[FFmpeg-user] scaling failed: height must be an integer

Osztrovszky Zsolt osztrovszkyzs at ahrt.hu
Tue Jul 28 09:48:54 CEST 2015


Hello Guys,
I’m using ffmpeg with libx265.
I’d like to make an mp4 from a mkv and resize it.

It worked with 1280 width:
ffmpeg -i input.mkv -c:v libx265 -preset fast -x265-params crf=20 -vf scale=1280:-1 -c:a copy -y output.mp4

It fails with 1920:
ffmpeg -i input.mkv -c:v libx265 -preset fast -x265-params crf=20 -vf scale=1920:-1 -c:a copy -y output.mp4

x265 error: picture height must be an integer multiple of the specified chroma subsampling.

Can you help me with this error?

Thanks,

Zsolt


________________________________
FIGYELMEZTETÉS:
"Ez az e-mail bizalmas információkat tartalmaz kizárólag a címzett(ek) számára. Amennyiben Ön nem címzettje ennek az e-mail-nek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az e-mail tartalmának közzététele, másolása, illetéktelenek számára való továbbítása, megőrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos és törvénybe ütköző."


More information about the ffmpeg-user mailing list