[FFmpeg-cvslog] avformat/tee: Avoid stack packet

Andreas Rheinhardt git at videolan.org
Sun Oct 3 23:49:15 EEST 2021


ffmpeg | branch: master | Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt at outlook.com> | Mon Sep 6 00:41:22 2021 +0200| [e54bad3fce8678beae1754439510bc30594d7ad6] | committer: Andreas Rheinhardt

avformat/tee: Avoid stack packet

Signed-off-by: Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt at outlook.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=e54bad3fce8678beae1754439510bc30594d7ad6
---

 libavformat/tee.c | 16 ++++++++--------
 1 file changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/libavformat/tee.c b/libavformat/tee.c
index 9b9177dc9a..a96d883368 100644
--- a/libavformat/tee.c
+++ b/libavformat/tee.c
@@ -540,7 +540,7 @@ static int tee_write_packet(AVFormatContext *avf, AVPacket *pkt)
   TeeContext *tee = avf->priv_data;
   AVFormatContext *avf2;
   AVBSFContext *bsfs;
-  AVPacket pkt2;
+  AVPacket *const pkt2 = ffformatcontext(avf)->pkt;
   int ret_all = 0, ret;
   unsigned i, s;
   int s2;
@@ -565,17 +565,17 @@ static int tee_write_packet(AVFormatContext *avf, AVPacket *pkt)
     if (s2 < 0)
       continue;
 
-    if ((ret = av_packet_ref(&pkt2, pkt)) < 0) {
+    if ((ret = av_packet_ref(pkt2, pkt)) < 0) {
       if (!ret_all)
         ret_all = ret;
       continue;
     }
     bsfs = tee->slaves[i].bsfs[s2];
-    pkt2.stream_index = s2;
+    pkt2->stream_index = s2;
 
-    ret = av_bsf_send_packet(bsfs, &pkt2);
+    ret = av_bsf_send_packet(bsfs, pkt2);
     if (ret < 0) {
-      av_packet_unref(&pkt2);
+      av_packet_unref(pkt2);
       av_log(avf, AV_LOG_ERROR, "Error while sending packet to bitstream filter: %s\n",
          av_err2str(ret));
       ret = tee_process_slave_failure(avf, i, ret);
@@ -584,7 +584,7 @@ static int tee_write_packet(AVFormatContext *avf, AVPacket *pkt)
     }
 
     while(1) {
-      ret = av_bsf_receive_packet(bsfs, &pkt2);
+      ret = av_bsf_receive_packet(bsfs, pkt2);
       if (ret == AVERROR(EAGAIN)) {
         ret = 0;
         break;
@@ -592,9 +592,9 @@ static int tee_write_packet(AVFormatContext *avf, AVPacket *pkt)
         break;
       }
 
-      av_packet_rescale_ts(&pkt2, bsfs->time_base_out,
+      av_packet_rescale_ts(pkt2, bsfs->time_base_out,
                 avf2->streams[s2]->time_base);
-      ret = av_interleaved_write_frame(avf2, &pkt2);
+      ret = av_interleaved_write_frame(avf2, pkt2);
       if (ret < 0)
         break;
     };More information about the ffmpeg-cvslog mailing list