[FFmpeg-cvslog] lavc/makefile: Add missing file dependencies.

Matt Oliver git at videolan.org
Sun Jul 30 07:31:37 EEST 2017


ffmpeg | branch: master | Matt Oliver <protogonoi at gmail.com> | Sat Jul 29 21:09:19 2017 +1000| [b0c61209cd30f9ddf3356d5ded6df488f25d1bd5] | committer: Matt Oliver

lavc/makefile: Add missing file dependencies.

ac3dsp.c uses tables from ac3.c
ac3.c uses tables from ac3tab.c
hevc_ps uses tables from hevc_data.c
intrax8.c uses tables from msmpeg4data.c

Signed-off-by: Matt Oliver <protogonoi at gmail.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=b0c61209cd30f9ddf3356d5ded6df488f25d1bd5
---

 libavcodec/Makefile | 10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/libavcodec/Makefile b/libavcodec/Makefile
index 357fa1a361..74de41ab0f 100644
--- a/libavcodec/Makefile
+++ b/libavcodec/Makefile
@@ -53,7 +53,7 @@ OBJS = allcodecs.o                           \
 
 # subsystems
 OBJS-$(CONFIG_AANDCTTABLES)      += aandcttab.o
-OBJS-$(CONFIG_AC3DSP)         += ac3dsp.o
+OBJS-$(CONFIG_AC3DSP)         += ac3dsp.o ac3.o ac3tab.o
 OBJS-$(CONFIG_AUDIO_FRAME_QUEUE)    += audio_frame_queue.o
 OBJS-$(CONFIG_AUDIODSP)        += audiodsp.o
 OBJS-$(CONFIG_BLOCKDSP)        += blockdsp.o
@@ -79,7 +79,7 @@ OBJS-$(CONFIG_H264DSP)         += h264dsp.o h264idct.o
 OBJS-$(CONFIG_H264PARSE)        += h264_parse.o h2645_parse.o h264_ps.o
 OBJS-$(CONFIG_H264PRED)        += h264pred.o
 OBJS-$(CONFIG_H264QPEL)        += h264qpel.o
-OBJS-$(CONFIG_HEVCPARSE)        += hevc_parse.o h2645_parse.o hevc_ps.o hevc_sei.o
+OBJS-$(CONFIG_HEVCPARSE)        += hevc_parse.o h2645_parse.o hevc_ps.o hevc_sei.o hevc_data.o
 OBJS-$(CONFIG_HPELDSP)         += hpeldsp.o
 OBJS-$(CONFIG_HUFFMAN)         += huffman.o
 OBJS-$(CONFIG_HUFFYUVDSP)       += huffyuvdsp.o
@@ -87,7 +87,7 @@ OBJS-$(CONFIG_HUFFYUVENCDSP)      += huffyuvencdsp.o
 OBJS-$(CONFIG_IDCTDSP)         += idctdsp.o simple_idct.o jrevdct.o
 OBJS-$(CONFIG_IIRFILTER)        += iirfilter.o
 OBJS-$(CONFIG_MDCT15)         += mdct15.o
-OBJS-$(CONFIG_INTRAX8)         += intrax8.o intrax8dsp.o
+OBJS-$(CONFIG_INTRAX8)         += intrax8.o intrax8dsp.o msmpeg4data.o
 OBJS-$(CONFIG_IVIDSP)         += ivi_dsp.o
 OBJS-$(CONFIG_JNI)           += ffjni.o jni.o
 OBJS-$(CONFIG_JPEGTABLES)       += jpegtables.o
@@ -158,8 +158,8 @@ OBJS-$(CONFIG_AAC_ENCODER)       += aacenc.o aaccoder.o aacenctab.o  \
                      aacenc_pred.o \
                      psymodel.o mpeg4audio.o kbdwin.o cbrt_data.o
 OBJS-$(CONFIG_AASC_DECODER)      += aasc.o msrledec.o
-OBJS-$(CONFIG_AC3_DECODER)       += ac3dec_float.o ac3dec_data.o ac3.o kbdwin.o
-OBJS-$(CONFIG_AC3_FIXED_DECODER)    += ac3dec_fixed.o ac3dec_data.o ac3.o kbdwin.o
+OBJS-$(CONFIG_AC3_DECODER)       += ac3dec_float.o ac3dec_data.o ac3.o kbdwin.o ac3tab.o
+OBJS-$(CONFIG_AC3_FIXED_DECODER)    += ac3dec_fixed.o ac3dec_data.o ac3.o kbdwin.o ac3tab.o
 OBJS-$(CONFIG_AC3_ENCODER)       += ac3enc_float.o ac3enc.o ac3tab.o \
                      ac3.o kbdwin.o
 OBJS-$(CONFIG_AC3_FIXED_ENCODER)    += ac3enc_fixed.o ac3enc.o ac3tab.o ac3.oMore information about the ffmpeg-cvslog mailing list