FFmpeg
Data Structures | Macros | Enumerations | Functions | Variables
setpts.c File Reference
#include "config_components.h"
#include <inttypes.h>
#include "libavutil/eval.h"
#include "libavutil/internal.h"
#include "libavutil/mathematics.h"
#include "libavutil/opt.h"
#include "libavutil/time.h"
#include "audio.h"
#include "avfilter.h"
#include "filters.h"
#include "internal.h"
#include "video.h"

Go to the source code of this file.

Data Structures

struct  SetPTSContext
 

Macros

#define V(name_)   setpts->var_values[VAR_##name_]
 
#define BUF_SIZE   64
 
#define d2istr(v)   double2int64str((char[BUF_SIZE]){0}, v)
 
#define OFFSET(x)   offsetof(SetPTSContext, x)
 
#define V   AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM
 
#define A   AV_OPT_FLAG_AUDIO_PARAM
 
#define R   AV_OPT_FLAG_RUNTIME_PARAM
 
#define F   AV_OPT_FLAG_FILTERING_PARAM
 

Enumerations

enum  var_name {
  VAR_N, VAR_TB, VAR_PTS, VAR_DTS,
  VAR_NOPTS, VAR_STARTPTS, VAR_STARTDTS, VAR_DURATION,
  VAR_D, VAR_POS, VAR_SIZE, VAR_KEY,
  VAR_STATE, VAR_VARS_NB, VAR_N, VAR_TS,
  VAR_POS, VAR_PREV_INPTS, VAR_PREV_INDTS, VAR_PREV_INDUR,
  VAR_PREV_OUTPTS, VAR_PREV_OUTDTS, VAR_PREV_OUTDUR, VAR_NEXT_PTS,
  VAR_NEXT_DTS, VAR_NEXT_DUR, VAR_PTS, VAR_DTS,
  VAR_DURATION, VAR_STARTPTS, VAR_STARTDTS, VAR_TB,
  VAR_TB_OUT, VAR_SR, VAR_NOPTS, VAR_VARS_NB,
  VAR_CH, VAR_N, VAR_NB_IN_CHANNELS, VAR_NB_OUT_CHANNELS,
  VAR_T, VAR_S, VAR_VARS_NB, VAR_CH,
  VAR_SN, VAR_NB_CHANNELS, VAR_T, VAR_SR,
  VAR_P, VAR_F, VAR_VARS_NB, VAR_CH,
  VAR_SN, VAR_NB_CHANNELS, VAR_T, VAR_SR,
  VAR_P, VAR_VARS_NB, VAR_W, VAR_H,
  VAR_CW, VAR_CH, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VARS_NB, VAR_VALUE1, VAR_VALUE2, VAR_FRAMEVAL,
  VAR_USERVAL, VAR_VARS_NB, VAR_TB, VAR_PTS,
  VAR_START_PTS, VAR_PREV_PTS, VAR_PREV_SELECTED_PTS, VAR_T,
  VAR_START_T, VAR_PREV_T, VAR_PREV_SELECTED_T, VAR_PICT_TYPE,
  VAR_I, VAR_P, VAR_B, VAR_S,
  VAR_SI, VAR_SP, VAR_BI, VAR_PICT_TYPE_I,
  VAR_PICT_TYPE_P, VAR_PICT_TYPE_B, VAR_PICT_TYPE_S, VAR_PICT_TYPE_SI,
  VAR_PICT_TYPE_SP, VAR_PICT_TYPE_BI, VAR_INTERLACE_TYPE, VAR_INTERLACE_TYPE_P,
  VAR_INTERLACE_TYPE_T, VAR_INTERLACE_TYPE_B, VAR_CONSUMED_SAMPLES_N, VAR_SAMPLES_N,
  VAR_SAMPLE_RATE, VAR_N, VAR_SELECTED_N, VAR_PREV_SELECTED_N,
  VAR_KEY, VAR_SCENE, VAR_CONCATDEC_SELECT, VAR_IH,
  VAR_IW, VAR_VARS_NB, VAR_N, VAR_T,
  VAR_PTS, VAR_TS, VAR_TE, VAR_TI,
  VAR_W, VAR_H, VAR_VARS_NB, VAR_dar,
  VAR_duration, VAR_hsub, VAR_vsub, VAR_main_h,
  VAR_H, VAR_main_w, VAR_W, VAR_n,
  VAR_pict_type, VAR_qr_w, VAR_w, VAR_rendered_padded_qr_w,
  VAR_Q, VAR_rendered_qr_w, VAR_q, VAR_sar,
  VAR_t, VAR_x, VAR_y, VAR_VARS_NB,
  VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH,
  VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH,
  VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VAR_OHSUB, VAR_OVSUB, VARS_NB,
  VAR_FRAME_RATE, VAR_INTERLACED, VAR_N, VAR_NB_CONSUMED_SAMPLES,
  VAR_NB_SAMPLES, VAR_PREV_INPTS, VAR_PREV_INT, VAR_PREV_OUTPTS,
  VAR_PREV_OUTT, VAR_PTS, VAR_SAMPLE_RATE, VAR_STARTPTS,
  VAR_STARTT, VAR_T, VAR_TB, VAR_RTCTIME,
  VAR_RTCSTART, VAR_S, VAR_SR, VAR_FR,
  VAR_T_CHANGE, VAR_VARS_NB, VAR_AVTB, VAR_INTB,
  VAR_SR, VAR_VARS_NB, VAR_W, VAR_H,
  VAR_A, VAR_DAR, VAR_SAR, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW,
  VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW,
  VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_A, VAR_SAR,
  VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB, VAR_X,
  VAR_Y, VAR_N, VAR_T, VAR_VARS_NB,
  VAR_X, VAR_Y, VAR_W, VAR_H,
  VAR_N, VAR_T, VAR_VARS_NB, VAR_DAR,
  VAR_HSUB, VAR_VSUB, VAR_IN_H, VAR_IH,
  VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_SAR, VAR_X,
  VAR_Y, VAR_H, VAR_W, VAR_T,
  VAR_MAX, VARS_NB, VAR_IN_H, VAR_IH,
  VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_X, VAR_Y,
  VAR_H, VAR_W, VAR_T, VAR_MAX,
  VARS_NB, VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VAR_LINE_H, VAR_LH, VAR_MAIN_H, VAR_h,
  VAR_H, VAR_MAIN_W, VAR_w, VAR_W,
  VAR_MAX_GLYPH_A, VAR_ASCENT, VAR_MAX_GLYPH_D, VAR_DESCENT,
  VAR_MAX_GLYPH_H, VAR_MAX_GLYPH_W, VAR_FONT_A, VAR_FONT_D,
  VAR_TOP_A, VAR_BOTTOM_D, VAR_N, VAR_SAR,
  VAR_T, VAR_TEXT_H, VAR_TH, VAR_TEXT_W,
  VAR_TW, VAR_X, VAR_Y, VAR_PICT_TYPE,
  VAR_DURATION, VAR_VARS_NB, VAR_N, VAR_R,
  VAR_T, VAR_NB, VAR_SOURCE_FPS, VAR_FPS_NTSC,
  VAR_FPS_PAL, VAR_FPS_FILM, VAR_FPS_NTSC_FILM, VARS_NB,
  VAR_N, VAR_PTS, VAR_R, VAR_T,
  VAR_TB, VAR_NB, VAR_IN_IDX, VAR_IDX,
  VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH,
  VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH,
  VAR_CROP_W, VAR_CW, VAR_CROP_H, VAR_CH,
  VAR_POS_W, VAR_PW, VAR_POS_H, VAR_PH,
  VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VAR_OHSUB, VAR_OVSUB, VAR_IN_T,
  VAR_T, VAR_OUT_T, VAR_OT, VAR_N,
  VAR_VARS_NB, VAR_W, VAR_H, VAR_VAL,
  VAR_MAXVAL, VAR_MINVAL, VAR_NEGVAL, VAR_CLIPVAL,
  VAR_VARS_NB, VAR_W, VAR_H, VAR_X,
  VAR_Y, VAR_BITDEPTHX, VAR_BITDEPTHY, VAR_VARS_NB,
  VAR_MAIN_W, VAR_MW, VAR_MAIN_H, VAR_MH,
  VAR_OVERLAY_W, VAR_OW, VAR_OVERLAY_H, VAR_OH,
  VAR_HSUB, VAR_VSUB, VAR_X, VAR_Y,
  VAR_N, VAR_T, VAR_VARS_NB, VAR_MAIN_W,
  VAR_MW, VAR_MAIN_H, VAR_MH, VAR_OVERLAY_W,
  VAR_OW, VAR_OVERLAY_H, VAR_OH, VAR_X,
  VAR_Y, VAR_N, VAR_T, VAR_VARS_NB,
  VAR_MAIN_iW, VAR_MW, VAR_MAIN_iH, VAR_MH,
  VAR_OVERLAY_iW, VAR_OVERLAY_iH, VAR_OVERLAY_X, VAR_OX,
  VAR_OVERLAY_Y, VAR_OY, VAR_OVERLAY_W, VAR_OW,
  VAR_OVERLAY_H, VAR_OH, VAR_VARS_NB, VAR_MAIN_IW,
  VAR_MW, VAR_MAIN_IH, VAR_MH, VAR_OVERLAY_IW,
  VAR_OVERLAY_IH, VAR_OVERLAY_X, VAR_OX, VAR_OVERLAY_Y,
  VAR_OY, VAR_OVERLAY_W, VAR_OW, VAR_OVERLAY_H,
  VAR_OH, VAR_VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW,
  VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW,
  VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_X, VAR_Y,
  VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW,
  VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW,
  VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_X, VAR_Y,
  VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR, VARS_NB,
  VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH,
  VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH,
  VAR_X, VAR_Y, VAR_A, VAR_SAR,
  VAR_DAR, VARS_NB, VAR_W, VAR_H,
  VAR_VAL, VAR_YMIN, VAR_UMIN, VAR_VMIN,
  VAR_AMIN, VAR_YMAX, VAR_UMAX, VAR_VMAX,
  VAR_AMAX, VAR_VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW,
  VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW,
  VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VAR_N, VAR_T, VAR_VARS_NB, VAR_IN_W,
  VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W,
  VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_A,
  VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VAR_OHSUB, VAR_OVSUB, VAR_N, VAR_T,
  VAR_REF_W, VAR_RW, VAR_REF_H, VAR_RH,
  VAR_REF_A, VAR_REF_SAR, VAR_REF_DAR, VAR_RDAR,
  VAR_REF_HSUB, VAR_REF_VSUB, VAR_REF_N, VAR_REF_T,
  VAR_REF_POS, VAR_S2R_MAIN_W, VAR_S2R_MAIN_H, VAR_S2R_MAIN_A,
  VAR_S2R_MAIN_SAR, VAR_S2R_MAIN_DAR, VAR_S2R_MDAR, VAR_S2R_MAIN_HSUB,
  VAR_S2R_MAIN_VSUB, VAR_S2R_MAIN_N, VAR_S2R_MAIN_T, VAR_S2R_MAIN_POS,
  VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H,
  VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H,
  VAR_OH, VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR,
  VAR_N, VAR_T, VAR_S2R_MAIN_W, VAR_S2R_MAIN_H,
  VAR_S2R_MAIN_A, VAR_S2R_MAIN_SAR, VAR_S2R_MAIN_DAR, VAR_S2R_MDAR,
  VAR_S2R_MAIN_N, VAR_S2R_MAIN_T, VARS_NB, VAR_W,
  VAR_H, VAR_N, VAR_PTS, VAR_R,
  VAR_T, VAR_TB, VAR_NB, VAR_IW,
  VAR_IN_W, VAR_IH, VAR_IN_H, VAR_OW,
  VAR_OUT_W, VAR_W, VAR_OH, VAR_OUT_H,
  VAR_H, VAR_CW, VAR_CH, VAR_CX,
  VAR_CY, VAR_A, VAR_DAR, VAR_SAR,
  VAR_VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H,
  VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H,
  VAR_OH, VAR_IN, VAR_ON, VAR_DURATION,
  VAR_PDURATION, VAR_IN_TIME, VAR_IT, VAR_TIME,
  VAR_OUT_TIME, VAR_OT, VAR_FRAME, VAR_ZOOM,
  VAR_PZOOM, VAR_X, VAR_PX, VAR_Y,
  VAR_PY, VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR,
  VAR_HSUB, VAR_VSUB, VARS_NB, VAR_IN_W,
  VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W,
  VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_A,
  VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VAR_OHSUB, VAR_OVSUB, VARS_NB, VAR_X,
  VAR_Y, VAR_W, VAR_H, VAR_TIME,
  VAR_SPEED, VAR_TEMPO, VAR_ORDER, VAR_PATTERN,
  VAR_ROW, VAR_VARS_NB
}
 

Functions

static av_cold int init (AVFilterContext *ctx)
 
static int config_input (AVFilterLink *inlink)
 
static int config_output_video (AVFilterLink *outlink)
 
static char * double2int64str (char *buf, double v)
 
static double eval_pts (SetPTSContext *setpts, AVFilterLink *inlink, AVFrame *frame, int64_t pts)
 
static int filter_frame (AVFilterLink *inlink, AVFrame *frame)
 
static int activate (AVFilterContext *ctx)
 
static av_cold void uninit (AVFilterContext *ctx)
 
static int process_command (AVFilterContext *ctx, const char *cmd, const char *arg, char *res, int res_len, int flags)
 

Variables

static const char *const var_names []
 

Detailed Description

video presentation timestamp (PTS) modification filter

Definition in file setpts.c.

Macro Definition Documentation

◆ V [1/2]

#define V (   name_)    setpts->var_values[VAR_##name_]

Definition at line 313 of file setpts.c.

◆ BUF_SIZE

#define BUF_SIZE   64

Definition at line 160 of file setpts.c.

◆ d2istr

#define d2istr (   v)    double2int64str((char[BUF_SIZE]){0}, v)

Definition at line 198 of file setpts.c.

◆ OFFSET

#define OFFSET (   x)    offsetof(SetPTSContext, x)

Definition at line 312 of file setpts.c.

◆ V [2/2]

#define V   AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM

Definition at line 313 of file setpts.c.

◆ A

#define A   AV_OPT_FLAG_AUDIO_PARAM

Definition at line 314 of file setpts.c.

◆ R

#define R   AV_OPT_FLAG_RUNTIME_PARAM

Definition at line 315 of file setpts.c.

◆ F

Definition at line 316 of file setpts.c.

Enumeration Type Documentation

◆ var_name

enum var_name
Enumerator
VAR_N 
VAR_TB 
VAR_PTS 
VAR_DTS 
VAR_NOPTS 
VAR_STARTPTS 
VAR_STARTDTS 
VAR_DURATION 
VAR_D 
VAR_POS 
VAR_SIZE 
VAR_KEY 
VAR_STATE 
VAR_VARS_NB 
VAR_N 
VAR_TS 
VAR_POS 
VAR_PREV_INPTS 
VAR_PREV_INDTS 
VAR_PREV_INDUR 
VAR_PREV_OUTPTS 
VAR_PREV_OUTDTS 
VAR_PREV_OUTDUR 
VAR_NEXT_PTS 
VAR_NEXT_DTS 
VAR_NEXT_DUR 
VAR_PTS 
VAR_DTS 
VAR_DURATION 
VAR_STARTPTS 
VAR_STARTDTS 
VAR_TB 
VAR_TB_OUT 
VAR_SR 
VAR_NOPTS 
VAR_VARS_NB 
VAR_CH 
VAR_N 
VAR_NB_IN_CHANNELS 
VAR_NB_OUT_CHANNELS 
VAR_T 
VAR_S 
VAR_VARS_NB 
VAR_CH 
VAR_SN 
VAR_NB_CHANNELS 
VAR_T 
VAR_SR 
VAR_P 
VAR_F 
VAR_VARS_NB 
VAR_CH 
VAR_SN 
VAR_NB_CHANNELS 
VAR_T 
VAR_SR 
VAR_P 
VAR_VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_CW 
VAR_CH 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_VALUE1 
VAR_VALUE2 
VAR_FRAMEVAL 
VAR_USERVAL 
VAR_VARS_NB 
VAR_TB 
VAR_PTS 
VAR_START_PTS 
VAR_PREV_PTS 
VAR_PREV_SELECTED_PTS 
VAR_T 
VAR_START_T 
VAR_PREV_T 
VAR_PREV_SELECTED_T 
VAR_PICT_TYPE 
VAR_I 
VAR_P 
VAR_B 
VAR_S 
VAR_SI 
VAR_SP 
VAR_BI 
VAR_PICT_TYPE_I 
VAR_PICT_TYPE_P 
VAR_PICT_TYPE_B 
VAR_PICT_TYPE_S 
VAR_PICT_TYPE_SI 
VAR_PICT_TYPE_SP 
VAR_PICT_TYPE_BI 
VAR_INTERLACE_TYPE 
VAR_INTERLACE_TYPE_P 
VAR_INTERLACE_TYPE_T 
VAR_INTERLACE_TYPE_B 
VAR_CONSUMED_SAMPLES_N 
VAR_SAMPLES_N 
VAR_SAMPLE_RATE 
VAR_N 
VAR_SELECTED_N 
VAR_PREV_SELECTED_N 
VAR_KEY 
VAR_SCENE 
VAR_CONCATDEC_SELECT 
VAR_IH 
VAR_IW 
VAR_VARS_NB 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_PTS 
VAR_TS 
VAR_TE 
VAR_TI 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_VARS_NB 
VAR_dar 
VAR_duration 
VAR_hsub 
VAR_vsub 
VAR_main_h 
VAR_H 
VAR_main_w 
VAR_W 
VAR_n 
VAR_pict_type 
VAR_qr_w 
VAR_w 
VAR_rendered_padded_qr_w 
VAR_Q 
VAR_rendered_qr_w 
VAR_q 
VAR_sar 
VAR_t 
VAR_x 
VAR_y 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_OHSUB 
VAR_OVSUB 
VARS_NB 
VAR_FRAME_RATE 
VAR_INTERLACED 
VAR_N 
VAR_NB_CONSUMED_SAMPLES 
VAR_NB_SAMPLES 
VAR_PREV_INPTS 
VAR_PREV_INT 
VAR_PREV_OUTPTS 
VAR_PREV_OUTT 
VAR_PTS 
VAR_SAMPLE_RATE 
VAR_STARTPTS 
VAR_STARTT 
VAR_T 
VAR_TB 
VAR_RTCTIME 
VAR_RTCSTART 
VAR_S 
VAR_SR 
VAR_FR 
VAR_T_CHANGE 
VAR_VARS_NB 
VAR_AVTB 
VAR_INTB 
VAR_SR 
VAR_VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_A 
VAR_DAR 
VAR_SAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_SAR 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_H 
VAR_W 
VAR_T 
VAR_MAX 
VARS_NB 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_H 
VAR_W 
VAR_T 
VAR_MAX 
VARS_NB 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_LINE_H 
VAR_LH 
VAR_MAIN_H 
VAR_h 
VAR_H 
VAR_MAIN_W 
VAR_w 
VAR_W 
VAR_MAX_GLYPH_A 
VAR_ASCENT 
VAR_MAX_GLYPH_D 
VAR_DESCENT 
VAR_MAX_GLYPH_H 
VAR_MAX_GLYPH_W 
VAR_FONT_A 
VAR_FONT_D 
VAR_TOP_A 
VAR_BOTTOM_D 
VAR_N 
VAR_SAR 
VAR_T 
VAR_TEXT_H 
VAR_TH 
VAR_TEXT_W 
VAR_TW 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_PICT_TYPE 
VAR_DURATION 
VAR_VARS_NB 
VAR_N 
VAR_R 
VAR_T 
VAR_NB 
VAR_SOURCE_FPS 
VAR_FPS_NTSC 
VAR_FPS_PAL 
VAR_FPS_FILM 
VAR_FPS_NTSC_FILM 
VARS_NB 
VAR_N 
VAR_PTS 
VAR_R 
VAR_T 
VAR_TB 
VAR_NB 
VAR_IN_IDX 
VAR_IDX 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_CROP_W 
VAR_CW 
VAR_CROP_H 
VAR_CH 
VAR_POS_W 
VAR_PW 
VAR_POS_H 
VAR_PH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_OHSUB 
VAR_OVSUB 
VAR_IN_T 
VAR_T 
VAR_OUT_T 
VAR_OT 
VAR_N 
VAR_VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_VAL 
VAR_MAXVAL 
VAR_MINVAL 
VAR_NEGVAL 
VAR_CLIPVAL 
VAR_VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_BITDEPTHX 
VAR_BITDEPTHY 
VAR_VARS_NB 
VAR_MAIN_W 
VAR_MW 
VAR_MAIN_H 
VAR_MH 
VAR_OVERLAY_W 
VAR_OW 
VAR_OVERLAY_H 
VAR_OH 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_MAIN_W 
VAR_MW 
VAR_MAIN_H 
VAR_MH 
VAR_OVERLAY_W 
VAR_OW 
VAR_OVERLAY_H 
VAR_OH 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_MAIN_iW 
VAR_MW 
VAR_MAIN_iH 
VAR_MH 
VAR_OVERLAY_iW 
VAR_OVERLAY_iH 
VAR_OVERLAY_X 
VAR_OX 
VAR_OVERLAY_Y 
VAR_OY 
VAR_OVERLAY_W 
VAR_OW 
VAR_OVERLAY_H 
VAR_OH 
VAR_VARS_NB 
VAR_MAIN_IW 
VAR_MW 
VAR_MAIN_IH 
VAR_MH 
VAR_OVERLAY_IW 
VAR_OVERLAY_IH 
VAR_OVERLAY_X 
VAR_OX 
VAR_OVERLAY_Y 
VAR_OY 
VAR_OVERLAY_W 
VAR_OW 
VAR_OVERLAY_H 
VAR_OH 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_VAL 
VAR_YMIN 
VAR_UMIN 
VAR_VMIN 
VAR_AMIN 
VAR_YMAX 
VAR_UMAX 
VAR_VMAX 
VAR_AMAX 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_OHSUB 
VAR_OVSUB 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_REF_W 
VAR_RW 
VAR_REF_H 
VAR_RH 
VAR_REF_A 
VAR_REF_SAR 
VAR_REF_DAR 
VAR_RDAR 
VAR_REF_HSUB 
VAR_REF_VSUB 
VAR_REF_N 
VAR_REF_T 
VAR_REF_POS 
VAR_S2R_MAIN_W 
VAR_S2R_MAIN_H 
VAR_S2R_MAIN_A 
VAR_S2R_MAIN_SAR 
VAR_S2R_MAIN_DAR 
VAR_S2R_MDAR 
VAR_S2R_MAIN_HSUB 
VAR_S2R_MAIN_VSUB 
VAR_S2R_MAIN_N 
VAR_S2R_MAIN_T 
VAR_S2R_MAIN_POS 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_S2R_MAIN_W 
VAR_S2R_MAIN_H 
VAR_S2R_MAIN_A 
VAR_S2R_MAIN_SAR 
VAR_S2R_MAIN_DAR 
VAR_S2R_MDAR 
VAR_S2R_MAIN_N 
VAR_S2R_MAIN_T 
VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_N 
VAR_PTS 
VAR_R 
VAR_T 
VAR_TB 
VAR_NB 
VAR_IW 
VAR_IN_W 
VAR_IH 
VAR_IN_H 
VAR_OW 
VAR_OUT_W 
VAR_W 
VAR_OH 
VAR_OUT_H 
VAR_H 
VAR_CW 
VAR_CH 
VAR_CX 
VAR_CY 
VAR_A 
VAR_DAR 
VAR_SAR 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_IN 
VAR_ON 
VAR_DURATION 
VAR_PDURATION 
VAR_IN_TIME 
VAR_IT 
VAR_TIME 
VAR_OUT_TIME 
VAR_OT 
VAR_FRAME 
VAR_ZOOM 
VAR_PZOOM 
VAR_X 
VAR_PX 
VAR_Y 
VAR_PY 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_OHSUB 
VAR_OVSUB 
VARS_NB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_TIME 
VAR_SPEED 
VAR_TEMPO 
VAR_ORDER 
VAR_PATTERN 
VAR_ROW 
VAR_VARS_NB 

Definition at line 70 of file setpts.c.

Function Documentation

◆ init()

static av_cold int init ( AVFilterContext ctx)
static

Definition at line 109 of file setpts.c.

◆ config_input()

static int config_input ( AVFilterLink inlink)
static

Definition at line 132 of file setpts.c.

◆ config_output_video()

static int config_output_video ( AVFilterLink outlink)
static

Definition at line 153 of file setpts.c.

◆ double2int64str()

static char* double2int64str ( char *  buf,
double  v 
)
inlinestatic

Definition at line 162 of file setpts.c.

◆ eval_pts()

static double eval_pts ( SetPTSContext setpts,
AVFilterLink inlink,
AVFrame frame,
int64_t  pts 
)
static

Definition at line 169 of file setpts.c.

Referenced by activate(), and filter_frame().

◆ filter_frame()

static int filter_frame ( AVFilterLink inlink,
AVFrame frame 
)
static

Definition at line 200 of file setpts.c.

Referenced by activate().

◆ activate()

static int activate ( AVFilterContext ctx)
static

Definition at line 242 of file setpts.c.

◆ uninit()

static av_cold void uninit ( AVFilterContext ctx)
static

Definition at line 274 of file setpts.c.

◆ process_command()

static int process_command ( AVFilterContext ctx,
const char *  cmd,
const char *  arg,
char *  res,
int  res_len,
int  flags 
)
static

Definition at line 281 of file setpts.c.

Variable Documentation

◆ var_names

const char* const var_names[]
static
Initial value:
= {
"FRAME_RATE",
"INTERLACED",
"N",
"NB_CONSUMED_SAMPLES",
"NB_SAMPLES",
"PREV_INPTS",
"PREV_INT",
"PREV_OUTPTS",
"PREV_OUTT",
"PTS",
"SAMPLE_RATE",
"STARTPTS",
"STARTT",
"T",
"TB",
"RTCTIME",
"RTCSTART",
"S",
"SR",
"FR",
"T_CHANGE",
}

Definition at line 42 of file setpts.c.

Referenced by init(), and process_command().

NULL
#define NULL
Definition: coverity.c:32