OVERLAY_Y 
VAR_OY 
VAR_OVERLAY_W 
VAR_OW 
VAR_OVERLAY_H 
VAR_OH 
VAR_VARS_NB 
VAR_MAIN_IW 
VAR_MW 
VAR_MAIN_IH 
VAR_MH 
VAR_OVERLAY_IW 
VAR_OVERLAY_IH 
VAR_OVERLAY_X 
VAR_OX 
VAR_OVERLAY_Y 
VAR_OY 
VAR_OVERLAY_W 
VAR_OW 
VAR_OVERLAY_H 
VAR_OH 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_VAL 
VAR_YMIN 
VAR_UMIN 
VAR_VMIN 
VAR_AMIN 
VAR_YMAX 
VAR_UMAX 
VAR_VMAX 
VAR_AMAX 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_OHSUB 
VAR_OVSUB 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_POS 
VAR_S2R_MAIN_W 
VAR_S2R_MAIN_H 
VAR_S2R_MAIN_A 
VAR_S2R_MAIN_SAR 
VAR_S2R_MAIN_DAR 
VAR_S2R_MDAR 
VAR_S2R_MAIN_HSUB 
VAR_S2R_MAIN_VSUB 
VAR_S2R_MAIN_N 
VAR_S2R_MAIN_T 
VAR_S2R_MAIN_POS 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_POS 
VAR_S2R_MAIN_W 
VAR_S2R_MAIN_H 
VAR_S2R_MAIN_A 
VAR_S2R_MAIN_SAR 
VAR_S2R_MAIN_DAR 
VAR_S2R_MDAR 
VAR_S2R_MAIN_N 
VAR_S2R_MAIN_T 
VAR_S2R_MAIN_POS 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_DAR 
VAR_SAR 
VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_N 
VAR_PTS 
VAR_R 
VAR_T 
VAR_TB 
VAR_NB 
VAR_iW 
VAR_IN_W 
VAR_iH 
VAR_IN_H 
VAR_oW 
VAR_OUT_W 
VAR_W 
VAR_oH 
VAR_OUT_H 
VAR_H 
CW 
CH 
CX 
CY 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_IN 
VAR_ON 
VAR_DURATION 
VAR_PDURATION 
VAR_IN_TIME 
VAR_IT 
VAR_TIME 
VAR_OUT_TIME 
VAR_OT 
VAR_FRAME 
VAR_ZOOM 
VAR_PZOOM 
VAR_X 
VAR_PX 
VAR_Y 
VAR_PY 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_OHSUB 
VAR_OVSUB 
VARS_NB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_TIME 
VAR_SPEED 
VAR_TEMPO 
VAR_ORDER 
VAR_PATTERN 
VAR_ROW 
VAR_VARS_NB 

Definition at line 72 of file vf_scale.c.

◆ EvalMode

enum EvalMode
Enumerator
EVAL_MODE_ONCE 
EVAL_MODE_FRAME 
EVAL_MODE_NB 
EVAL_MODE_INIT 
EVAL_MODE_FRAME 
EVAL_MODE_NB 
EVAL_MODE_INIT 
EVAL_MODE_FRAME 
EVAL_MODE_NB 
EVAL_MODE_INIT 
EVAL_MODE_FRAME 
EVAL_MODE_NB 
EVAL_MODE_INIT 
EVAL_MODE_FRAME 
EVAL_MODE_NB 
EVAL_MODE_INIT 
EVAL_MODE_FRAME 
EVAL_MODE_NB 
EVAL_MODE_INIT 
EVAL_MODE_FRAME 
EVAL_MODE_NB 
EVAL_MODE_INIT 
EVAL_MODE_FRAME 
EVAL_MODE_NB 
EVAL_MODE_INIT 
EVAL_MODE_FRAME 
EVAL_MODE_NB 

Definition at line 100 of file vf_scale.c.

Function Documentation

◆ config_props()

static int config_props ( AVFilterLink outlink)
static

Definition at line 479 of file vf_scale.c.

Referenced by scale_frame(), and scale_parse_expr().

◆ check_exprs()

static int check_exprs ( AVFilterContext ctx)
static

Definition at line 160 of file vf_scale.c.

Referenced by scale_parse_expr().

◆ scale_parse_expr()

static int scale_parse_expr ( AVFilterContext ctx,
char *  str_expr,
AVExpr **  pexpr_ptr,
const char *  var,
const char *  args 
)
static

Definition at line 218 of file vf_scale.c.

Referenced by init_dict(), process_command(), and scale_frame().

◆ init_dict()

static av_cold int init_dict ( AVFilterContext ctx,
AVDictionary **  opts 
)
static

Definition at line 271 of file vf_scale.c.

◆ uninit()

static av_cold void uninit ( AVFilterContext ctx)
static

Definition at line 331 of file vf_scale.c.

◆ query_formats()

static int query_formats ( AVFilterContext ctx)
static

Definition at line 344 of file vf_scale.c.

◆ parse_yuv_type()

static const int* parse_yuv_type ( const char *  s,
enum AVColorSpace  colorspace 
)
static

Definition at line 380 of file vf_scale.c.

Referenced by scale_frame().

◆ scale_eval_dimensions()

static int scale_eval_dimensions ( AVFilterContext ctx)
static

Definition at line 404 of file vf_scale.c.

Referenced by config_props().

◆ config_props_ref()

static int config_props_ref ( AVFilterLink outlink)
static

Definition at line 604 of file vf_scale.c.

Referenced by filter_frame_ref().

◆ request_frame()

static int request_frame ( AVFilterLink outlink)
static

Definition at line 617 of file vf_scale.c.

◆ request_frame_ref()

static int request_frame_ref ( AVFilterLink outlink)
static

Definition at line 622 of file vf_scale.c.

◆ frame_offset()

static void frame_offset ( AVFrame frame,
int  dir,
int  is_pal 
)
static

Definition at line 627 of file vf_scale.c.

Referenced by scale_field().

◆ scale_field()

static int scale_field ( ScaleContext scale,
AVFrame dst,
AVFrame src,
int  field 
)
static

Definition at line 636 of file vf_scale.c.

Referenced by scale_frame().

◆ scale_frame()

static int scale_frame ( AVFilterLink link,
AVFrame in,
AVFrame **  frame_out 
)
static

Definition at line 677 of file vf_scale.c.

Referenced by filter_frame().

◆ filter_frame()

static int filter_frame ( AVFilterLink link,
AVFrame in 
)
static

Definition at line 853 of file vf_scale.c.

◆ filter_frame_ref()

static int filter_frame_ref ( AVFilterLink link,
AVFrame in 
)
static

Definition at line 867 of file vf_scale.c.

◆ process_command()

static int process_command ( AVFilterContext ctx,
const char *  cmd,
const char *  args,
char *  res,
int  res_len,
int  flags 
)
static

Definition at line 898 of file vf_scale.c.

◆ child_class_iterate()

static const AVClass* child_class_iterate ( void **  iter)
static

Definition at line 923 of file vf_scale.c.

Variable Documentation

◆ var_names

const char* const var_names[]
static
Initial value:
= {
"in_w", "iw",
"in_h", "ih",
"out_w", "ow",
"out_h", "oh",
"a",
"sar",
"dar",
"hsub",
"vsub",
"ohsub",
"ovsub",
"n",
"t",
"pos",
"main_w",
"main_h",
"main_a",
"main_sar",
"main_dar", "mdar",
"main_hsub",
"main_vsub",
"main_n",
"main_t",
"main_pos",
}

Definition at line 44 of file vf_scale.c.

Referenced by scale_parse_expr().

◆ ff_vf_scale2ref

const AVFilter ff_vf_scale2ref
Initial value:
= {
.name = "scale2ref",
.description = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Scale the input video size and/or convert the image format to the given reference."),
.init_dict = init_dict,
.uninit = uninit,
.priv_size = sizeof(ScaleContext),
.priv_class = &scale_class,
.process_command = process_command,
}

Definition at line 156 of file vf_scale.c.

Referenced by check_exprs(), config_props(), scale_eval_dimensions(), and scale_frame().

◆ scale_options

const AVOption scale_options[]
static

Definition at line 934 of file vf_scale.c.

◆ scale_class

const AVClass scale_class
static
Initial value:
= {
.class_name = "scale(2ref)",
.item_name = av_default_item_name,
.option = scale_options,
.child_class_iterate = child_class_iterate,
}

Definition at line 980 of file vf_scale.c.

◆ avfilter_vf_scale_inputs

const AVFilterPad avfilter_vf_scale_inputs[]
static
Initial value:
= {
{
.name = "default",
.filter_frame = filter_frame,
},
}

Definition at line 989 of file vf_scale.c.

◆ avfilter_vf_scale_outputs

const AVFilterPad avfilter_vf_scale_outputs[]
static
Initial value:
= {
{
.name = "default",
.config_props = config_props,
},
}

Definition at line 997 of file vf_scale.c.

◆ ff_vf_scale

const AVFilter ff_vf_scale
Initial value:
= {
.name = "scale",
.description = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Scale the input video size and/or convert the image format."),
.init_dict = init_dict,
.uninit = uninit,
.priv_size = sizeof(ScaleContext),
.priv_class = &scale_class,
.process_command = process_command,
}

Definition at line 1005 of file vf_scale.c.

◆ avfilter_vf_scale2ref_inputs

const AVFilterPad avfilter_vf_scale2ref_inputs[]
static
Initial value:
= {
{
.name = "default",
.filter_frame = filter_frame,
},
{
.name = "ref",
.filter_frame = filter_frame_ref,
},
}

Definition at line 1018 of file vf_scale.c.

◆ avfilter_vf_scale2ref_outputs

const AVFilterPad avfilter_vf_scale2ref_outputs[]
static
Initial value:
= {
{
.name = "default",
.config_props = config_props,
.request_frame= request_frame,
},
{
.name = "ref",
.config_props = config_props_ref,
.request_frame= request_frame_ref,
},
}

Definition at line 1031 of file vf_scale.c.

filter_frame_ref
static int filter_frame_ref(AVFilterLink *link, AVFrame *in)
Definition: vf_scale.c:867
config_props_ref
static int config_props_ref(AVFilterLink *outlink)
Definition: vf_scale.c:604
ScaleContext
Definition: vf_scale.c:106
query_formats
static int query_formats(AVFilterContext *ctx)
Definition: vf_scale.c:344
avfilter_vf_scale2ref_outputs
static const AVFilterPad avfilter_vf_scale2ref_outputs[]
Definition: vf_scale.c:1031
request_frame_ref
static int request_frame_ref(AVFilterLink *outlink)
Definition: vf_scale.c:622
FILTER_QUERY_FUNC
#define FILTER_QUERY_FUNC(func)
Definition: internal.h:167
request_frame
static int request_frame(AVFilterLink *outlink)
Definition: vf_scale.c:617
avfilter_vf_scale_inputs
static const AVFilterPad avfilter_vf_scale_inputs[]
Definition: vf_scale.c:989
init_dict
static av_cold int init_dict(AVFilterContext *ctx, AVDictionary **opts)
Definition: vf_scale.c:271
process_command
static int process_command(AVFilterContext *ctx, const char *cmd, const char *args, char *res, int res_len, int flags)
Definition: vf_scale.c:898
FILTER_INPUTS
#define FILTER_INPUTS(array)
Definition: internal.h:190
LIBAVUTIL_VERSION_INT
#define LIBAVUTIL_VERSION_INT
Definition: version.h:85
NULL
#define NULL
Definition: coverity.c:32
av_default_item_name
const char * av_default_item_name(void *ptr)
Return the context name.
Definition: log.c:237
AV_CLASS_CATEGORY_FILTER
@ AV_CLASS_CATEGORY_FILTER
Definition: log.h:36
NULL_IF_CONFIG_SMALL
#define NULL_IF_CONFIG_SMALL(x)
Return NULL if CONFIG_SMALL is true, otherwise the argument without modification.
Definition: internal.h:115
child_class_iterate
static const AVClass * child_class_iterate(void **iter)
Definition: vf_scale.c:923
filter_frame
static int filter_frame(AVFilterLink *link, AVFrame *in)
Definition: vf_scale.c:853
config_props
static int config_props(AVFilterLink *outlink)
Definition: vf_scale.c:479
avfilter_vf_scale_outputs
static const AVFilterPad avfilter_vf_scale_outputs[]
Definition: vf_scale.c:997
scale_options
static const AVOption scale_options[]
Definition: vf_scale.c:934
uninit
static av_cold void uninit(AVFilterContext *ctx)
Definition: vf_scale.c:331
avfilter_vf_scale2ref_inputs
static const AVFilterPad avfilter_vf_scale2ref_inputs[]
Definition: vf_scale.c:1018
AVMEDIA_TYPE_VIDEO
@ AVMEDIA_TYPE_VIDEO
Definition: avutil.h:201
FILTER_OUTPUTS
#define FILTER_OUTPUTS(array)
Definition: internal.h:191
scale_class
static const AVClass scale_class
Definition: vf_scale.c:980