[FFmpeg-devel] [PATCH] id3v2: fix typo

Måns Rullgård mans
Mon Mar 7 23:38:29 CET 2011


Anton Khirnov <anton at khirnov.net> writes:

> ---
> libavformat/id3v2.c |  2 +-
> 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)
>
> diff --git a/libavformat/id3v2.c b/libavformat/id3v2.c
> index 7635735..76c7124 100644
> --- a/libavformat/id3v2.c
> +++ b/libavformat/id3v2.c
> @@ -115,7 +115,7 @@ static void read_ttag(AVFormatContext *s, AVIOContext *pb, int taglen, const cha
>     dst[len] = 0;
>     break;
>   default:
> -    av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Unknown encoding in tag %s\n.", key);
> +    av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Unknown encoding in tag %s.\n", key);
>   }
> 
>   if (!(strcmp(key, "TCON") && strcmp(key, "TCO"))
> -- 
> 1.7.4.1

OK, queued.

-- 
M?ns Rullg?rd
mans at mansr.comMore information about the ffmpeg-devel mailing list