[FFmpeg-devel] doc/examples/transcoding: Using AVStream.codec.time_base as a timebase hint to the muxer is deprecated. Set AVStream.time_base instead.

Przemysław Sobala przemyslaw.sobala at grupawp.pl
Mon Sep 28 15:31:21 CEST 2015


Hello
I'm trying to get rid of deprecated code/runtime warnings.
How would you change doc/examples/transcoding.c to remove
> [mp4 @ 0x2002e00] Using AVStream.codec.time_base as a timebase hint to
> the muxer is deprecated. Set AVStream.time_base instead.
> [mp4 @ 0x2002e00] Using AVStream.codec.time_base as a timebase hint to
> the muxer is deprecated. Set AVStream.time_base instead.
warning?

--
Regards
Przemysław SobalaGłówne Spółki Grupy Wirtualna Polska:

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1 245 651,90 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

Grupa Wirtualna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000373814, kapitał zakładowy: 317 957 800,00 zł, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 527-26-45-593

WP Shopping Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Romualda Traugutta 115 C, 80-226 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod nr KRS: 0000546914, kapitał zakładowy: 170.000,00 złotych (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 957-07-51-216


More information about the ffmpeg-devel mailing list