[FFmpeg-devel] [PATCH] lavf/hlsenc: Fix mixed declarations and code

Steven Liu lq at chinaffmpeg.org
Tue Nov 27 16:11:19 EET 2018> On Oct 31, 2018, at 07:20, Mark Thompson <sw at jkqxz.net> wrote:
> 
> ---
> libavformat/hlsenc.c | 13 +++++++++----
> 1 file changed, 9 insertions(+), 4 deletions(-)
> 
> diff --git a/libavformat/hlsenc.c b/libavformat/hlsenc.c
> index f8f060d065..73282ed31a 100644
> --- a/libavformat/hlsenc.c
> +++ b/libavformat/hlsenc.c
> @@ -2348,26 +2348,31 @@ static int hls_write_trailer(struct AVFormatContext *s)
>       return AVERROR(ENOMEM);
>     }
>     if ( hls->segment_type == SEGMENT_TYPE_FMP4) {
> +      int range_length;
> +
>       if (!vs->init_range_length) {
> +        uint8_t *buffer;
> +        int byterange_mode;
> +
>         av_write_frame(vs->avf, NULL); /* Flush any buffered data */
>         avio_flush(oc->pb);
> 
> -        uint8_t *buffer = NULL;
> -        int range_length = avio_close_dyn_buf(oc->pb, &buffer);
> +        buffer = NULL;
> +        range_length = avio_close_dyn_buf(oc->pb, &buffer);
>         avio_write(vs->out, buffer, range_length);
>         av_free(buffer);
>         vs->init_range_length = range_length;
>         avio_open_dyn_buf(&oc->pb);
>         vs->packets_written = 0;
>         vs->start_pos = range_length;
> -        int byterange_mode = (hls->flags & HLS_SINGLE_FILE) || (hls->max_seg_size > 0);
> +        byterange_mode = (hls->flags & HLS_SINGLE_FILE) || (hls->max_seg_size > 0);
>         if (!byterange_mode) {
>           ff_format_io_close(s, &vs->out);
>           hlsenc_io_close(s, &vs->out, vs->base_output_dirname);
>         }
>       }
> 
> -      int range_length = 0;
> +      range_length = 0;
>       if (!(hls->flags & HLS_SINGLE_FILE)) {
>         ret = hlsenc_io_open(s, &vs->out, vs->avf->url, NULL);
>         if (ret < 0) {
> -- 
> 2.19.1
> _______________________________________________
> ffmpeg-devel mailing list
> ffmpeg-devel at ffmpeg.org
> http://ffmpeg.org/mailman/listinfo/ffmpeg-devel

LGTM

Thanks
StevenMore information about the ffmpeg-devel mailing list