[FFmpeg-cvslog] avformat/hlsenc: make fix code style of hls_write_trailer

Steven Liu git at videolan.org
Sat Sep 14 08:10:23 EEST 2019


ffmpeg | branch: master | Steven Liu <lq at chinaffmpeg.org> | Sat Sep 14 13:09:16 2019 +0800| [8efc9fcc56886e3a22debfb21ab3db33e173bd88] | committer: Steven Liu

avformat/hlsenc: make fix code style of hls_write_trailer

change vs->avf to oc

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=8efc9fcc56886e3a22debfb21ab3db33e173bd88
---

 libavformat/hlsenc.c | 16 ++++++++--------
 1 file changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/libavformat/hlsenc.c b/libavformat/hlsenc.c
index 5d0a8fc76c..1f2bdfbe4d 100644
--- a/libavformat/hlsenc.c
+++ b/libavformat/hlsenc.c
@@ -2537,7 +2537,7 @@ static int hls_write_trailer(struct AVFormatContext *s)
     vs = &hls->var_streams[i];
     oc = vs->avf;
     vtt_oc = vs->vtt_avf;
-    old_filename = av_strdup(vs->avf->url);
+    old_filename = av_strdup(oc->url);
     use_temp_file = 0;
 
     if (!old_filename) {
@@ -2546,9 +2546,9 @@ static int hls_write_trailer(struct AVFormatContext *s)
     if (hls->key_info_file || hls->encrypt) {
       av_dict_set(&options, "encryption_key", hls->key_string, 0);
       av_dict_set(&options, "encryption_iv", hls->iv_string, 0);
-      filename = av_asprintf("crypto:%s", vs->avf->url);
+      filename = av_asprintf("crypto:%s", oc->url);
     } else {
-      filename = av_asprintf("%s", vs->avf->url);
+      filename = av_asprintf("%s", oc->url);
     }
     if (!filename) {
       av_free(old_filename);
@@ -2559,7 +2559,7 @@ static int hls_write_trailer(struct AVFormatContext *s)
       int range_length = 0;
       if (!vs->init_range_length) {
         uint8_t *buffer = NULL;
-        av_write_frame(vs->avf, NULL); /* Flush any buffered data */
+        av_write_frame(oc, NULL); /* Flush any buffered data */
         avio_flush(oc->pb);
 
         range_length = avio_close_dyn_buf(oc->pb, &buffer);
@@ -2580,7 +2580,7 @@ static int hls_write_trailer(struct AVFormatContext *s)
       set_http_options(s, &options, hls);
       ret = hlsenc_io_open(s, &vs->out, filename, &options);
       if (ret < 0) {
-        av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Failed to open file '%s'\n", vs->avf->url);
+        av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Failed to open file '%s'\n", oc->url);
         goto failed;
       }
       if (hls->segment_type == SEGMENT_TYPE_FMP4)
@@ -2598,13 +2598,13 @@ static int hls_write_trailer(struct AVFormatContext *s)
       ff_format_io_close(s, &vs->out);
       ret = hlsenc_io_open(s, &vs->out, filename, &options);
       if (ret < 0) {
-        av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Failed to open file '%s'\n", vs->avf->url);
+        av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Failed to open file '%s'\n", oc->url);
         goto failed;
       }
       reflush_dynbuf(vs, &range_length);
       ret = hlsenc_io_close(s, &vs->out, filename);
       if (ret < 0)
-        av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Failed to upload file '%s' at the end.\n", vs->avf->url);
+        av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Failed to upload file '%s' at the end.\n", oc->url);
     }
     av_free(vs->temp_buffer);
 
@@ -2620,7 +2620,7 @@ failed:
     if (use_temp_file && !(hls->flags & HLS_SINGLE_FILE)) {
       hls_rename_temp_file(s, oc);
       av_free(old_filename);
-      old_filename = av_strdup(vs->avf->url);
+      old_filename = av_strdup(oc->url);
 
       if (!old_filename) {
         return AVERROR(ENOMEM);More information about the ffmpeg-cvslog mailing list