[FFmpeg-devel] [RFC][PATCH]lavf/matroskaenc: Assume 48kHz sample rate for Opus initial padding.

Przemysław Sobala przemyslaw.sobala at grupawp.pl
Tue Jan 5 13:41:56 CET 2016


W dniu 05.01.2016 o 13:23, Carl Eugen Hoyos pisze:
> Hi!
>
> Attached patch may fix this issue reported for Firefox:
> https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1227153
> Completely untested but I believe the patch matches a
> comment in libopusenc.c line 90.
>
> Please comment, Carl Eugen

After applying your patch, I can confirm that the webm file is now
playable in Firefox.
--
Regards
Przemysław Sobala


Główne Spółki Grupy Wirtualna Polska:

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1 245 651,90 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000580004, kapitał zakładowy: 317 957 800,00 zł, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 527-26-45-593

WP Shopping Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod nr KRS: 0000546914, kapitał zakładowy: 170.000,00 złotych (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 957-07-51-216


More information about the ffmpeg-devel mailing list