[FFmpeg-cvslog] faxcompr: return meaningful errors

Luca Barbato git at videolan.org
Sat Jun 8 12:43:53 CEST 2013


ffmpeg | branch: master | Luca Barbato <lu_zero at gentoo.org> | Mon Jun 3 11:11:38 2013 +0200| [a3b2b83f01a426376c539256b790beb7b9cec876] | committer: Luca Barbato

faxcompr: return meaningful errors

And optionally forward them to the caller instead of concealing them.

Unify err and ret in a single variable.

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=a3b2b83f01a426376c539256b790beb7b9cec876
---

 libavcodec/faxcompr.c |  38 +++++++++++++++++++-------------------
 1 file changed, 19 insertions(+), 19 deletions(-)

diff --git a/libavcodec/faxcompr.c b/libavcodec/faxcompr.c
index 335030b..4cbda3f 100644
--- a/libavcodec/faxcompr.c
+++ b/libavcodec/faxcompr.c
@@ -137,20 +137,20 @@ static int decode_group3_1d_line(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb,
       *runs++ = run;
       if (runs >= runend) {
         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Run overrun\n");
-        return -1;
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
       }
       if (pix_left <= run) {
         if (pix_left == run)
           break;
         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Run went out of bounds\n");
-        return -1;
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
       }
       pix_left -= run;
       run    = 0;
       mode   = !mode;
     } else if ((int)t == -1) {
       av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incorrect code\n");
-      return -1;
+      return AVERROR_INVALIDDATA;
     }
   }
   *runs++ = 0;
@@ -171,7 +171,7 @@ static int decode_group3_2d_line(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb,
     int cmode = get_vlc2(gb, ccitt_group3_2d_vlc.table, 9, 1);
     if (cmode == -1) {
       av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incorrect mode VLC\n");
-      return -1;
+      return AVERROR_INVALIDDATA;
     }
     if (!cmode) { //pass mode
       run_off += *ref++;
@@ -180,7 +180,7 @@ static int decode_group3_2d_line(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb,
       run_off += *ref++;
       if (offs > width) {
         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Run went out of bounds\n");
-        return -1;
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
       }
       saved_run += run;
     } else if (cmode == 1) { //horizontal mode
@@ -191,7 +191,7 @@ static int decode_group3_2d_line(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb,
           t = get_vlc2(gb, ccitt_vlc[mode].table, 9, 2);
           if (t == -1) {
             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incorrect code\n");
-            return -1;
+            return AVERROR_INVALIDDATA;
           }
           run += t;
           if (t < 64)
@@ -200,32 +200,31 @@ static int decode_group3_2d_line(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb,
         *runs++ = run + saved_run;
         if (runs >= runend) {
           av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Run overrun\n");
-          return -1;
+          return AVERROR_INVALIDDATA;
         }
         saved_run = 0;
         offs   += run;
         if (offs > width || run > width) {
           av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Run went out of bounds\n");
-          return -1;
+          return AVERROR_INVALIDDATA;
         }
         mode = !mode;
       }
     } else if (cmode == 9 || cmode == 10) {
-      av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
-          "Special modes are not supported (yet)\n");
-      return -1;
+      avpriv_report_missing_feature(avctx, "Special modes support");
+      return AVERROR_PATCHWELCOME;
     } else { //vertical mode
       run   = run_off - offs + (cmode - 5);
       run_off -= *--ref;
       offs  += run;
       if (offs > width || run > width) {
         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Run went out of bounds\n");
-        return -1;
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
       }
       *runs++ = run + saved_run;
       if (runs >= runend) {
         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Run overrun\n");
-        return -1;
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
       }
       saved_run = 0;
       mode   = !mode;
@@ -280,12 +279,11 @@ int ff_ccitt_unpack(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *src, int srcsize,
   int *runs, *ref = NULL, *runend;
   int ret;
   int runsize = avctx->width + 2;
-  int err   = 0;
 
   runs = av_malloc(runsize * sizeof(runs[0]));
   ref = av_malloc(runsize * sizeof(ref[0]));
   if (!runs || !ref) {
-    err = AVERROR(ENOMEM);
+    ret = AVERROR(ENOMEM);
     goto fail;
   }
   ref[0] = avctx->width;
@@ -297,10 +295,8 @@ int ff_ccitt_unpack(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *src, int srcsize,
     if (compr == TIFF_G4) {
       ret = decode_group3_2d_line(avctx, &gb, avctx->width, runs, runend,
                     ref);
-      if (ret < 0) {
-        err = -1;
+      if (ret < 0)
         goto fail;
-      }
     } else {
       int g3d1 = (compr == TIFF_G3) && !(opts & 1);
       if (compr != TIFF_CCITT_RLE &&
@@ -315,6 +311,9 @@ int ff_ccitt_unpack(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *src, int srcsize,
       if (compr == TIFF_CCITT_RLE)
         align_get_bits(&gb);
     }
+    if (avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE && ret < 0)
+      goto fail;
+
     if (ret < 0) {
       put_line(dst, stride, avctx->width, ref);
     } else {
@@ -323,8 +322,9 @@ int ff_ccitt_unpack(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *src, int srcsize,
     }
     dst += stride;
   }
+  ret = 0;
 fail:
   av_free(runs);
   av_free(ref);
-  return err;
+  return ret;
 }More information about the ffmpeg-cvslog mailing list