[FFmpeg-devel] [PATCH] Fix memory leak while opening input JPG that doesn't exist

Przemysław Sobala psobala
Wed Jul 28 12:09:01 CEST 2010


Hello
  I came across a memory leak while opening non-existing JPG file (local or remote-404) 
for input. Below patch fixes it.

--
Cheers
pszemus


Index: libavformat/utils.c
===================================================================
--- libavformat/utils.c (wersja 24571)
+++ libavformat/utils.c (kopia robocza)
@@ -474,6 +474,7 @@
       if (st) {
         av_free(st->priv_data);
         av_free(st->codec->extradata);
+        av_free(st->codec);
       }
       av_free(st);
     }


"WIRTUALNA POLSKA" Spolka Akcyjna z siedziba w Gdansku przy ul.
Traugutta 115 C, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk - Polnoc w
Gdansku pod numerem KRS 0000068548, o kapitale zakladowym
67.980.024,00 zlotych oplaconym w calosci oraz Numerze Identyfikacji
Podatkowej 957-07-51-216.More information about the ffmpeg-devel mailing list