[FFmpeg-devel] FFmpeg 2.8.2

Przemysław Sobala przemyslaw.sobala at grupawp.pl
Fri Nov 13 16:02:39 CET 2015


W dniu 08.11.2015 o 20:23, Michael Niedermayer pisze:
> Hi
>
> I will probably make 2.8.2 soon (days/week), if you want somethig
> backported, please backport sooner
>
> thx
>

Can you include commit 6540fe04a3f9a11ba7084a49b3ee5fa2fc5b32ab
libvpxenc: remove some unused ctrl id mappings
Author: James Zern <jzern at google.com>

in next 2.8.* release so that we will be able to use libvpx 1.5.0
version with that release?
--
Regards
Przemysław SobalaGłówne Spółki Grupy Wirtualna Polska:

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1 245 651,90 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000580004, kapitał zakładowy: 317 957 800,00 zł, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 527-26-45-593

WP Shopping Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Romualda Traugutta 115 C, 80-226 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod nr KRS: 0000546914, kapitał zakładowy: 170.000,00 złotych (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 957-07-51-216


More information about the ffmpeg-devel mailing list