[FFmpeg-cvslog] lavfi/showinfo: support regions of interest sidedata

Jun Zhao git at videolan.org
Sun Jul 21 05:19:09 EEST 2019


ffmpeg | branch: master | Jun Zhao <barryjzhao at tencent.com> | Sat Mar 9 15:55:38 2019 +0800| [7eec3d22fc5f8f93a14a58836c5ac9f7b243e992] | committer: Jun Zhao

lavfi/showinfo: support regions of interest sidedata

support regions of interest sidedata

Signed-off-by: Jun Zhao <barryjzhao at tencent.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=7eec3d22fc5f8f93a14a58836c5ac9f7b243e992
---

 libavfilter/vf_showinfo.c | 25 +++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 25 insertions(+)

diff --git a/libavfilter/vf_showinfo.c b/libavfilter/vf_showinfo.c
index e41c3309a0..f6f8f49778 100644
--- a/libavfilter/vf_showinfo.c
+++ b/libavfilter/vf_showinfo.c
@@ -111,6 +111,28 @@ static void dump_stereo3d(AVFilterContext *ctx, AVFrameSideData *sd)
     av_log(ctx, AV_LOG_INFO, " (inverted)");
 }
 
+static void dump_roi(AVFilterContext *ctx, AVFrameSideData *sd)
+{
+  int nb_rois;
+  const AVRegionOfInterest *roi;
+  uint32_t roi_size;
+
+  roi = (const AVRegionOfInterest *)sd->data;
+  roi_size = roi->self_size;
+  if (!roi_size || sd->size % roi_size != 0) {
+    av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid AVRegionOfInterest.self_size.\n");
+    return;
+  }
+  nb_rois = sd->size / roi_size;
+
+  av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "Regions Of Interest(RoI) information: ");
+  for (int i = 0; i < nb_rois; i++) {
+    roi = (const AVRegionOfInterest *)(sd->data + roi_size * i);
+    av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "index: %d, region: (%d, %d)/(%d, %d), qp offset: %d/%d.\n",
+        i, roi->left, roi->top, roi->right, roi->bottom, roi->qoffset.num, roi->qoffset.den);
+  }
+}
+
 static void dump_color_property(AVFilterContext *ctx, AVFrame *frame)
 {
   const char *color_range_str   = av_color_range_name(frame->color_range);
@@ -246,6 +268,9 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *frame)
     case AV_FRAME_DATA_AFD:
       av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "afd: value of %"PRIu8, sd->data[0]);
       break;
+    case AV_FRAME_DATA_REGIONS_OF_INTEREST:
+      dump_roi(ctx, sd);
+      break;
     default:
       av_log(ctx, AV_LOG_WARNING, "unknown side data type %d (%d bytes)",
          sd->type, sd->size);More information about the ffmpeg-cvslog mailing list