[FFmpeg-cvslog] lavu/pixfmt: Add GRAY10

Carl Eugen Hoyos git at videolan.org
Mon Nov 14 11:29:28 EET 2016


ffmpeg | branch: master | Carl Eugen Hoyos <cehoyos at ag.or.at> | Mon Nov 14 01:43:40 2016 +0100| [3f1b5ca22ec372bc6d4a45694e3070b8f5d05ad3] | committer: Carl Eugen Hoyos

lavu/pixfmt: Add GRAY10

Based on 7471352f by Luca Barbato.

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=3f1b5ca22ec372bc6d4a45694e3070b8f5d05ad3
---

 libavutil/pixdesc.c | 21 +++++++++++++++++++++
 libavutil/pixfmt.h | 3 +++
 libavutil/version.h | 2 +-
 3 files changed, 25 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/libavutil/pixdesc.c b/libavutil/pixdesc.c
index 73474be..f8092ef 100644
--- a/libavutil/pixdesc.c
+++ b/libavutil/pixdesc.c
@@ -560,6 +560,27 @@ static const AVPixFmtDescriptor av_pix_fmt_descriptors[AV_PIX_FMT_NB] = {
     },
     .flags = AV_PIX_FMT_FLAG_RGB,
   },
+  [AV_PIX_FMT_GRAY10BE] = {
+    .name = "gray10be",
+    .nb_components = 1,
+    .log2_chroma_w = 0,
+    .log2_chroma_h = 0,
+    .comp = {
+      { 0, 2, 0, 0, 10, 1, 9, 1 },    /* Y */
+    },
+    .flags = AV_PIX_FMT_FLAG_BE,
+    .alias = "y10be",
+  },
+  [AV_PIX_FMT_GRAY10LE] = {
+    .name = "gray10le",
+    .nb_components = 1,
+    .log2_chroma_w = 0,
+    .log2_chroma_h = 0,
+    .comp = {
+      { 0, 2, 0, 0, 10, 1, 9, 1 },    /* Y */
+    },
+    .alias = "y10le",
+  },
   [AV_PIX_FMT_GRAY12BE] = {
     .name = "gray12be",
     .nb_components = 1,
diff --git a/libavutil/pixfmt.h b/libavutil/pixfmt.h
index 9de4eaf..96860ce 100644
--- a/libavutil/pixfmt.h
+++ b/libavutil/pixfmt.h
@@ -308,6 +308,8 @@ enum AVPixelFormat {
 
   AV_PIX_FMT_GRAY12BE,  ///<    Y    , 12bpp, big-endian
   AV_PIX_FMT_GRAY12LE,  ///<    Y    , 12bpp, little-endian
+  AV_PIX_FMT_GRAY10BE,  ///<    Y    , 10bpp, big-endian
+  AV_PIX_FMT_GRAY10LE,  ///<    Y    , 10bpp, little-endian
 
   AV_PIX_FMT_NB     ///< number of pixel formats, DO NOT USE THIS if you want to link with shared libav* because the number of formats might differ between versions
 };
@@ -325,6 +327,7 @@ enum AVPixelFormat {
 #define AV_PIX_FMT_0RGB32 AV_PIX_FMT_NE(0RGB, BGR0)
 #define AV_PIX_FMT_0BGR32 AV_PIX_FMT_NE(0BGR, RGB0)
 
+#define AV_PIX_FMT_GRAY10 AV_PIX_FMT_NE(GRAY10BE, GRAY10LE)
 #define AV_PIX_FMT_GRAY12 AV_PIX_FMT_NE(GRAY12BE, GRAY12LE)
 #define AV_PIX_FMT_GRAY16 AV_PIX_FMT_NE(GRAY16BE, GRAY16LE)
 #define AV_PIX_FMT_YA16  AV_PIX_FMT_NE(YA16BE,  YA16LE)
diff --git a/libavutil/version.h b/libavutil/version.h
index 6d68051..471d968 100644
--- a/libavutil/version.h
+++ b/libavutil/version.h
@@ -79,7 +79,7 @@
 */
 
 #define LIBAVUTIL_VERSION_MAJOR 55
-#define LIBAVUTIL_VERSION_MINOR 39
+#define LIBAVUTIL_VERSION_MINOR 40
 #define LIBAVUTIL_VERSION_MICRO 100
 
 #define LIBAVUTIL_VERSION_INT  AV_VERSION_INT(LIBAVUTIL_VERSION_MAJOR, \More information about the ffmpeg-cvslog mailing list