[FFmpeg-cvslog] avcodec/v4l2_m2m: log requested pixel formats

Aman Gupta git at videolan.org
Tue Sep 3 01:26:29 EEST 2019


ffmpeg | branch: master | Aman Gupta <aman at tmm1.net> | Thu Aug 22 12:06:24 2019 -0700| [3a5bcb1d1374f26e4c569ee9b9c62c27477c5e8a] | committer: Aman Gupta

avcodec/v4l2_m2m: log requested pixel formats

Signed-off-by: Aman Gupta <aman at tmm1.net>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=3a5bcb1d1374f26e4c569ee9b9c62c27477c5e8a
---

 libavcodec/v4l2_m2m.c | 11 +++++++++++
 1 file changed, 11 insertions(+)

diff --git a/libavcodec/v4l2_m2m.c b/libavcodec/v4l2_m2m.c
index ac583c811f..cc8de7b6f4 100644
--- a/libavcodec/v4l2_m2m.c
+++ b/libavcodec/v4l2_m2m.c
@@ -132,6 +132,7 @@ static int v4l2_configure_contexts(V4L2m2mContext* s)
 {
   void *log_ctx = s->avctx;
   int ret;
+  struct v4l2_format ofmt, cfmt;
 
   s->fd = open(s->devname, O_RDWR | O_NONBLOCK, 0);
   if (s->fd < 0)
@@ -141,6 +142,16 @@ static int v4l2_configure_contexts(V4L2m2mContext* s)
   if (ret < 0)
     goto error;
 
+  ofmt = s->output.format;
+  cfmt = s->capture.format;
+  av_log(log_ctx, AV_LOG_INFO, "requesting formats: output=%s capture=%s\n",
+                 av_fourcc2str(V4L2_TYPE_IS_MULTIPLANAR(ofmt.type) ?
+                        ofmt.fmt.pix_mp.pixelformat :
+                        ofmt.fmt.pix.pixelformat),
+                 av_fourcc2str(V4L2_TYPE_IS_MULTIPLANAR(cfmt.type) ?
+                        cfmt.fmt.pix_mp.pixelformat :
+                        cfmt.fmt.pix.pixelformat));
+
   ret = ff_v4l2_context_set_format(&s->output);
   if (ret) {
     av_log(log_ctx, AV_LOG_ERROR, "can't set v4l2 output format\n");More information about the ffmpeg-cvslog mailing list