[FFmpeg-cvslog] lavf: forward protocol_whitelist for the remaining cases

Andreas Cadhalpun git at videolan.org
Fri Aug 5 17:22:07 EEST 2016


ffmpeg | branch: master | Andreas Cadhalpun <Andreas.Cadhalpun at googlemail.com> | Wed Feb 3 01:01:34 2016 +0100| [a16018461b2f5c652b246a9aed1ab04623e96470] | committer: Michael Niedermayer

lavf: forward protocol_whitelist for the remaining cases

Also set a default_whitelist for mmsh and ffrtmphttp.

Signed-off-by: Andreas Cadhalpun <Andreas.Cadhalpun at googlemail.com>
Signed-off-by: Michael Niedermayer <michael at niedermayer.cc>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=a16018461b2f5c652b246a9aed1ab04623e96470
---

 libavformat/mmsh.c   | 9 +++++++++
 libavformat/rtmphttp.c | 9 +++++++++
 libavformat/rtsp.c   | 8 ++++++++
 3 files changed, 26 insertions(+)

diff --git a/libavformat/mmsh.c b/libavformat/mmsh.c
index d18e2d8..13c0ffe 100644
--- a/libavformat/mmsh.c
+++ b/libavformat/mmsh.c
@@ -246,6 +246,14 @@ static int mmsh_open_internal(URLContext *h, const char *uri, int flags, int tim
       host, port, mmsh->request_seq++);
   av_opt_set(mms->mms_hd->priv_data, "headers", headers, 0);
 
+  if (!mms->mms_hd->protocol_whitelist && h->protocol_whitelist) {
+    mms->mms_hd->protocol_whitelist = av_strdup(h->protocol_whitelist);
+    if (!mms->mms_hd->protocol_whitelist) {
+      err = AVERROR(ENOMEM);
+      goto fail;
+    }
+  }
+
   err = ffurl_connect(mms->mms_hd, NULL);
   if (err) {
     goto fail;
@@ -410,4 +418,5 @@ const URLProtocol ff_mmsh_protocol = {
   .url_read_seek = mmsh_read_seek,
   .priv_data_size = sizeof(MMSHContext),
   .flags     = URL_PROTOCOL_FLAG_NETWORK,
+  .default_whitelist = "http,tcp",
 };
diff --git a/libavformat/rtmphttp.c b/libavformat/rtmphttp.c
index 31f5d43..e5ce10c 100644
--- a/libavformat/rtmphttp.c
+++ b/libavformat/rtmphttp.c
@@ -220,6 +220,14 @@ static int rtmp_http_open(URLContext *h, const char *uri, int flags)
   av_opt_set(rt->stream->priv_data, "multiple_requests", "1", 0);
   av_opt_set_bin(rt->stream->priv_data, "post_data", "", 1, 0);
 
+  if (!rt->stream->protocol_whitelist && h->protocol_whitelist) {
+    rt->stream->protocol_whitelist = av_strdup(h->protocol_whitelist);
+    if (!rt->stream->protocol_whitelist) {
+      ret = AVERROR(ENOMEM);
+      goto fail;
+    }
+  }
+
   /* open the http context */
   if ((ret = ffurl_connect(rt->stream, NULL)) < 0)
     goto fail;
@@ -274,4 +282,5 @@ const URLProtocol ff_ffrtmphttp_protocol = {
   .priv_data_size = sizeof(RTMP_HTTPContext),
   .flags     = URL_PROTOCOL_FLAG_NETWORK,
   .priv_data_class= &ffrtmphttp_class,
+  .default_whitelist = "https,http,tcp,tls",
 };
diff --git a/libavformat/rtsp.c b/libavformat/rtsp.c
index 21c80c1..15e1ab8 100644
--- a/libavformat/rtsp.c
+++ b/libavformat/rtsp.c
@@ -1752,6 +1752,14 @@ redirect:
         sessioncookie);
     av_opt_set(rt->rtsp_hd->priv_data, "headers", headers, 0);
 
+    if (!rt->rtsp_hd->protocol_whitelist && s->protocol_whitelist) {
+      rt->rtsp_hd->protocol_whitelist = av_strdup(s->protocol_whitelist);
+      if (!rt->rtsp_hd->protocol_whitelist) {
+        err = AVERROR(ENOMEM);
+        goto fail;
+      }
+    }
+
     /* complete the connection */
     if (ffurl_connect(rt->rtsp_hd, NULL)) {
       err = AVERROR(EIO);More information about the ffmpeg-cvslog mailing list