[Libav-user] Bad packed header lengths: libvorbis

Yu Ang Tan yuang86 at gmail.com
Fri Sep 16 05:45:07 EEST 2016


>
>
> > I use the `av_sdp_create()` to generate my SDP file but I
> > think somethings is wrong.
>
> Did you test if it works with ffmpeg (the application)?
>
>
I did the following:

+>ffmpeg -re -f lavfi -i aevalsrc="sin(400*2*PI*t)" -c:a libvorbis -ac 2 -f
rtp rtp://127.0.0.1:8554
ffmpeg version N-78598-g98a0053 Copyright (c) 2000-2016 the FFmpeg
developers
 built with gcc 5.3.0 (GCC)
 configuration: --disable-static --enable-shared --enable-gpl
--enable-version3 --disable-w32threads --enable-avisynth --enable-bzlib
--enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-iconv
--enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca
--enable-libdcadec --enable-libfreetype --enable-libgme --enable-libgsm
--enable-libilbc --enable-libmodplug --enable-libmp3lame
--enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg
--enable-libopus --enable-librtmp --enable-libschroedinger --enable-libsoxr
--enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame
--enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvorbis
--enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264
--enable-libx265 --enable-libxavs --enable-libxvid --enable-libzimg
--enable-lzma --enable-decklink --enable-zlib
 libavutil   55. 18.100 / 55. 18.100
 libavcodec   57. 24.103 / 57. 24.103
 libavformat  57. 25.101 / 57. 25.101
 libavdevice  57. 0.101 / 57. 0.101
 libavfilter   6. 34.100 / 6. 34.100
 libswscale   4. 0.100 / 4. 0.100
 libswresample  2. 0.101 / 2. 0.101
 libpostproc  54. 0.100 / 54. 0.100
Input #0, lavfi, from 'aevalsrc=sin(400*2*PI*t)':
 Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: 2822 kb/s
  Stream #0:0: Audio: pcm_f64le, 44100 Hz, mono, dbl, 2822 kb/s
Output #0, rtp, to 'rtp://127.0.0.1:8554':
 Metadata:
  encoder     : Lavf57.25.101
  Stream #0:0: Audio: vorbis (libvorbis), 44100 Hz, stereo, fltp
  Metadata:
   encoder     : Lavc57.24.103 libvorbis
Stream mapping:
 Stream #0:0 -> #0:0 (pcm_f64le (native) -> vorbis (libvorbis))
SDP:
v=0
o=- 0 0 IN IP4 127.0.0.1
s=No Name
c=IN IP4 127.0.0.1
t=0 0
a=tool:libavformat 57.25.101
m=audio 8554 RTP/AVP 97
a=rtpmap:97 vorbis/44100/2
a=fmtp:97
configuration=AAAAAf7Nug8WAh4AAXZvcmJpcwAAAAACRKwAAAAAAACAtQEAAAAAALgBBXZvcmJpcyVCQ1YBAEAAACRzGCpGpXMWhBAaQlAZ4xxCzmvsGUJMEYIcMkxbyyVzkCGkoEKIWyiB0JBVAABAAACHQXgUhIpBCCGEJT1YkoMnPQghhIg5eBSEaUEIIYQQQgghhBBCCCGERTlokoMnQQgdhOMwOAyD5Tj4HIRFOVgQgydB6CCED0K4moOsOQghhCQ1SFCDBjnoHITCLCiKgsQwuBaEBDUojILkMMjUgwtCiJqDSTX4GoRnQXgWhGlBCCGEJEFIkIMGQcgYhEZBWJKDBjm4FITLQagahCo5CB+EIDRkFQCQAACgoiiKoigKEBqyCgDIAAAQQFEUx3EcyZEcybEcCwgNWQUAAAEACAAAoEiKpEiO5EiSJFmSJVmSJVmS5omqLMuyLMuyLMsyEBqyCgBIAABQUQxFcRQHCA1ZBQBkAAAIoDiKpViKpWiK54iOCISGrAIAgAAABAAAEDRDUzxHlETPVFXXtm3btm3btm3btm3btm1blmUZCA1ZBQBAAAAQ0mlmqQaIMAMZBkJDVgEACAAAgBGKMMSA0JBVAABAAACAGEoOogmtOd+c46BZDppKsTkdnEi1eZKbirk555xzzsnmnDHOOeecopxZDJoJrTnnnMSgWQqaCa0555wnsXnQmiqtOeeccc7pYJwRxjnnnCateZCajbU555wFrWmOmkuxOeecSLl5UptLtTnnnHPOOeecc84555zqxekcnBPOOeecqL25lpvQxTnnnE/G6d6cEM4555xzzjnnnHPOOeecIDRkFQAABABAEIaNYdwpCNLnaCBGEWIaMulB9+gwCRqDnELq0ehopJQ6CCWVcVJKJwgNWQUAAAIAQAghhRRSSCGFFFJIIYUUYoghhhhyyimnoIJKKqmooowyyyyzzDLLLLPMOuyssw47DDHEEEMrrcRSU2011lhr7jnnmoO0VlprrbVSSimllFIKQkNWAQAgAAAEQgYZZJBRSCGFFGKIKaeccgoqqIDQkFUAACAAgAAAAABP8hzRER3RER3RER3RER3R8RzPESVREiVREi3TMjXTU0VVdWXXlnVZt31b2IVd933d933d+HVhWJZlWZZlWZZlWZZlWZZlWZYgNGQVAAACAAAghBBCSCGFFFJIKcYYc8w56CSUEAgNWQUAAAIACAAAAHAUR3EcyZEcSbIkS9IkzdIsT/M0TxM9URRF0zRV0RVdUTdtUTZl0zVdUzZdVVZtV5ZtW7Z125dl2/d93/d93/d93/d93/d9XQdCQ1YBABIAADqSIymSIimS4ziOJElAaMgqAEAGAEAAAIriKI7jOJIkSZIlaZJneZaomZrpmZ4qqkBoyCoAABAAQAAAAAAAAIqmeIqpeIqoeI7oiJJomZaoqZoryqbsuq7ruq7ruq7ruq7ruq7ruq7ruq7ruq7ruq7ruq7ruq7ruq4LhIasAgAkAAB0JEdyJEdSJEVSJEdygNCQVQCADACAAAAcwzEkRXIsy9I0T/M0TxM90RM901NFV3SB0JBVAAAgAIAAAAAAAAAMybAUy9EcTRIl1VItVVMt1VJF1VNVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN0zRNEwgNWQkAkAEAkBBTLS3GmgmLJGLSaqugYwxS7KWxSCpntbfKMYUYtV4ah5RREHupJGOKQcwtpNApJq3WVEKFFKSYYyoVUg5SIDRkhQAQmgHgcBxAsixAsiwAAAAAAAAAkDQN0DwPsDQPAAAAAAAAACRNAyxPAzTPAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABA0jRA8zxA8zwAAAAAAAAA0DwP8DwR8EQRAAAAAAAAACzPAzTRAzxRBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABA0jRA8zxA8zwAAAAAAAAAsDwP8EQR0DwRAAAAAAAAACzPAzxRBDzRAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAEOAAABBgIRQasiIAiBMAcEgSJAmSBM0DSJYFTYOmwTQBkmVB06BpME0AAAAAAAAAAAAAJE2DpkHTIIoASdOgadA0iCIAAAAAAAAAAAAAkqZB06BpEEWApGnQNGgaRBEAAAAAAAAAAAAAzzQhihBFmCbAM02IIkQRpgkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAGHAAAAgwoQwUGrIiAIgTAHA4imUBAIDjOJYFAACO41gWAABYliWKAABgWZooAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAYcAAACDChDBQashIAiAIAcCiKZQHHsSzgOJYFJMmyAJYF0DyApgFEEQAIAAAocAAACLBBU2JxgEJDVgIAUQAABsWxLE0TRZKkaZoniiRJ0zxPFGma53meacLzPM80IYqiaJoQRVE0TZimaaoqME1VFQAAUOAAABBgg6bE4gCFhqwEAEICAByKYlma5nmeJ4qmqZokSdM8TxRF0TRNU1VJkqZ5niiKommapqqyLE3zPFEURdNUVVWFpnmeKIqiaaqq6sLzPE8URdE0VdV14XmeJ4qiaJqq6roQRVE0TdNUTVV1XSCKpmmaqqqqrgtETxRNU1Vd13WB54miaaqqq7ouEE3TVFVVdV1ZBpimaaqq68oyQFVV1XVdV5YBqqqqruu6sgxQVdd1XVmWZQCu67qyLMsCAAAOHAAAAoygk4wqi7DRhAsPQKEhKwKAKAAAwBimFFPKMCYhpBAaxiSEFEImJaXSUqogpFJSKRWEVEoqJaOUUmopVRBSKamUCkIqJZVSAADYgQMA2IGFUGjISgAgDwCAMEYpxhhzTiKkFGPOOScRUoox55yTSjHmnHPOSSkZc8w556SUzjnnnHNSSuacc845KaVzzjnnnJRSSuecc05KKSWEzkEnpZTSOeecEwAAVOAAABBgo8jmBCNBhYasBABSAQAMjmNZmuZ5omialiRpmud5niiapiZJmuZ5nieKqsnzPE8URdE0VZXneZ4oiqJpqirXFUXTNE1VVV2yLIqmaZqq6rowTdNUVdd1XZimaaqq67oubFtVVdV1ZRm2raqq6rqyDFzXdWXZloEsu67s2rIAAPAEBwCgAhtWRzgpGgssNGQlAJABAEAYg5BCCCFlEEIKIYSUUggJAAAYcAAACDChDBQashIASAUAAIyx1lprrbXWQGettdZaa62AzFprrbXWWmuttdZaa6211lJrrbXWWmuttdZaa6211lprrbXWWmuttdZaa6211lprrbXWWmuttdZaa6211lprrbXWWmstpZRSSimllFJKKaWUUkoppZRSSgUA+lU4APg/2LA6wknRWGChISsBgHAAAMAYpRhzDEIppVQIMeacdFRai7FCiDHnJKTUWmzFc85BKCGV1mIsnnMOQikpxVZjUSmEUlJKLbZYi0qho5JSSq3VWIwxqaTWWoutxmKMSSm01FqLMRYjbE2ptdhqq7EYY2sqLbQYY4zFCF9kbC2m2moNxggjWywt1VprMMYY3VuLpbaaizE++NpSLDHWXAAAd4MDAESCjTOsJJ0VjgYXGrISAAgJACAQUooxxhhzzjnnpFKMOeaccw5CCKFUijHGnHMOQgghlIwx5pxzEEIIIYRSSsaccxBCCCGEkFLqnHMQQgghhBBKKZ1zDkIIIYQQQimlgxBCCCGEEEoopaQUQgghhBBCCKmklEIIIYRSQighlZRSCCGEEEIpJaSUUgohhFJCCKGElFJKKYUQQgillJJSSimlEkoJJYQSUikppRRKCCGUUkpKKaVUSgmhhBJKKSWllFJKIYQQSikFAAAcOAAABBhBJxlVFmGjCRcegEJDVgIAZAAAkKKUUiktRYIipRikGEtGFXNQWoqocgxSzalSziDmJJaIMYSUk1Qy5hRCDELqHHVMKQYtlRhCxhik2HJLoXMOAAAAQQCAgJAAAAMEBTMAwOAA4XMQdAIERxsAgCBEZohEw0JweFAJEBFTAUBigkIuAFRYXKRdXECXAS7o4q4DIQQhCEEsDqCABByccMMTb3jCDU7QKSp1IAAAAAAADQDwAACQXAAREdHMYWRobHB0eHyAhIiMkAgAAAAAABkAfAAAJCVAREQ0cxgZGhscHR4fICEiIyQBAIAAAgAAAAAggAAEBAQAAAAAAAIAAAAEBA==

I can then read it with no problems using
+> ffplay -i test.sdp -protocol_whitelist file,udp,rtp

I realised that the text dump is much larger than the buffer I prepared so
I have increased the buffer size.. Now my application generates exactly the
same blob of text, but the payload id changes from 97 to 96.

I replaced the SDP contents accordingly, but ffplay seems to wait
indefinitely instead of playing the stream.

+>ffplay -i test_vorbis_stereo.sdp -protocol_whitelist file,udp,rtp
ffplay version N-78598-g98a0053 Copyright (c) 2003-2016 the FFmpeg
developers
 built with gcc 5.3.0 (GCC)
 configuration: --disable-static --enable-shared --enable-gpl
--enable-version3 --disable-w32threads --enable-avisynth --enable-bzlib
--enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-iconv
--enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca
--enable-libdcadec --enable-libfreetype --enable-libgme --enable-libgsm
--enable-libilbc --enable-libmodplug --enable-libmp3lame
--enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg
--enable-libopus --enable-librtmp --enable-libschroedinger --enable-libsoxr
--enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame
--enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvorbis
--enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264
--enable-libx265 --enable-libxavs --enable-libxvid --enable-libzimg
--enable-lzma --enable-decklink --enable-zlib
 libavutil   55. 18.100 / 55. 18.100
 libavcodec   57. 24.103 / 57. 24.103
 libavformat  57. 25.101 / 57. 25.101
 libavdevice  57. 0.101 / 57. 0.101
 libavfilter   6. 34.100 / 6. 34.100
 libswscale   4. 0.100 / 4. 0.100
 libswresample  2. 0.101 / 2. 0.101
 libpostproc  54. 0.100 / 54. 0.100
  nan  : 0.000 fd=  0 aq=  0KB vq=  0KB sq=  0B f=0/0
(...stays here indefinitely)

Does the difference in dynamic payload ids 96 and 97 make any difference?


ytan
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://ffmpeg.org/pipermail/libav-user/attachments/20160916/82a4dc5c/attachment.html>


More information about the Libav-user mailing list