[Ffmpeg-cvslog] CVS: ffmpeg/libavcodec/libpostproc Makefile, 1.26, 1.27

Diego Biurrun CVS diego
Mon Jan 9 03:05:19 CET 2006


Update of /cvsroot/ffmpeg/ffmpeg/libavcodec/libpostproc
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv578

Modified Files:
	Makefile 
Log Message:
Make shared lib name handling consistent with the other Makefiles.
patch by Jacob Meuser <  jakemsr  .. at ..  jakemsr  ...  com  >


Index: Makefile
===================================================================
RCS file: /cvsroot/ffmpeg/ffmpeg/libavcodec/libpostproc/Makefile,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -d -r1.26 -r1.27
--- Makefile	26 Sep 2005 10:05:13 -0000	1.26
+++ Makefile	9 Jan 2006 02:05:17 -0000	1.27
@@ -12,7 +12,7 @@
 else
 SPPLIBMAJOR = $(SPPLIBNAME).$(SPPMAJOR)
 SPPLIB = $(SPPLIBNAME).$(SPPVERSION)
-SHFLAGS = -shared -Wl,-soname,$(SPPLIB)
+LIBVERSION = $(SPPLIB)
 endif
 endif
 PPLIB = $(LIBPREF)postproc$(LIBSUF)

More information about the ffmpeg-cvslog mailing list