[FFmpeg-cvslog] Merge commit '7a745f014f528d1001394ae4d2f4ed1a20bf7fa2'

Hendrik Leppkes git at videolan.org
Sun Nov 13 23:32:13 EET 2016


ffmpeg | branch: master | Hendrik Leppkes <h.leppkes at gmail.com> | Sun Nov 13 22:29:04 2016 +0100| [bd0db4a32d85d027da4d4dc00490c20048090312] | committer: Hendrik Leppkes

Merge commit '7a745f014f528d1001394ae4d2f4ed1a20bf7fa2'

* commit '7a745f014f528d1001394ae4d2f4ed1a20bf7fa2':
 options_table: Add aliases for color properties

Merged-by: Hendrik Leppkes <h.leppkes at gmail.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=bd0db4a32d85d027da4d4dc00490c20048090312
---

 libavcodec/options_table.h | 32 ++++++++++++++++++++++++--------
 libavcodec/version.h    | 2 +-
 2 files changed, 25 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/libavcodec/options_table.h b/libavcodec/options_table.h
index e0f16e3..e5cc7bf 100644
--- a/libavcodec/options_table.h
+++ b/libavcodec/options_table.h
@@ -453,7 +453,7 @@ static const AVOption avcodec_options[] = {
 {"ticks_per_frame", NULL, OFFSET(ticks_per_frame), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = 1 }, 1, INT_MAX, A|V|E|D},
 {"color_primaries", "color primaries", OFFSET(color_primaries), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = AVCOL_PRI_UNSPECIFIED }, 1, AVCOL_PRI_NB-1, V|E|D, "color_primaries_type"},
 {"bt709",    "BT.709",     0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_BT709 },    INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
-{"unspecified", "Unspecified",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
+{"unknown",   "Unspecified",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 {"bt470m",   "BT.470 M",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_BT470M },    INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 {"bt470bg",   "BT.470 BG",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_BT470BG },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 {"smpte170m",  "SMPTE 170 M",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_SMPTE170M },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
@@ -464,14 +464,26 @@ static const AVOption avcodec_options[] = {
 {"smpte428_1", "SMPTE 428-1",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_SMPTE428 },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 {"smpte431",  "SMPTE 431-2",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_SMPTE431 },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 {"smpte432",  "SMPTE 422-1",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_SMPTE432 },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
+{"unspecified", "Unspecified",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 {"color_trc", "color transfer characteristics", OFFSET(color_trc), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = AVCOL_TRC_UNSPECIFIED }, 1, AVCOL_TRC_NB-1, V|E|D, "color_trc_type"},
 {"bt709",    "BT.709",      0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_BT709 },    INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
-{"unspecified", "Unspecified",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
+{"unknown",   "Unspecified",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
 {"gamma22",   "BT.470 M",     0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_GAMMA22 },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
 {"gamma28",   "BT.470 BG",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_GAMMA28 },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
 {"smpte170m",  "SMPTE 170 M",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_SMPTE170M },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
 {"smpte240m",  "SMPTE 240 M",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_SMPTE240M },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
 {"linear",    "Linear",      0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_LINEAR },    INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
+{"log100",    "Log",       0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_LOG },     INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
+{"log316",    "Log square root", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_LOG_SQRT },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
+{"iec61966-2-4", "IEC 61966-2-4",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_IEC61966_2_4 }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
+{"bt1361e",   "BT.1361",     0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_BT1361_ECG },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
+{"iec61966-2-1", "IEC 61966-2-1",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_IEC61966_2_1 }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
+{"bt2020-10",  "BT.2020 - 10 bit", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_BT2020_10 },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
+{"bt2020-12",  "BT.2020 - 12 bit", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_BT2020_12 },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
+{"smpte2084",  "SMPTE 2084",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_SMPTE2084 },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
+{"smpte428",   "SMPTE 428-1",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_SMPTE428 },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
+{"arib-std-b67", "ARIB STD-B67",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_ARIB_STD_B67 }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
+{"unspecified", "Unspecified",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
 {"log",     "Log",       0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_LOG },     INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
 {"log_sqrt",   "Log square root", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_LOG_SQRT },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
 {"iec61966_2_4", "IEC 61966-2-4",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_IEC61966_2_4 }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
@@ -479,34 +491,38 @@ static const AVOption avcodec_options[] = {
 {"iec61966_2_1", "IEC 61966-2-1",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_IEC61966_2_1 }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
 {"bt2020_10bit", "BT.2020 - 10 bit", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_BT2020_10 },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
 {"bt2020_12bit", "BT.2020 - 12 bit", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_BT2020_12 },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
-{"smpte2084",  "SMPTE 2084",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_SMPTE2084 },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
-{"smpte428",   "SMPTE 428-1",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_SMPTE428 },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
 {"smpte428_1",  "SMPTE 428-1",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_SMPTE428 },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
-{"arib-std-b67", "ARIB STD-B67",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_ARIB_STD_B67 }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
 {"colorspace", "color space", OFFSET(colorspace), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = AVCOL_SPC_UNSPECIFIED }, 0, AVCOL_SPC_NB-1, V|E|D, "colorspace_type"},
 {"rgb",     "RGB",     0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_SPC_RGB },     INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "colorspace_type"},
 {"bt709",    "BT.709",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_SPC_BT709 },    INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "colorspace_type"},
-{"unspecified", "Unspecified", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_SPC_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "colorspace_type"},
+{"unknown",   "Unspecified", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_SPC_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "colorspace_type"},
 {"fcc",     "FCC",     0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_SPC_FCC },     INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "colorspace_type"},
 {"bt470bg",   "BT.470 BG",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_SPC_BT470BG },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "colorspace_type"},
 {"smpte170m",  "SMPTE 170 M", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_SPC_SMPTE170M },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "colorspace_type"},
 {"smpte240m",  "SMPTE 240 M", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_SPC_SMPTE240M },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "colorspace_type"},
 {"ycocg",    "YCOCG",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_SPC_YCOCG },    INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "colorspace_type"},
+{"bt2020nc",  "BT.2020 NCL", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_SPC_BT2020_NCL }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "colorspace_type"},
+{"bt2020c",   "BT.2020 CL", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_SPC_BT2020_CL },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "colorspace_type"},
+{"smpte2085",  "SMPTE 2085", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_SPC_SMPTE2085 },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "colorspace_type"},
+{"unspecified", "Unspecified", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_SPC_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "colorspace_type"},
 {"bt2020_ncl", "BT.2020 NCL", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_SPC_BT2020_NCL }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "colorspace_type"},
 {"bt2020_cl",  "BT.2020 CL", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_SPC_BT2020_CL },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "colorspace_type"},
-{"smpte2085",  "SMPTE 2085", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_SPC_SMPTE2085 },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "colorspace_type"},
 {"color_range", "color range", OFFSET(color_range), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = AVCOL_RANGE_UNSPECIFIED }, 0, AVCOL_RANGE_NB-1, V|E|D, "color_range_type"},
+{"unknown", "Unspecified",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_RANGE_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_range_type"},
+{"tv", "MPEG (219*2^(n-8))",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_RANGE_MPEG },    INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_range_type"},
+{"pc", "JPEG (2^n-1)",     0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_RANGE_JPEG },    INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_range_type"},
 {"unspecified", "Unspecified", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_RANGE_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_range_type"},
 {"mpeg", "MPEG (219*2^(n-8))", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_RANGE_MPEG },    INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_range_type"},
 {"jpeg", "JPEG (2^n-1)",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_RANGE_JPEG },    INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_range_type"},
 {"chroma_sample_location", "chroma sample location", OFFSET(chroma_sample_location), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = AVCHROMA_LOC_UNSPECIFIED }, 0, AVCHROMA_LOC_NB-1, V|E|D, "chroma_sample_location_type"},
-{"unspecified", "Unspecified", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCHROMA_LOC_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "chroma_sample_location_type"},
+{"unknown",   "Unspecified", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCHROMA_LOC_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "chroma_sample_location_type"},
 {"left",    "Left",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCHROMA_LOC_LEFT },    INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "chroma_sample_location_type"},
 {"center",   "Center",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCHROMA_LOC_CENTER },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "chroma_sample_location_type"},
 {"topleft",   "Top-left",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCHROMA_LOC_TOPLEFT },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "chroma_sample_location_type"},
 {"top",     "Top",     0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCHROMA_LOC_TOP },     INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "chroma_sample_location_type"},
 {"bottomleft", "Bottom-left", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCHROMA_LOC_BOTTOMLEFT }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "chroma_sample_location_type"},
 {"bottom",   "Bottom",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCHROMA_LOC_BOTTOM },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "chroma_sample_location_type"},
+{"unspecified", "Unspecified", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCHROMA_LOC_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "chroma_sample_location_type"},
 {"log_level_offset", "set the log level offset", OFFSET(log_level_offset), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = 0 }, INT_MIN, INT_MAX },
 {"slices", "set the number of slices, used in parallelized encoding", OFFSET(slices), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = 0 }, 0, INT_MAX, V|E},
 {"thread_type", "select multithreading type", OFFSET(thread_type), AV_OPT_TYPE_FLAGS, {.i64 = FF_THREAD_SLICE|FF_THREAD_FRAME }, 0, INT_MAX, V|A|E|D, "thread_type"},
diff --git a/libavcodec/version.h b/libavcodec/version.h
index e05c310..610ebba 100644
--- a/libavcodec/version.h
+++ b/libavcodec/version.h
@@ -29,7 +29,7 @@
 
 #define LIBAVCODEC_VERSION_MAJOR 57
 #define LIBAVCODEC_VERSION_MINOR 66
-#define LIBAVCODEC_VERSION_MICRO 102
+#define LIBAVCODEC_VERSION_MICRO 103
 
 #define LIBAVCODEC_VERSION_INT AV_VERSION_INT(LIBAVCODEC_VERSION_MAJOR, \
                        LIBAVCODEC_VERSION_MINOR, \


======================================================================

diff --cc libavcodec/options_table.h
index e0f16e3,5090806..e5cc7bf
--- a/libavcodec/options_table.h
+++ b/libavcodec/options_table.h
@@@ -452,21 -427,22 +452,22 @@@ static const AVOption avcodec_options[
 {"rc_min_vbv_use", NULL, OFFSET(rc_min_vbv_overflow_use), AV_OPT_TYPE_FLOAT, {.dbl = 3 },   0.0, FLT_MAX, V|E},
 {"ticks_per_frame", NULL, OFFSET(ticks_per_frame), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = 1 }, 1, INT_MAX, A|V|E|D},
 {"color_primaries", "color primaries", OFFSET(color_primaries), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = AVCOL_PRI_UNSPECIFIED }, 1, AVCOL_PRI_NB-1, V|E|D, "color_primaries_type"},
 -{"bt709",    "BT.709",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_BT709 },    INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 -{"unknown",   "Unspecified", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 -{"bt470m",   "BT.470 M",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_BT470M },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 -{"bt470bg",   "BT.470 BG",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_BT470BG },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 -{"smpte170m",  "SMPTE 170 M", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_SMPTE170M },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 -{"smpte240m",  "SMPTE 240 M", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_SMPTE240M },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 -{"film",    "Film",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_FILM },    INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 -{"bt2020",   "BT.2020",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_BT2020 },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 -{"smpte428",  "SMPTE 428-1", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_SMPTE428 },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 -{"smpte431",  "SMPTE 431-2", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_SMPTE431 },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 -{"smpte432",  "SMPTE 422-1", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_SMPTE432 },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 -{"unspecified", "Unspecified", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 -{"smptest428_1", "SMPTE 428-1", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_SMPTE428 },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 +{"bt709",    "BT.709",     0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_BT709 },    INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
- {"unspecified", "Unspecified",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
++{"unknown",   "Unspecified",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 +{"bt470m",   "BT.470 M",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_BT470M },    INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 +{"bt470bg",   "BT.470 BG",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_BT470BG },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 +{"smpte170m",  "SMPTE 170 M",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_SMPTE170M },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 +{"smpte240m",  "SMPTE 240 M",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_SMPTE240M },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 +{"film",    "Film",      0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_FILM },     INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 +{"bt2020",   "BT.2020",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_BT2020 },    INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 +{"smpte428",  "SMPTE 428-1",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_SMPTE428 },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 +{"smpte428_1", "SMPTE 428-1",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_SMPTE428 },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 +{"smpte431",  "SMPTE 431-2",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_SMPTE431 },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 +{"smpte432",  "SMPTE 422-1",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_SMPTE432 },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
++{"unspecified", "Unspecified",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_PRI_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_primaries_type"},
 {"color_trc", "color transfer characteristics", OFFSET(color_trc), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = AVCOL_TRC_UNSPECIFIED }, 1, AVCOL_TRC_NB-1, V|E|D, "color_trc_type"},
 {"bt709",    "BT.709",      0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_BT709 },    INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
- {"unspecified", "Unspecified",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
+ {"unknown",   "Unspecified",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
 {"gamma22",   "BT.470 M",     0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_GAMMA22 },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
 {"gamma28",   "BT.470 BG",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_GAMMA28 },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
 {"smpte170m",  "SMPTE 170 M",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_SMPTE170M },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
@@@ -479,10 -466,8 +491,7 @@@
 {"iec61966_2_1", "IEC 61966-2-1",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_IEC61966_2_1 }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
 {"bt2020_10bit", "BT.2020 - 10 bit", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_BT2020_10 },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
 {"bt2020_12bit", "BT.2020 - 12 bit", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_BT2020_12 },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
- {"smpte2084",  "SMPTE 2084",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_SMPTE2084 },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
- {"smpte428",   "SMPTE 428-1",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_SMPTE428 },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
 -{"smptest2084", "SMPTE 2084",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_SMPTE2084 },  INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
 -{"smptest428_1", "SMPTE 428-1",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_SMPTE428 },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
 +{"smpte428_1",  "SMPTE 428-1",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_SMPTE428 },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
- {"arib-std-b67", "ARIB STD-B67",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_TRC_ARIB_STD_B67 }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_trc_type"},
 {"colorspace", "color space", OFFSET(colorspace), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = AVCOL_SPC_UNSPECIFIED }, 0, AVCOL_SPC_NB-1, V|E|D, "colorspace_type"},
 {"rgb",     "RGB",     0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_SPC_RGB },     INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "colorspace_type"},
 {"bt709",    "BT.709",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_SPC_BT709 },    INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "colorspace_type"},
@@@ -500,16 -491,17 +515,17 @@@
 {"mpeg", "MPEG (219*2^(n-8))", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_RANGE_MPEG },    INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_range_type"},
 {"jpeg", "JPEG (2^n-1)",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCOL_RANGE_JPEG },    INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "color_range_type"},
 {"chroma_sample_location", "chroma sample location", OFFSET(chroma_sample_location), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = AVCHROMA_LOC_UNSPECIFIED }, 0, AVCHROMA_LOC_NB-1, V|E|D, "chroma_sample_location_type"},
- {"unspecified", "Unspecified", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCHROMA_LOC_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "chroma_sample_location_type"},
 -{"unknown", "Unspecified", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCHROMA_LOC_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "chroma_sample_location_type"},
++{"unknown",   "Unspecified", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCHROMA_LOC_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "chroma_sample_location_type"},
 {"left",    "Left",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCHROMA_LOC_LEFT },    INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "chroma_sample_location_type"},
 {"center",   "Center",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCHROMA_LOC_CENTER },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "chroma_sample_location_type"},
 {"topleft",   "Top-left",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCHROMA_LOC_TOPLEFT },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "chroma_sample_location_type"},
 {"top",     "Top",     0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCHROMA_LOC_TOP },     INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "chroma_sample_location_type"},
 {"bottomleft", "Bottom-left", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCHROMA_LOC_BOTTOMLEFT }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "chroma_sample_location_type"},
 {"bottom",   "Bottom",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCHROMA_LOC_BOTTOM },   INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "chroma_sample_location_type"},
+ {"unspecified", "Unspecified", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = AVCHROMA_LOC_UNSPECIFIED }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "chroma_sample_location_type"},
 {"log_level_offset", "set the log level offset", OFFSET(log_level_offset), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = 0 }, INT_MIN, INT_MAX },
 -{"slices", "number of slices, used in parallelized encoding", OFFSET(slices), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = 0 }, 0, INT_MAX, V|E},
 -{"thread_type", "select multithreading type", OFFSET(thread_type), AV_OPT_TYPE_FLAGS, {.i64 = FF_THREAD_SLICE|FF_THREAD_FRAME }, 0, INT_MAX, V|E|D, "thread_type"},
 +{"slices", "set the number of slices, used in parallelized encoding", OFFSET(slices), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = 0 }, 0, INT_MAX, V|E},
 +{"thread_type", "select multithreading type", OFFSET(thread_type), AV_OPT_TYPE_FLAGS, {.i64 = FF_THREAD_SLICE|FF_THREAD_FRAME }, 0, INT_MAX, V|A|E|D, "thread_type"},
 {"slice", NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = FF_THREAD_SLICE }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "thread_type"},
 {"frame", NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = FF_THREAD_FRAME }, INT_MIN, INT_MAX, V|E|D, "thread_type"},
 {"audio_service_type", "audio service type", OFFSET(audio_service_type), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = AV_AUDIO_SERVICE_TYPE_MAIN }, 0, AV_AUDIO_SERVICE_TYPE_NB-1, A|E, "audio_service_type"},
diff --cc libavcodec/version.h
index e05c310,75a5934..610ebba
--- a/libavcodec/version.h
+++ b/libavcodec/version.h
@@@ -27,9 -27,9 +27,9 @@@
 
 #include "libavutil/version.h"
 
 -#define LIBAVCODEC_VERSION_MAJOR 57
 -#define LIBAVCODEC_VERSION_MINOR 24
 -#define LIBAVCODEC_VERSION_MICRO 2
 +#define LIBAVCODEC_VERSION_MAJOR 57
 +#define LIBAVCODEC_VERSION_MINOR 66
- #define LIBAVCODEC_VERSION_MICRO 102
++#define LIBAVCODEC_VERSION_MICRO 103
 
 #define LIBAVCODEC_VERSION_INT AV_VERSION_INT(LIBAVCODEC_VERSION_MAJOR, \
                         LIBAVCODEC_VERSION_MINOR, \More information about the ffmpeg-cvslog mailing list