[FFmpeg-cvslog] flvdec: Fix mistakenly discarding metadata at dts==0

Atli Thorbjornsson git at videolan.org
Fri Jun 7 11:15:24 CEST 2013


ffmpeg | branch: master | Atli Thorbjornsson <atlithorn at gmail.com> | Thu Jun 6 00:09:20 2013 +0000| [f3c51215cef3add584a9e939476baf1f07ab56a9] | committer: Michael Niedermayer

flvdec: Fix mistakenly discarding metadata at dts==0

Signed-off-by: Michael Niedermayer <michaelni at gmx.at>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=f3c51215cef3add584a9e939476baf1f07ab56a9
---

 libavformat/flvdec.c |  14 +++++++-------
 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/libavformat/flvdec.c b/libavformat/flvdec.c
index 8bb56e8..d13238f 100644
--- a/libavformat/flvdec.c
+++ b/libavformat/flvdec.c
@@ -653,7 +653,7 @@ static int flv_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
   FLVContext *flv = s->priv_data;
   int ret, i, type, size, flags;
   int stream_type=-1;
-  int64_t next, pos;
+  int64_t next, pos, meta_pos;
   int64_t dts, pts = AV_NOPTS_VALUE;
   int av_uninit(channels);
   int av_uninit(sample_rate);
@@ -703,13 +703,13 @@ static int flv_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
     if ((flags & FLV_VIDEO_FRAMETYPE_MASK) == FLV_FRAME_VIDEO_INFO_CMD)
       goto skip;
   } else if (type == FLV_TAG_TYPE_META) {
+    stream_type=FLV_STREAM_TYPE_DATA;
     if (size > 13+1+4 && dts == 0) { // Header-type metadata stuff
-      flv_read_metabody(s, next);
-      goto skip;
-    } else if (dts != 0) { // Script-data "special" metadata frames - don't skip
-      stream_type=FLV_STREAM_TYPE_DATA;
-    } else {
-      goto skip;
+      meta_pos = avio_tell(s->pb);
+      if (flv_read_metabody(s, next) == 0){
+        goto skip;
+      }
+      avio_seek(s->pb, meta_pos, SEEK_SET);
     }
   } else {
     av_log(s, AV_LOG_DEBUG, "skipping flv packet: type %d, size %d, flags %d\n", type, size, flags);More information about the ffmpeg-cvslog mailing list