[Ffmpeg-cvslog] r8178 - trunk/libavformat/matroska.c

aurel subversion
Fri Mar 2 00:46:14 CET 2007


Author: aurel
Date: Fri Mar 2 00:46:14 2007
New Revision: 8178

Modified:
  trunk/libavformat/matroska.c

Log:
split a matroska_parse_block() function from matroska_parse_blockgroup()


Modified: trunk/libavformat/matroska.c
==============================================================================
--- trunk/libavformat/matroska.c	(original)
+++ trunk/libavformat/matroska.c	Fri Mar 2 00:46:14 2007
@@ -2376,32 +2376,13 @@ rv_offset(uint8_t *data, int slice, int 
 }
 
 static int
-matroska_parse_blockgroup (MatroskaDemuxContext *matroska,
-              uint64_t       cluster_time)
+matroska_parse_block(MatroskaDemuxContext *matroska, uint64_t cluster_time,
+           int is_keyframe, int *ptrack, AVPacket **ppkt)
 {
-  int res = 0;
-  uint32_t id;
-  AVPacket *pkt = NULL;
-  int is_keyframe = PKT_FLAG_KEY, last_num_packets = matroska->num_packets;
-  uint64_t duration = AV_NOPTS_VALUE;
-  int track = -1;
-
-  av_log(matroska->ctx, AV_LOG_DEBUG, "parsing blockgroup...\n");
-
-  while (res == 0) {
-    if (!(id = ebml_peek_id(matroska, &matroska->level_up))) {
-      res = AVERROR_IO;
-      break;
-    } else if (matroska->level_up) {
-      matroska->level_up--;
-      break;
-    }
-
-    switch (id) {
-      /* one block inside the group. Note, block parsing is one
-       * of the harder things, so this code is a bit complicated.
-       * See http://www.matroska.org/ for documentation. */
-      case MATROSKA_ID_BLOCK: {
+        int res;
+        uint32_t id;
+        int track;
+        AVPacket *pkt;
         uint8_t *data, *origdata;
         int size;
         int16_t block_time;
@@ -2411,7 +2392,7 @@ matroska_parse_blockgroup (MatroskaDemux
         int64_t pos= url_ftell(&matroska->ctx->pb);
 
         if ((res = ebml_read_binary(matroska, &id, &data, &size)) < 0)
-          break;
+          return res;
         origdata = data;
 
         /* first byte(s): tracknum */
@@ -2419,22 +2400,23 @@ matroska_parse_blockgroup (MatroskaDemux
           av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
              "EBML block data error\n");
           av_free(origdata);
-          break;
+          return res;
         }
         data += n;
         size -= n;
 
         /* fetch track from num */
         track = matroska_find_track_by_num(matroska, num);
+        if (ptrack) *ptrack = track;
         if (size <= 3 || track < 0 || track >= matroska->num_tracks) {
           av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
              "Invalid stream %d or size %u\n", track, size);
           av_free(origdata);
-          break;
+          return res;
         }
         if(matroska->ctx->streams[ matroska->tracks[track]->stream_index ]->discard >= AVDISCARD_ALL){
           av_free(origdata);
-          break;
+          return res;
         }
 
         /* block_time (relative to cluster time) */
@@ -2549,6 +2531,7 @@ matroska_parse_blockgroup (MatroskaDemux
               else
                 slice_size = rv_offset(data, slice+1, slices) - slice_offset;
               pkt = av_mallocz(sizeof(AVPacket));
+              if (ppkt) *ppkt = pkt;
               /* XXX: prevent data copy... */
               if (av_new_packet(pkt, slice_size) < 0) {
                 res = AVERROR_NOMEM;
@@ -2573,6 +2556,38 @@ matroska_parse_blockgroup (MatroskaDemux
 
         av_free(lace_size);
         av_free(origdata);
+        return res;
+}
+
+static int
+matroska_parse_blockgroup (MatroskaDemuxContext *matroska,
+              uint64_t       cluster_time)
+{
+  int res = 0;
+  uint32_t id;
+  AVPacket *pkt = NULL;
+  int is_keyframe = PKT_FLAG_KEY, last_num_packets = matroska->num_packets;
+  uint64_t duration = AV_NOPTS_VALUE;
+  int track = -1;
+
+  av_log(matroska->ctx, AV_LOG_DEBUG, "parsing blockgroup...\n");
+
+  while (res == 0) {
+    if (!(id = ebml_peek_id(matroska, &matroska->level_up))) {
+      res = AVERROR_IO;
+      break;
+    } else if (matroska->level_up) {
+      matroska->level_up--;
+      break;
+    }
+
+    switch (id) {
+      /* one block inside the group. Note, block parsing is one
+       * of the harder things, so this code is a bit complicated.
+       * See http://www.matroska.org/ for documentation. */
+      case MATROSKA_ID_BLOCK: {
+        res = matroska_parse_block(matroska, cluster_time,
+                      is_keyframe, &track, &pkt);
         break;
       }
 
More information about the ffmpeg-cvslog mailing list