[FFmpeg-cvslog] avformat/rtpenc: check av_packet_get_side_data() return, fix null ptr dereference

Michael Niedermayer git at videolan.org
Fri Dec 13 02:15:59 CET 2013


ffmpeg | branch: master | Michael Niedermayer <michaelni at gmx.at> | Fri Dec 13 01:33:35 2013 +0100| [5d8e4f6da03c0342157e6ac7fab1a8ac3a87a8b0] | committer: Michael Niedermayer

avformat/rtpenc: check av_packet_get_side_data() return, fix null ptr dereference

Fixes CID1035715

Signed-off-by: Michael Niedermayer <michaelni at gmx.at>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=5d8e4f6da03c0342157e6ac7fab1a8ac3a87a8b0
---

 libavformat/rtpenc.c |  4 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+)

diff --git a/libavformat/rtpenc.c b/libavformat/rtpenc.c
index 6fdc908..f010008 100644
--- a/libavformat/rtpenc.c
+++ b/libavformat/rtpenc.c
@@ -557,6 +557,10 @@ static int rtp_write_packet(AVFormatContext *s1, AVPacket *pkt)
       const uint8_t *mb_info =
         av_packet_get_side_data(pkt, AV_PKT_DATA_H263_MB_INFO,
                     &mb_info_size);
+      if (!mb_info) {
+        av_log(s1, AV_LOG_ERROR, "failed to allocate side data\n");
+        return AVERROR(ENOMEM);
+      }
       ff_rtp_send_h263_rfc2190(s1, pkt->data, size, mb_info, mb_info_size);
       break;
     }More information about the ffmpeg-cvslog mailing list