[FFmpeg-devel] [FFmpeg-cvslog] Always use av_set_pts_info to set the stream time base.

Ronald S. Bultje rsbultje
Sun Feb 6 02:05:24 CET 2011


Hi,

On Sat, Feb 5, 2011 at 4:08 AM, Reimar D?ffinger <git at videolan.org> wrote:
> diff --git a/libavformat/oggparseskeleton.c b/libavformat/oggparseskeleton.c
> index ad0dded..f0e17f9 100644
> --- a/libavformat/oggparseskeleton.c
> +++ b/libavformat/oggparseskeleton.c
> @@ -60,8 +60,9 @@ static int skeleton_header(AVFormatContext *s, int idx)
> ? ? ? ? start_den = AV_RL64(buf+20);
>
> ? ? ? ? if (start_den) {
> - ? ? ? ? ? ?av_reduce(&start_time, &st->time_base.den, start_num, start_den, INT_MAX);
> - ? ? ? ? ? ?st->time_base.num = 1;
> + ? ? ? ? ? ?int64_t base_den;
> + ? ? ? ? ? ?av_reduce(&start_time, &base_den, start_num, start_den, INT_MAX);
> + ? ? ? ? ? ?av_set_pts_info(st, 64, 1, base_den);
> ? ? ? ? ? ? os->lastpts =
> ? ? ? ? ? ? st->start_time = start_time;
> ? ? ? ? }

Does av_set_pts_info() already call av_reduce()?

RonaldMore information about the ffmpeg-devel mailing list