[FFmpeg-user] Problems enabling libfaac

Roy Sigurd Karlsbakk roy at karlsbakk.net
Wed Aug 22 01:00:26 CEST 2012


> I am not speaking about libfaac, I am speaking about the system's
> libavcodec
> versus the one you just built but not installed. Just try "ldd ffmpeg"
> and see for yourself.

I thought the system-installed libfaac should do?

Vennlige hilsener / Best regards

roy
--
Roy Sigurd Karlsbakk
(+47) 98013356
roy at karlsbakk.net
http://blogg.karlsbakk.net/
GPG Public key: http://karlsbakk.net/roysigurdkarlsbakk.pubkey.txt
--
I all pedagogikk er det essensielt at pensum presenteres intelligibelt. Det er et elementært imperativ for alle pedagoger å unngå eksessiv anvendelse av idiomer med xenotyp etymologi. I de fleste tilfeller eksisterer adekvate og relevante synonymer på norsk.


More information about the ffmpeg-user mailing list