[FFmpeg-cvslog] Rename "AVClass class" as "AVClass component_class".

Carl Eugen Hoyos git at videolan.org
Sun Jun 30 21:24:27 CEST 2013


ffmpeg | branch: master | Carl Eugen Hoyos <cehoyos at ag.or.at> | Sun Jun 30 13:46:27 2013 +0200| [0915b531bc62440914710d2989813563b0446c5e] | committer: Carl Eugen Hoyos

Rename "AVClass class" as "AVClass component_class".

The aix header math.h defines "extern int class()" for C.

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=0915b531bc62440914710d2989813563b0446c5e
---

 libavcodec/cljr.c    |  4 ++--
 libavcodec/dnxhdenc.c  |  4 ++--
 libavcodec/dvdsubdec.c  |  4 ++--
 libavcodec/ffv1enc.c   |  4 ++--
 libavcodec/g726.c    |  4 ++--
 libavcodec/jpeg2000dec.c |  4 ++--
 libavcodec/rawdec.c   |  4 ++--
 libavformat/flvdec.c   |  4 ++--
 libavformat/gsmdec.c   |  4 ++--
 libavformat/mov.c    |  4 ++--
 libavformat/spdifenc.c  |  4 ++--
 libavutil/eval.c     |  4 ++--
 12 files changed, 24 insertions(+), 24 deletions(-)

diff --git a/libavcodec/cljr.c b/libavcodec/cljr.c
index 2120864..cf004b4 100644
--- a/libavcodec/cljr.c
+++ b/libavcodec/cljr.c
@@ -168,7 +168,7 @@ static const AVOption options[] = {
   { NULL },
 };
 
-static const AVClass class = {
+static const AVClass cljr_class = {
   .class_name = "cljr encoder",
   .item_name = av_default_item_name,
   .option   = options,
@@ -185,6 +185,6 @@ AVCodec ff_cljr_encoder = {
   .pix_fmts    = (const enum AVPixelFormat[]) { AV_PIX_FMT_YUV411P,
                          AV_PIX_FMT_NONE },
   .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Cirrus Logic AccuPak"),
-  .priv_class   = &class,
+  .priv_class   = &cljr_class,
 };
 #endif
diff --git a/libavcodec/dnxhdenc.c b/libavcodec/dnxhdenc.c
index 3b11183..0af948e 100644
--- a/libavcodec/dnxhdenc.c
+++ b/libavcodec/dnxhdenc.c
@@ -43,7 +43,7 @@ static const AVOption options[]={
 {NULL}
 };
 
-static const AVClass class = {
+static const AVClass dnxhd_class = {
   .class_name = "dnxhd",
   .item_name = av_default_item_name,
   .option   = options,
@@ -1049,6 +1049,6 @@ AVCodec ff_dnxhd_encoder = {
                          AV_PIX_FMT_YUV422P10,
                          AV_PIX_FMT_NONE },
   .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("VC3/DNxHD"),
-  .priv_class   = &class,
+  .priv_class   = &dnxhd_class,
   .defaults    = dnxhd_defaults,
 };
diff --git a/libavcodec/dvdsubdec.c b/libavcodec/dvdsubdec.c
index 38af768..19c31dc 100644
--- a/libavcodec/dvdsubdec.c
+++ b/libavcodec/dvdsubdec.c
@@ -591,7 +591,7 @@ static const AVOption options[] = {
   { "palette", "set the global palette", OFFSET(palette_str), AV_OPT_TYPE_STRING, { .str = NULL }, 0, 0, VD },
   { NULL }
 };
-static const AVClass class = {
+static const AVClass dvdsub_class = {
   .class_name = "dvdsubdec",
   .item_name = av_default_item_name,
   .option   = options,
@@ -606,5 +606,5 @@ AVCodec ff_dvdsub_decoder = {
   .init      = dvdsub_init,
   .decode     = dvdsub_decode,
   .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("DVD subtitles"),
-  .priv_class   = &class,
+  .priv_class   = &dvdsub_class,
 };
diff --git a/libavcodec/ffv1enc.c b/libavcodec/ffv1enc.c
index 2e58f95..128eeb2 100644
--- a/libavcodec/ffv1enc.c
+++ b/libavcodec/ffv1enc.c
@@ -1135,7 +1135,7 @@ static const AVOption options[] = {
   { NULL }
 };
 
-static const AVClass class = {
+static const AVClass ffv1_class = {
   .class_name = "ffv1 encoder",
   .item_name = av_default_item_name,
   .option   = options,
@@ -1169,5 +1169,5 @@ AVCodec ff_ffv1_encoder = {
   },
   .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("FFmpeg video codec #1"),
   .defaults    = ffv1_defaults,
-  .priv_class   = &class,
+  .priv_class   = &ffv1_class,
 };
diff --git a/libavcodec/g726.c b/libavcodec/g726.c
index 58d0468..7884f36 100644
--- a/libavcodec/g726.c
+++ b/libavcodec/g726.c
@@ -368,7 +368,7 @@ static const AVOption options[] = {
   { NULL },
 };
 
-static const AVClass class = {
+static const AVClass g726_class = {
   .class_name = "g726",
   .item_name = av_default_item_name,
   .option   = options,
@@ -391,7 +391,7 @@ AVCodec ff_adpcm_g726_encoder = {
   .sample_fmts  = (const enum AVSampleFormat[]){ AV_SAMPLE_FMT_S16,
                           AV_SAMPLE_FMT_NONE },
   .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("G.726 ADPCM"),
-  .priv_class   = &class,
+  .priv_class   = &g726_class,
   .defaults    = defaults,
 };
 #endif
diff --git a/libavcodec/jpeg2000dec.c b/libavcodec/jpeg2000dec.c
index dc976c1..f449b58 100644
--- a/libavcodec/jpeg2000dec.c
+++ b/libavcodec/jpeg2000dec.c
@@ -1434,7 +1434,7 @@ static const AVProfile profiles[] = {
   { FF_PROFILE_UNKNOWN },
 };
 
-static const AVClass class = {
+static const AVClass jpeg2000_class = {
   .class_name = "jpeg2000",
   .item_name = av_default_item_name,
   .option   = options,
@@ -1450,7 +1450,7 @@ AVCodec ff_jpeg2000_decoder = {
   .priv_data_size  = sizeof(Jpeg2000DecoderContext),
   .init_static_data = jpeg2000_init_static_data,
   .decode      = jpeg2000_decode_frame,
-  .priv_class    = &class,
+  .priv_class    = &jpeg2000_class,
   .max_lowres    = 5,
   .profiles     = NULL_IF_CONFIG_SMALL(profiles)
 };
diff --git a/libavcodec/rawdec.c b/libavcodec/rawdec.c
index ab3e0c7..4da212f 100644
--- a/libavcodec/rawdec.c
+++ b/libavcodec/rawdec.c
@@ -48,7 +48,7 @@ static const AVOption options[]={
 {NULL}
 };
 
-static const AVClass class = {
+static const AVClass rawdec_class = {
   .class_name = "rawdec",
   .option   = options,
   .version  = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
@@ -351,5 +351,5 @@ AVCodec ff_rawvideo_decoder = {
   .close     = raw_close_decoder,
   .decode     = raw_decode,
   .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("raw video"),
-  .priv_class   = &class,
+  .priv_class   = &rawdec_class,
 };
diff --git a/libavformat/flvdec.c b/libavformat/flvdec.c
index d13238f..69e2bee 100644
--- a/libavformat/flvdec.c
+++ b/libavformat/flvdec.c
@@ -911,7 +911,7 @@ static const AVOption options[] = {
   { NULL }
 };
 
-static const AVClass class = {
+static const AVClass flv_class = {
   .class_name = "flvdec",
   .item_name = av_default_item_name,
   .option   = options,
@@ -928,5 +928,5 @@ AVInputFormat ff_flv_demuxer = {
   .read_seek   = flv_read_seek,
   .read_close   = flv_read_close,
   .extensions   = "flv",
-  .priv_class   = &class,
+  .priv_class   = &flv_class,
 };
diff --git a/libavformat/gsmdec.c b/libavformat/gsmdec.c
index 9899266..a51822a 100644
--- a/libavformat/gsmdec.c
+++ b/libavformat/gsmdec.c
@@ -80,7 +80,7 @@ static const AVOption options[] = {
   { NULL },
 };
 
-static const AVClass class = {
+static const AVClass gsm_class = {
   .class_name = "gsm demuxer",
   .item_name = av_default_item_name,
   .option   = options,
@@ -96,5 +96,5 @@ AVInputFormat ff_gsm_demuxer = {
   .flags     = AVFMT_GENERIC_INDEX,
   .extensions   = "gsm",
   .raw_codec_id  = AV_CODEC_ID_GSM,
-  .priv_class   = &class,
+  .priv_class   = &gsm_class,
 };
diff --git a/libavformat/mov.c b/libavformat/mov.c
index 36b17c1..37030a5 100644
--- a/libavformat/mov.c
+++ b/libavformat/mov.c
@@ -3414,7 +3414,7 @@ static const AVOption options[] = {
   {NULL}
 };
 
-static const AVClass class = {
+static const AVClass mov_class = {
   .class_name = "mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2",
   .item_name = av_default_item_name,
   .option   = options,
@@ -3430,6 +3430,6 @@ AVInputFormat ff_mov_demuxer = {
   .read_packet  = mov_read_packet,
   .read_close   = mov_read_close,
   .read_seek   = mov_read_seek,
-  .priv_class   = &class,
+  .priv_class   = &mov_class,
   .flags     = AVFMT_NO_BYTE_SEEK,
 };
diff --git a/libavformat/spdifenc.c b/libavformat/spdifenc.c
index 857c20d..17501f8 100644
--- a/libavformat/spdifenc.c
+++ b/libavformat/spdifenc.c
@@ -92,7 +92,7 @@ static const AVOption options[] = {
 { NULL },
 };
 
-static const AVClass class = {
+static const AVClass spdif_class = {
   .class_name   = "spdif",
   .item_name   = av_default_item_name,
   .option     = options,
@@ -552,5 +552,5 @@ AVOutputFormat ff_spdif_muxer = {
   .write_packet   = spdif_write_packet,
   .write_trailer   = spdif_write_trailer,
   .flags       = AVFMT_NOTIMESTAMPS,
-  .priv_class    = &class,
+  .priv_class    = &spdif_class,
 };
diff --git a/libavutil/eval.c b/libavutil/eval.c
index 3abc3e5..9b1458c 100644
--- a/libavutil/eval.c
+++ b/libavutil/eval.c
@@ -52,7 +52,7 @@ typedef struct Parser {
   double *var;
 } Parser;
 
-static const AVClass class = { "Eval", av_default_item_name, NULL, LIBAVUTIL_VERSION_INT, offsetof(Parser,log_offset), offsetof(Parser,log_ctx) };
+static const AVClass eval_class = { "Eval", av_default_item_name, NULL, LIBAVUTIL_VERSION_INT, offsetof(Parser,log_offset), offsetof(Parser,log_ctx) };
 
 static const int8_t si_prefixes['z' - 'E' + 1] = {
   ['y'-'E']= -24,
@@ -657,7 +657,7 @@ int av_expr_parse(AVExpr **expr, const char *s,
     if (!av_isspace(*s++)) *wp++ = s[-1];
   *wp++ = 0;
 
-  p.class   = &class;
+  p.class   = &eval_class;
   p.stack_index=100;
   p.s= w;
   p.const_names = const_names;More information about the ffmpeg-cvslog mailing list