[FFmpeg-user] Issue with ice_name in combination with tee and fifo

Tromp Wezelman tromp.wezelman at isp.solcon.nl
Fri Mar 31 17:01:48 EEST 2023


Hi,

With the following command the icecast options like -ice_name don't work:

/usr/bin/ffmpeg -loglevel debug -nostdin -hide_banner -y -err_detect 
ignore_err -i rtp://@XXXXXXX:XXXXX -reconnect 1 -reconnect_at_eof 1 
-reconnect_streamed 1 -reconnect_delay_max 2 -attempt_recovery 1 -strict 
experimental -threads 0 -acodec libmp3lame -b:a 256k -sample_rate 48000 
-f tee -map 0 -content_type audio/mpeg -ice_name test -ice_url 
http://myurl:4444/test.mp3 
"[f=fifo:fifo_format=mp3:drop_pkts_on_overflow=1:onfail=ignore:attempt_recovery=1:recovery_wait_time=1]icecast://source:XXXXXXXXX@myurl:4444/test.mp3|[f=fifo:fifo_format=mp3:drop_pkts_on_overflow=1:onfail=ignore:attempt_recovery=1:recovery_wait_time=1]icecast://source:XXXXXXXXX@myurl:4444/test.mp3"

If I stream to 1 icecast server without tee and fifo, it works

/usr/bin/ffmpeg -loglevel debug -nostdin -hide_banner -y -err_detect 
ignore_err -i rtp://@224.0.250.193:8386 -reconnect 1 -reconnect_at_eof 1 
-reconnect_streamed 1 -reconnect_delay_max 2 -attempt_recovery 1 
-deinterlace -strict experimental -threads 0 -acodec libmp3lame -b:a 
256k -sample_rate 48000 -content_type audio/mpeg -ice_name test 
-ice_description "Test123" -ice_url http://myurl/test.mp3 -f mp3 
icecast://source:XXXXXXXXX@myurl:4444/test.mp3

How do I get the ice_cast metadata working with tee and fifo


-- 
Met vriendelijke groet,

<https://solcon.nl> Tromp Wezelman
System and Network Engineer
*088 - 003 2222
* www.solcon.nl <http://www.solcon.nl>
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit 
bericht bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u 
vriendelijk het direct te vernietigen, de inhoud daarvan niet te 
gebruiken of aan derden bekend te maken en contact met ons op te nemen. 
Solcon Internetdiensten B.V. is geregistreerd bij de KvK onder nummer 
39071501. Onze Algemene Voorwaarden kunt u downloaden op www.solcon.nl 
<http://www.solcon.nl>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Selectie_751.png
Type: image/png
Size: 15743 bytes
Desc: not available
URL: <https://ffmpeg.org/pipermail/ffmpeg-user/attachments/20230331/216b7d65/attachment.png>


More information about the ffmpeg-user mailing list