[FFmpeg-cvslog] avfilter: make use of ff_filter_get_nb_threads

Paul B Mahol git at videolan.org
Mon Aug 29 17:33:04 EEST 2016


ffmpeg | branch: master | Paul B Mahol <onemda at gmail.com> | Sat Aug 27 22:44:42 2016 +0200| [a0a57072c93be397afe346d03b907397d6b88396] | committer: Paul B Mahol

avfilter: make use of ff_filter_get_nb_threads

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=a0a57072c93be397afe346d03b907397d6b88396
---

 Changelog            | 1 +
 libavfilter/vf_atadenoise.c   | 2 +-
 libavfilter/vf_blend.c     | 2 +-
 libavfilter/vf_bwdif.c     | 2 +-
 libavfilter/vf_chromakey.c   | 2 +-
 libavfilter/vf_colorkey.c    | 2 +-
 libavfilter/vf_colormatrix.c  | 8 ++++----
 libavfilter/vf_colorspace.c   | 2 +-
 libavfilter/vf_curves.c     | 2 +-
 libavfilter/vf_datascope.c   | 2 +-
 libavfilter/vf_dctdnoiz.c    | 4 ++--
 libavfilter/vf_deband.c     | 2 +-
 libavfilter/vf_fade.c      | 8 ++++----
 libavfilter/vf_hflip.c     | 2 +-
 libavfilter/vf_hqx.c      | 2 +-
 libavfilter/vf_lenscorrection.c | 2 +-
 libavfilter/vf_lut3d.c     | 2 +-
 libavfilter/vf_noise.c     | 2 +-
 libavfilter/vf_perspective.c  | 2 +-
 libavfilter/vf_removegrain.c  | 2 +-
 libavfilter/vf_rotate.c     | 2 +-
 libavfilter/vf_selectivecolor.c | 2 +-
 libavfilter/vf_signalstats.c  | 6 +++---
 libavfilter/vf_stereo3d.c    | 2 +-
 libavfilter/vf_transpose.c   | 2 +-
 libavfilter/vf_w3fdif.c     | 2 +-
 libavfilter/vf_xbr.c      | 2 +-
 libavfilter/vf_yadif.c     | 2 +-
 28 files changed, 37 insertions(+), 36 deletions(-)

diff --git a/Changelog b/Changelog
index 79e0800..7dcec3c 100644
--- a/Changelog
+++ b/Changelog
@@ -23,6 +23,7 @@ version <next>:
 - lut2 filter
 - yuvtestsrc filter
 - vaguedenoiser filter
+- added threads option per filter instance
 
 
 version 3.1:
diff --git a/libavfilter/vf_atadenoise.c b/libavfilter/vf_atadenoise.c
index 07da792..bf75d53 100644
--- a/libavfilter/vf_atadenoise.c
+++ b/libavfilter/vf_atadenoise.c
@@ -357,7 +357,7 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *buf)
     ctx->internal->execute(ctx, s->filter_slice, &td, NULL,
                FFMIN3(s->planeheight[1],
                    s->planeheight[2],
-                   ctx->graph->nb_threads));
+                   ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
     av_frame_copy_props(out, in);
   } else {
     out = av_frame_clone(in);
diff --git a/libavfilter/vf_blend.c b/libavfilter/vf_blend.c
index a121267..2731ec8 100644
--- a/libavfilter/vf_blend.c
+++ b/libavfilter/vf_blend.c
@@ -393,7 +393,7 @@ static AVFrame *blend_frame(AVFilterContext *ctx, AVFrame *top_buf,
              .w = outw, .h = outh, .param = param, .plane = plane,
              .inlink = inlink };
 
-    ctx->internal->execute(ctx, filter_slice, &td, NULL, FFMIN(outh, ctx->graph->nb_threads));
+    ctx->internal->execute(ctx, filter_slice, &td, NULL, FFMIN(outh, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
   }
 
   if (!s->tblend)
diff --git a/libavfilter/vf_bwdif.c b/libavfilter/vf_bwdif.c
index 595b825..b691983 100644
--- a/libavfilter/vf_bwdif.c
+++ b/libavfilter/vf_bwdif.c
@@ -278,7 +278,7 @@ static void filter(AVFilterContext *ctx, AVFrame *dstpic,
     td.h   = h;
     td.plane = i;
 
-    ctx->internal->execute(ctx, filter_slice, &td, NULL, FFMIN(h, ctx->graph->nb_threads));
+    ctx->internal->execute(ctx, filter_slice, &td, NULL, FFMIN(h, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
   }
   if (!bwdif->inter_field) {
     bwdif->inter_field = 1;
diff --git a/libavfilter/vf_chromakey.c b/libavfilter/vf_chromakey.c
index 3309748..8841478 100644
--- a/libavfilter/vf_chromakey.c
+++ b/libavfilter/vf_chromakey.c
@@ -108,7 +108,7 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *link, AVFrame *frame)
   AVFilterContext *avctx = link->dst;
   int res;
 
-  if (res = avctx->internal->execute(avctx, do_chromakey_slice, frame, NULL, FFMIN(frame->height, avctx->graph->nb_threads)))
+  if (res = avctx->internal->execute(avctx, do_chromakey_slice, frame, NULL, FFMIN(frame->height, ff_filter_get_nb_threads(avctx))))
     return res;
 
   return ff_filter_frame(avctx->outputs[0], frame);
diff --git a/libavfilter/vf_colorkey.c b/libavfilter/vf_colorkey.c
index 2f670d9..3d65e59 100644
--- a/libavfilter/vf_colorkey.c
+++ b/libavfilter/vf_colorkey.c
@@ -85,7 +85,7 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *link, AVFrame *frame)
   if (res = av_frame_make_writable(frame))
     return res;
 
-  if (res = avctx->internal->execute(avctx, do_colorkey_slice, frame, NULL, FFMIN(frame->height, avctx->graph->nb_threads)))
+  if (res = avctx->internal->execute(avctx, do_colorkey_slice, frame, NULL, FFMIN(frame->height, ff_filter_get_nb_threads(avctx))))
     return res;
 
   return ff_filter_frame(avctx->outputs[0], frame);
diff --git a/libavfilter/vf_colormatrix.c b/libavfilter/vf_colormatrix.c
index 15fb680..d237baa 100644
--- a/libavfilter/vf_colormatrix.c
+++ b/libavfilter/vf_colormatrix.c
@@ -474,16 +474,16 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *link, AVFrame *in)
 
   if (in->format == AV_PIX_FMT_YUV444P)
     ctx->internal->execute(ctx, process_slice_yuv444p, &td, NULL,
-                FFMIN(in->height, ctx->graph->nb_threads));
+                FFMIN(in->height, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
   else if (in->format == AV_PIX_FMT_YUV422P)
     ctx->internal->execute(ctx, process_slice_yuv422p, &td, NULL,
-                FFMIN(in->height, ctx->graph->nb_threads));
+                FFMIN(in->height, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
   else if (in->format == AV_PIX_FMT_YUV420P)
     ctx->internal->execute(ctx, process_slice_yuv420p, &td, NULL,
-                FFMIN(in->height / 2, ctx->graph->nb_threads));
+                FFMIN(in->height / 2, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
   else
     ctx->internal->execute(ctx, process_slice_uyvy422, &td, NULL,
-                FFMIN(in->height, ctx->graph->nb_threads));
+                FFMIN(in->height, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
 
   av_frame_free(&in);
   return ff_filter_frame(outlink, out);
diff --git a/libavfilter/vf_colorspace.c b/libavfilter/vf_colorspace.c
index 37e77d1..e4022f8 100644
--- a/libavfilter/vf_colorspace.c
+++ b/libavfilter/vf_colorspace.c
@@ -947,7 +947,7 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *link, AVFrame *in)
       return res;
   } else {
     ctx->internal->execute(ctx, convert, &td, NULL,
-                FFMIN((in->height + 1) >> 1, ctx->graph->nb_threads));
+                FFMIN((in->height + 1) >> 1, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
   }
   av_frame_free(&in);
 
diff --git a/libavfilter/vf_curves.c b/libavfilter/vf_curves.c
index fef9a0e..69ec108 100644
--- a/libavfilter/vf_curves.c
+++ b/libavfilter/vf_curves.c
@@ -647,7 +647,7 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *in)
 
   td.in = in;
   td.out = out;
-  ctx->internal->execute(ctx, filter_slice, &td, NULL, FFMIN(outlink->h, ctx->graph->nb_threads));
+  ctx->internal->execute(ctx, filter_slice, &td, NULL, FFMIN(outlink->h, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
 
   if (out != in)
     av_frame_free(&in);
diff --git a/libavfilter/vf_datascope.c b/libavfilter/vf_datascope.c
index 3c82a0e..76134c2 100644
--- a/libavfilter/vf_datascope.c
+++ b/libavfilter/vf_datascope.c
@@ -328,7 +328,7 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *in)
   }
 
   td.in = in; td.out = out, td.yoff = xmaxlen, td.xoff = ymaxlen;
-  ctx->internal->execute(ctx, s->filter, &td, NULL, FFMIN(ctx->graph->nb_threads, FFMAX(outlink->w / 20, 1)));
+  ctx->internal->execute(ctx, s->filter, &td, NULL, FFMIN(ff_filter_get_nb_threads(ctx), FFMAX(outlink->w / 20, 1)));
 
   av_frame_free(&in);
   return ff_filter_frame(outlink, out);
diff --git a/libavfilter/vf_dctdnoiz.c b/libavfilter/vf_dctdnoiz.c
index 6957f19..62763bf 100644
--- a/libavfilter/vf_dctdnoiz.c
+++ b/libavfilter/vf_dctdnoiz.c
@@ -507,9 +507,9 @@ static int config_input(AVFilterLink *inlink)
        inlink->h - s->pr_height);
 
   max_slice_h = s->pr_height / ((s->bsize - 1) * 2);
-  s->nb_threads = FFMIN3(MAX_THREADS, ctx->graph->nb_threads, max_slice_h);
+  s->nb_threads = FFMIN3(MAX_THREADS, ff_filter_get_nb_threads(ctx), max_slice_h);
   av_log(ctx, AV_LOG_DEBUG, "threads: [max=%d hmax=%d user=%d] => %d\n",
-      MAX_THREADS, max_slice_h, ctx->graph->nb_threads, s->nb_threads);
+      MAX_THREADS, max_slice_h, ff_filter_get_nb_threads(ctx), s->nb_threads);
 
   s->p_linesize = linesize = FFALIGN(s->pr_width, 32);
   for (i = 0; i < 2; i++) {
diff --git a/libavfilter/vf_deband.c b/libavfilter/vf_deband.c
index 01728b1..3a1cfb8 100644
--- a/libavfilter/vf_deband.c
+++ b/libavfilter/vf_deband.c
@@ -267,7 +267,7 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *in)
   td.in = in; td.out = out;
   ctx->internal->execute(ctx, s->deband, &td, NULL, FFMIN3(s->planeheight[1],
                               s->planeheight[2],
-                               ctx->graph->nb_threads));
+                               ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
 
   av_frame_free(&in);
   return ff_filter_frame(outlink, out);
diff --git a/libavfilter/vf_fade.c b/libavfilter/vf_fade.c
index cf77d87..0496645 100644
--- a/libavfilter/vf_fade.c
+++ b/libavfilter/vf_fade.c
@@ -347,19 +347,19 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *frame)
   if (s->factor < UINT16_MAX) {
     if (s->alpha) {
       ctx->internal->execute(ctx, filter_slice_alpha, frame, NULL,
-                FFMIN(frame->height, ctx->graph->nb_threads));
+                FFMIN(frame->height, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
     } else if (s->is_packed_rgb && !s->black_fade) {
       ctx->internal->execute(ctx, filter_slice_rgb, frame, NULL,
-                  FFMIN(frame->height, ctx->graph->nb_threads));
+                  FFMIN(frame->height, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
     } else {
       /* luma, or rgb plane in case of black */
       ctx->internal->execute(ctx, filter_slice_luma, frame, NULL,
-                FFMIN(frame->height, ctx->graph->nb_threads));
+                FFMIN(frame->height, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
 
       if (frame->data[1] && frame->data[2]) {
         /* chroma planes */
         ctx->internal->execute(ctx, filter_slice_chroma, frame, NULL,
-                  FFMIN(frame->height, ctx->graph->nb_threads));
+                  FFMIN(frame->height, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
       }
     }
   }
diff --git a/libavfilter/vf_hflip.c b/libavfilter/vf_hflip.c
index 3e502e3..cf20c19 100644
--- a/libavfilter/vf_hflip.c
+++ b/libavfilter/vf_hflip.c
@@ -174,7 +174,7 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *in)
     memcpy(out->data[1], in->data[1], AVPALETTE_SIZE);
 
   td.in = in, td.out = out;
-  ctx->internal->execute(ctx, filter_slice, &td, NULL, FFMIN(outlink->h, ctx->graph->nb_threads));
+  ctx->internal->execute(ctx, filter_slice, &td, NULL, FFMIN(outlink->h, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
 
   av_frame_free(&in);
   return ff_filter_frame(outlink, out);
diff --git a/libavfilter/vf_hqx.c b/libavfilter/vf_hqx.c
index d1e360f..5f63b2a 100644
--- a/libavfilter/vf_hqx.c
+++ b/libavfilter/vf_hqx.c
@@ -502,7 +502,7 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *in)
   td.in = in;
   td.out = out;
   td.rgbtoyuv = hqx->rgbtoyuv;
-  ctx->internal->execute(ctx, hqx->func, &td, NULL, FFMIN(inlink->h, ctx->graph->nb_threads));
+  ctx->internal->execute(ctx, hqx->func, &td, NULL, FFMIN(inlink->h, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
 
   av_frame_free(&in);
   return ff_filter_frame(outlink, out);
diff --git a/libavfilter/vf_lenscorrection.c b/libavfilter/vf_lenscorrection.c
index 9db483d..239fe19 100644
--- a/libavfilter/vf_lenscorrection.c
+++ b/libavfilter/vf_lenscorrection.c
@@ -193,7 +193,7 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *in)
     }
 
     td.correction = rect->correction[plane];
-    ctx->internal->execute(ctx, filter_slice, &td, NULL, FFMIN(h, ctx->graph->nb_threads));
+    ctx->internal->execute(ctx, filter_slice, &td, NULL, FFMIN(h, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
   }
 
   av_frame_free(&in);
diff --git a/libavfilter/vf_lut3d.c b/libavfilter/vf_lut3d.c
index 2b8e027..b136cda 100644
--- a/libavfilter/vf_lut3d.c
+++ b/libavfilter/vf_lut3d.c
@@ -531,7 +531,7 @@ static AVFrame *apply_lut(AVFilterLink *inlink, AVFrame *in)
 
   td.in = in;
   td.out = out;
-  ctx->internal->execute(ctx, lut3d->interp, &td, NULL, FFMIN(outlink->h, ctx->graph->nb_threads));
+  ctx->internal->execute(ctx, lut3d->interp, &td, NULL, FFMIN(outlink->h, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
 
   if (out != in)
     av_frame_free(&in);
diff --git a/libavfilter/vf_noise.c b/libavfilter/vf_noise.c
index fa3863e..abdf047 100644
--- a/libavfilter/vf_noise.c
+++ b/libavfilter/vf_noise.c
@@ -272,7 +272,7 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *inpicref)
   }
 
   td.in = inpicref; td.out = out;
-  ctx->internal->execute(ctx, filter_slice, &td, NULL, FFMIN(n->height[0], ctx->graph->nb_threads));
+  ctx->internal->execute(ctx, filter_slice, &td, NULL, FFMIN(n->height[0], ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
   emms_c();
 
   if (inpicref != out)
diff --git a/libavfilter/vf_perspective.c b/libavfilter/vf_perspective.c
index 2b5afce..287db68 100644
--- a/libavfilter/vf_perspective.c
+++ b/libavfilter/vf_perspective.c
@@ -478,7 +478,7 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *frame)
             .h = s->height[plane],
             .hsub = hsub,
             .vsub = vsub };
-    ctx->internal->execute(ctx, s->perspective, &td, NULL, FFMIN(td.h, ctx->graph->nb_threads));
+    ctx->internal->execute(ctx, s->perspective, &td, NULL, FFMIN(td.h, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
   }
 
   av_frame_free(&frame);
diff --git a/libavfilter/vf_removegrain.c b/libavfilter/vf_removegrain.c
index 8ef0974..bc45076 100644
--- a/libavfilter/vf_removegrain.c
+++ b/libavfilter/vf_removegrain.c
@@ -619,7 +619,7 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *in)
 
     td.in = in; td.out = out; td.plane = i;
     ctx->internal->execute(ctx, filter_slice, &td, NULL,
-                FFMIN(s->planeheight[i], ctx->graph->nb_threads));
+                FFMIN(s->planeheight[i], ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
 
     src = in->data[i] + (s->planeheight[i] - 1) * in->linesize[i];
     dst = out->data[i] + (s->planeheight[i] - 1) * out->linesize[i];
diff --git a/libavfilter/vf_rotate.c b/libavfilter/vf_rotate.c
index b37685a..42e725a 100644
--- a/libavfilter/vf_rotate.c
+++ b/libavfilter/vf_rotate.c
@@ -553,7 +553,7 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *in)
              .plane = plane, .c = c, .s = s };
 
 
-    ctx->internal->execute(ctx, filter_slice, &td, NULL, FFMIN(outh, ctx->graph->nb_threads));
+    ctx->internal->execute(ctx, filter_slice, &td, NULL, FFMIN(outh, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
   }
 
   av_frame_free(&in);
diff --git a/libavfilter/vf_selectivecolor.c b/libavfilter/vf_selectivecolor.c
index 33716ec..a5cb533 100644
--- a/libavfilter/vf_selectivecolor.c
+++ b/libavfilter/vf_selectivecolor.c
@@ -471,7 +471,7 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *in)
   td.in = in;
   td.out = out;
   ctx->internal->execute(ctx, funcs[s->is_16bit][direct][s->correction_method],
-              &td, NULL, FFMIN(inlink->h, ctx->graph->nb_threads));
+              &td, NULL, FFMIN(inlink->h, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
 
   if (!direct)
     av_frame_free(&in);
diff --git a/libavfilter/vf_signalstats.c b/libavfilter/vf_signalstats.c
index 6796af8..22a1db1 100644
--- a/libavfilter/vf_signalstats.c
+++ b/libavfilter/vf_signalstats.c
@@ -185,7 +185,7 @@ static int config_props(AVFilterLink *outlink)
   s->fs = inlink->w * inlink->h;
   s->cfs = s->chromaw * s->chromah;
 
-  s->nb_jobs  = FFMAX(1, FFMIN(inlink->h, ctx->graph->nb_threads));
+  s->nb_jobs  = FFMAX(1, FFMIN(inlink->h, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
   s->jobs_rets = av_malloc_array(s->nb_jobs, sizeof(*s->jobs_rets));
   if (!s->jobs_rets)
     return AVERROR(ENOMEM);
@@ -602,7 +602,7 @@ static int filter_frame8(AVFilterLink *link, AVFrame *in)
   }
 
   ctx->internal->execute(ctx, compute_sat_hue_metrics8, &td_huesat,
-              NULL, FFMIN(s->chromah, ctx->graph->nb_threads));
+              NULL, FFMIN(s->chromah, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
 
   // Calculate luma histogram and difference with previous frame or field.
   for (j = 0; j < link->h; j++) {
@@ -820,7 +820,7 @@ static int filter_frame16(AVFilterLink *link, AVFrame *in)
   }
 
   ctx->internal->execute(ctx, compute_sat_hue_metrics16, &td_huesat,
-              NULL, FFMIN(s->chromah, ctx->graph->nb_threads));
+              NULL, FFMIN(s->chromah, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
 
   // Calculate luma histogram and difference with previous frame or field.
   memset(s->histy, 0, (1 << s->depth) * sizeof(*s->histy));
diff --git a/libavfilter/vf_stereo3d.c b/libavfilter/vf_stereo3d.c
index 2036c94..3e23890 100644
--- a/libavfilter/vf_stereo3d.c
+++ b/libavfilter/vf_stereo3d.c
@@ -935,7 +935,7 @@ copy:
 
       td.ileft = ileft; td.iright = iright; td.out = out;
       ctx->internal->execute(ctx, filter_slice, &td, NULL,
-                  FFMIN(s->out.height, ctx->graph->nb_threads));
+                  FFMIN(s->out.height, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
     }
     break;
   }
diff --git a/libavfilter/vf_transpose.c b/libavfilter/vf_transpose.c
index 9555ff2..28226c3 100644
--- a/libavfilter/vf_transpose.c
+++ b/libavfilter/vf_transpose.c
@@ -250,7 +250,7 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *in)
   }
 
   td.in = in, td.out = out;
-  ctx->internal->execute(ctx, filter_slice, &td, NULL, FFMIN(outlink->h, ctx->graph->nb_threads));
+  ctx->internal->execute(ctx, filter_slice, &td, NULL, FFMIN(outlink->h, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
   av_frame_free(&in);
   return ff_filter_frame(outlink, out);
 }
diff --git a/libavfilter/vf_w3fdif.c b/libavfilter/vf_w3fdif.c
index e6f6628..cde17d2 100644
--- a/libavfilter/vf_w3fdif.c
+++ b/libavfilter/vf_w3fdif.c
@@ -170,7 +170,7 @@ static int config_input(AVFilterLink *inlink)
   s->planeheight[0] = s->planeheight[3] = inlink->h;
 
   s->nb_planes = av_pix_fmt_count_planes(inlink->format);
-  s->nb_threads = ctx->graph->nb_threads;
+  s->nb_threads = ff_filter_get_nb_threads(ctx);
   s->work_line = av_calloc(s->nb_threads, sizeof(*s->work_line));
   if (!s->work_line)
     return AVERROR(ENOMEM);
diff --git a/libavfilter/vf_xbr.c b/libavfilter/vf_xbr.c
index c92e9a8..9893e0c 100644
--- a/libavfilter/vf_xbr.c
+++ b/libavfilter/vf_xbr.c
@@ -367,7 +367,7 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *in)
   td.in = in;
   td.out = out;
   td.rgbtoyuv = s->rgbtoyuv;
-  ctx->internal->execute(ctx, s->func, &td, NULL, FFMIN(inlink->h, ctx->graph->nb_threads));
+  ctx->internal->execute(ctx, s->func, &td, NULL, FFMIN(inlink->h, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
 
   out->width = outlink->w;
   out->height = outlink->h;
diff --git a/libavfilter/vf_yadif.c b/libavfilter/vf_yadif.c
index 8e6522c..694ac44 100644
--- a/libavfilter/vf_yadif.c
+++ b/libavfilter/vf_yadif.c
@@ -242,7 +242,7 @@ static void filter(AVFilterContext *ctx, AVFrame *dstpic,
     td.h    = h;
     td.plane  = i;
 
-    ctx->internal->execute(ctx, filter_slice, &td, NULL, FFMIN(h, ctx->graph->nb_threads));
+    ctx->internal->execute(ctx, filter_slice, &td, NULL, FFMIN(h, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));
   }
 
   emms_c();More information about the ffmpeg-cvslog mailing list