[FFmpeg-cvslog] r19326 - trunk/libavformat/utils.c

michael subversion
Thu Jul 2 14:47:58 CEST 2009


Author: michael
Date: Thu Jul 2 14:47:58 2009
New Revision: 19326

Log:
If either of num or den is 0 make both 0 in av_set_pts_info().

Modified:
  trunk/libavformat/utils.c

Modified: trunk/libavformat/utils.c
==============================================================================
--- trunk/libavformat/utils.c	Wed Jul 1 22:52:48 2009	(r19325)
+++ trunk/libavformat/utils.c	Thu Jul 2 14:47:58 2009	(r19326)
@@ -3313,4 +3313,7 @@ void av_set_pts_info(AVStream *s, int pt
       av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "st:%d removing common factor %d from timebase\n", s->index, pts_num/s->time_base.num);
   }else
     av_log(NULL, AV_LOG_WARNING, "st:%d has too large timebase, reducing\n", s->index);
+
+  if(!s->time_base.num || !s->time_base.den)
+    s->time_base.num= s->time_base.den= 0;
 }More information about the ffmpeg-cvslog mailing list