[FFmpeg-user] ffmpeg x265 profile Main10

Osztrovszky Zsolt osztrovszkyzs at ahrt.hu
Tue Jul 21 10:15:50 CEST 2015


Hello Guys,
I’d like to create an h265 video with Main10 profile (10 bits).
However ffmpeg keeps saying that profile=main10 is an unknown option.
My command:
ffmpeg -i vid.ts -c:v libx265 -preset medium -x265-params “profile=main10:crf=30” -c:a aac strict experimental -b:a 128k output.mp4

please help me

cheers,
Zsolt


________________________________
FIGYELMEZTETÉS:
"Ez az e-mail bizalmas információkat tartalmaz kizárólag a címzett(ek) számára. Amennyiben Ön nem címzettje ennek az e-mail-nek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az e-mail tartalmának közzététele, másolása, illetéktelenek számára való továbbítása, megőrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos és törvénybe ütköző."


More information about the ffmpeg-user mailing list