[Ffmpeg-cvslog] r8253 - in trunk/libavutil: common.h mem.c

takis subversion
Mon Mar 5 14:51:04 CET 2007


Author: takis
Date: Mon Mar  5 14:51:03 2007
New Revision: 8253

Modified:
   trunk/libavutil/common.h
   trunk/libavutil/mem.c

Log:
Move unaltered av_freep() comments to the header file.


Modified: trunk/libavutil/common.h
==============================================================================
--- trunk/libavutil/common.h	(original)
+++ trunk/libavutil/common.h	Mon Mar  5 14:51:03 2007
@@ -354,6 +354,11 @@ void av_free(void *ptr);
 
 void *av_mallocz(unsigned int size);
 char *av_strdup(const char *s);
+
+/**
+ * Frees memory and sets the pointer to NULL.
+ * @param arg pointer to the pointer which should be freed
+ */
 void av_freep(void *ptr);
 
 #endif /* COMMON_H */

Modified: trunk/libavutil/mem.c
==============================================================================
--- trunk/libavutil/mem.c	(original)
+++ trunk/libavutil/mem.c	Mon Mar  5 14:51:03 2007
@@ -122,10 +122,6 @@ void av_free(void *ptr)
 #endif
 }
 
-/**
- * Frees memory and sets the pointer to NULL.
- * @param arg pointer to the pointer which should be freed
- */
 void av_freep(void *arg)
 {
     void **ptr= (void**)arg;
More information about the ffmpeg-cvslog mailing list