[FFmpeg-cvslog] avformat/mux: split side data earlier in av_write_frame and av_interleaved_write_frame

James Almer git at videolan.org
Fri Nov 4 22:25:20 EET 2016


ffmpeg | branch: master | James Almer <jamrial at gmail.com> | Fri Nov 4 12:48:20 2016 -0300| [fba2a8a254997e0db39a30438e96e5f3e44c669a] | committer: James Almer

avformat/mux: split side data earlier in av_write_frame and av_interleaved_write_frame

Similarly, merge it back before returning.

Fixes ticket #5927.

Reviewed-by: Michael Niedermayer <michael at niedermayer.cc>
Signed-off-by: James Almer <jamrial at gmail.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=fba2a8a254997e0db39a30438e96e5f3e44c669a
---

 libavformat/mux.c | 23 ++++++++++++++---------
 1 file changed, 14 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/libavformat/mux.c b/libavformat/mux.c
index 2dac381..816e856 100644
--- a/libavformat/mux.c
+++ b/libavformat/mux.c
@@ -692,7 +692,7 @@ FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
 */
 static int write_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
 {
-  int ret, did_split;
+  int ret;
   int64_t pts_backup, dts_backup;
 
   pts_backup = pkt->pts;
@@ -755,8 +755,6 @@ static int write_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
     }
   }
 
-  did_split = av_packet_split_side_data(pkt);
-
   if (!s->internal->header_written) {
     ret = s->internal->write_header_ret ? s->internal->write_header_ret : write_header_internal(s);
     if (ret < 0)
@@ -780,9 +778,6 @@ static int write_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
   }
 
 fail:
-  if (did_split)
-    av_packet_merge_side_data(pkt);
-
   if (ret < 0) {
     pkt->pts = pts_backup;
     pkt->dts = dts_backup;
@@ -918,7 +913,7 @@ static int do_packet_auto_bsf(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt) {
 
 int av_write_frame(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
 {
-  int ret;
+  int ret, did_split = 0;
 
   ret = prepare_input_packet(s, pkt);
   if (ret < 0)
@@ -939,7 +934,8 @@ int av_write_frame(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
       return ret;
     }
     return 1;
-  }
+  } else
+    did_split = av_packet_split_side_data(pkt);
 
   ret = do_packet_auto_bsf(s, pkt);
   if (ret <= 0)
@@ -958,6 +954,10 @@ int av_write_frame(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
 
   if (ret >= 0)
     s->streams[pkt->stream_index]->nb_frames++;
+
+  if (did_split)
+    av_packet_merge_side_data(pkt);
+
   return ret;
 }
 
@@ -1224,7 +1224,7 @@ static int interleave_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *out, AVPacket *in, in
 
 int av_interleaved_write_frame(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
 {
-  int ret, flush = 0;
+  int ret, did_split = 0, flush = 0;
 
   ret = prepare_input_packet(s, pkt);
   if (ret < 0)
@@ -1233,6 +1233,8 @@ int av_interleaved_write_frame(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
   if (pkt) {
     AVStream *st = s->streams[pkt->stream_index];
 
+    did_split = av_packet_split_side_data(pkt);
+
     ret = do_packet_auto_bsf(s, pkt);
     if (ret == 0)
       return 0;
@@ -1280,6 +1282,9 @@ int av_interleaved_write_frame(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
       return s->pb->error;
   }
 fail:
+  if (did_split)
+    av_packet_merge_side_data(pkt);
+
   av_packet_unref(pkt);
   return ret;
 }More information about the ffmpeg-cvslog mailing list