[FFmpeg-cvslog] libopenh264: Add support for decoding of b-frames

Martin Storsjö git at videolan.org
Mon Sep 3 01:38:29 EEST 2018


ffmpeg | branch: master | Martin Storsjö <martin at martin.st> | Mon Jul 30 14:58:37 2018 +0300| [e1e3a12242347dd11174b2fb9ddac8dc8df16224] | committer: Martin Storsjö

libopenh264: Add support for decoding of b-frames

The current git master version of libopenh264 supports decoding of
b-frames.

Signed-off-by: Martin Storsjö <martin at martin.st>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=e1e3a12242347dd11174b2fb9ddac8dc8df16224
---

 libavcodec/libopenh264dec.c | 19 ++++++++++++++-----
 1 file changed, 14 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/libavcodec/libopenh264dec.c b/libavcodec/libopenh264dec.c
index cdb8d527cf..5990a72ff9 100644
--- a/libavcodec/libopenh264dec.c
+++ b/libavcodec/libopenh264dec.c
@@ -96,7 +96,18 @@ static int svc_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
   AVFrame *avframe = data;
   DECODING_STATE state;
 
-  state = (*s->decoder)->DecodeFrame2(s->decoder, avpkt->data, avpkt->size, ptrs, &info);
+  if (!avpkt->data) {
+#if OPENH264_VER_AT_LEAST(1, 9)
+    int end_of_stream = 1;
+    (*s->decoder)->SetOption(s->decoder, DECODER_OPTION_END_OF_STREAM, &end_of_stream);
+    state = (*s->decoder)->FlushFrame(s->decoder, ptrs, &info);
+#else
+    return 0;
+#endif
+  } else {
+    info.uiInBsTimeStamp = avpkt->pts;
+    state = (*s->decoder)->DecodeFrame2(s->decoder, avpkt->data, avpkt->size, ptrs, &info);
+  }
   if (state != dsErrorFree) {
     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "DecodeFrame2 failed\n");
     return AVERROR_UNKNOWN;
@@ -118,8 +129,8 @@ static int svc_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
   linesize[1] = linesize[2] = info.UsrData.sSystemBuffer.iStride[1];
   av_image_copy(avframe->data, avframe->linesize, (const uint8_t **) ptrs, linesize, avctx->pix_fmt, avctx->width, avctx->height);
 
-  avframe->pts   = avpkt->pts;
-  avframe->pkt_dts = avpkt->dts;
+  avframe->pts   = info.uiOutYuvTimeStamp;
+  avframe->pkt_dts = AV_NOPTS_VALUE;
 #if FF_API_PKT_PTS
 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
   avframe->pkt_pts = avpkt->pts;
@@ -139,8 +150,6 @@ AVCodec ff_libopenh264_decoder = {
   .init      = svc_decode_init,
   .decode     = svc_decode_frame,
   .close     = svc_decode_close,
-  // The decoder doesn't currently support B-frames, and the decoder's API
-  // doesn't support reordering/delay, but the BSF could incur delay.
   .capabilities  = AV_CODEC_CAP_DELAY | AV_CODEC_CAP_DR1,
   .caps_internal = FF_CODEC_CAP_SETS_PKT_DTS | FF_CODEC_CAP_INIT_THREADSAFE |
            FF_CODEC_CAP_INIT_CLEANUP,More information about the ffmpeg-cvslog mailing list