libavfilter/asrc_aevalsrc.c File Reference

eval audio source More...

#include "libavutil/audioconvert.h"
#include "libavutil/avassert.h"
#include "libavutil/avstring.h"
#include "libavutil/eval.h"
#include "libavutil/opt.h"
#include "libavutil/parseutils.h"
#include "avfilter.h"
#include "audio.h"
#include "internal.h"

Go to the source code of this file.

Data Structures

struct  EvalContext

Defines

#define OFFSET(x)   offsetof(EvalContext, x)
#define FLAGS   AV_OPT_FLAG_AUDIO_PARAM|AV_OPT_FLAG_FILTERING_PARAM

Enumerations

enum  var_name {
  VAR_B1, VAR_B2, VAR_S1, VAR_S2,
  VAR_T1, VAR_T2, VAR_NB, VAR_N,
  VAR_T, VAR_S, VAR_VARS_NB, VAR_FRAME_RATE,
  VAR_INTERLACED, VAR_N, VAR_NB_CONSUMED_SAMPLES, VAR_NB_SAMPLES,
  VAR_POS, VAR_PREV_INPTS, VAR_PREV_INT, VAR_PREV_OUTPTS,
  VAR_PREV_OUTT, VAR_PTS, VAR_SAMPLE_RATE, VAR_STARTPTS,
  VAR_STARTT, VAR_T, VAR_TB, VAR_VARS_NB,
  VAR_AVTB, VAR_INTB, VAR_SR, VAR_VARS_NB,
  VAR_W, VAR_H, VAR_CW, VAR_CH,
  VAR_HSUB, VAR_VSUB, VARS_NB, VAR_IN_W,
  VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W,
  VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_A,
  VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VAR_X, VAR_Y, VAR_N, VAR_POS,
  VAR_T, VAR_VARS_NB, VAR_DAR, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VAR_LINE_H, VAR_LH, VAR_MAIN_H,
  VAR_h, VAR_H, VAR_MAIN_W, VAR_w,
  VAR_W, VAR_MAX_GLYPH_A, VAR_ASCENT, VAR_MAX_GLYPH_D,
  VAR_DESCENT, VAR_MAX_GLYPH_H, VAR_MAX_GLYPH_W, VAR_N,
  VAR_SAR, VAR_T, VAR_TEXT_H, VAR_TH,
  VAR_TEXT_W, VAR_TW, VAR_X, VAR_Y,
  VAR_VARS_NB, VAR_N, VAR_PTS, VAR_R,
  VAR_T, VAR_TB, VAR_NB, VAR_W,
  VAR_H, VAR_VAL, VAR_MAXVAL, VAR_MINVAL,
  VAR_NEGVAL, VAR_CLIPVAL, VAR_VARS_NB, VAR_MAIN_W,
  VAR_MW, VAR_MAIN_H, VAR_MH, VAR_OVERLAY_W,
  VAR_OW, VAR_OVERLAY_H, VAR_OH, VAR_VARS_NB,
  VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH,
  VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH,
  VAR_X, VAR_Y, VAR_A, VAR_SAR,
  VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB, VARS_NB,
  VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH,
  VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH,
  VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VARS_NB, VAR_TB, VAR_PTS,
  VAR_START_PTS, VAR_PREV_PTS, VAR_PREV_SELECTED_PTS, VAR_T,
  VAR_START_T, VAR_PREV_T, VAR_PREV_SELECTED_T, VAR_PICT_TYPE,
  VAR_PICT_TYPE_I, VAR_PICT_TYPE_P, VAR_PICT_TYPE_B, VAR_PICT_TYPE_S,
  VAR_PICT_TYPE_SI, VAR_PICT_TYPE_SP, VAR_PICT_TYPE_BI, VAR_INTERLACE_TYPE,
  VAR_INTERLACE_TYPE_P, VAR_INTERLACE_TYPE_T, VAR_INTERLACE_TYPE_B, VAR_N,
  VAR_SELECTED_N, VAR_PREV_SELECTED_N, VAR_KEY, VAR_POS,
  VAR_SCENE, VAR_VARS_NB, VAR_X, VAR_Y,
  VAR_W, VAR_H, VAR_TIME, VAR_SPEED,
  VAR_TEMPO, VAR_ORDER, VAR_PATTERN, VAR_ROW,
  VAR_VARS_NB
}

Functions

 AVFILTER_DEFINE_CLASS (aevalsrc)
static int init (AVFilterContext *ctx, const char *args)
static void uninit (AVFilterContext *ctx)
static int config_props (AVFilterLink *outlink)
static int query_formats (AVFilterContext *ctx)
static int request_frame (AVFilterLink *outlink)

Variables

static const char *const var_names []
static const AVOption aevalsrc_options []
AVFilter avfilter_asrc_aevalsrc


Detailed Description

eval audio source

Definition in file asrc_aevalsrc.c.


Define Documentation

#define FLAGS   AV_OPT_FLAG_AUDIO_PARAM|AV_OPT_FLAG_FILTERING_PARAM

Definition at line 68 of file asrc_aevalsrc.c.

#define OFFSET (  )     offsetof(EvalContext, x)

Definition at line 67 of file asrc_aevalsrc.c.


Enumeration Type Documentation

enum var_name

Enumerator:
VAR_B1 
VAR_B2 
VAR_S1 
VAR_S2 
VAR_T1 
VAR_T2 
VAR_NB 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_S 
VAR_VARS_NB 
VAR_FRAME_RATE 
VAR_INTERLACED 
VAR_N 
VAR_NB_CONSUMED_SAMPLES 
VAR_NB_SAMPLES 
VAR_POS 
VAR_PREV_INPTS 
VAR_PREV_INT 
VAR_PREV_OUTPTS 
VAR_PREV_OUTT 
VAR_PTS 
VAR_SAMPLE_RATE 
VAR_STARTPTS 
VAR_STARTT 
VAR_T 
VAR_TB 
VAR_VARS_NB 
VAR_AVTB 
VAR_INTB 
VAR_SR 
VAR_VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_CW 
VAR_CH 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_N 
VAR_POS 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_LINE_H 
VAR_LH 
VAR_MAIN_H 
VAR_h 
VAR_H 
VAR_MAIN_W 
VAR_w 
VAR_W 
VAR_MAX_GLYPH_A 
VAR_ASCENT 
VAR_MAX_GLYPH_D 
VAR_DESCENT 
VAR_MAX_GLYPH_H 
VAR_MAX_GLYPH_W 
VAR_N 
VAR_SAR 
VAR_T 
VAR_TEXT_H 
VAR_TH 
VAR_TEXT_W 
VAR_TW 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_VARS_NB 
VAR_N 
VAR_PTS 
VAR_R 
VAR_T 
VAR_TB 
VAR_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_VAL 
VAR_MAXVAL 
VAR_MINVAL 
VAR_NEGVAL 
VAR_CLIPVAL 
VAR_VARS_NB 
VAR_MAIN_W 
VAR_MW 
VAR_MAIN_H 
VAR_MH 
VAR_OVERLAY_W 
VAR_OW 
VAR_OVERLAY_H 
VAR_OH 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_TB 
VAR_PTS 
VAR_START_PTS 
VAR_PREV_PTS 
VAR_PREV_SELECTED_PTS 
VAR_T 
VAR_START_T 
VAR_PREV_T 
VAR_PREV_SELECTED_T 
VAR_PICT_TYPE 
VAR_PICT_TYPE_I 
VAR_PICT_TYPE_P 
VAR_PICT_TYPE_B 
VAR_PICT_TYPE_S 
VAR_PICT_TYPE_SI 
VAR_PICT_TYPE_SP 
VAR_PICT_TYPE_BI 
VAR_INTERLACE_TYPE 
VAR_INTERLACE_TYPE_P 
VAR_INTERLACE_TYPE_T 
VAR_INTERLACE_TYPE_B 
VAR_N 
VAR_SELECTED_N 
VAR_PREV_SELECTED_N 
VAR_KEY 
VAR_POS 
VAR_SCENE 
VAR_VARS_NB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_TIME 
VAR_SPEED 
VAR_TEMPO 
VAR_ORDER 
VAR_PATTERN 
VAR_ROW 
VAR_VARS_NB 

Definition at line 43 of file asrc_aevalsrc.c.


Function Documentation

AVFILTER_DEFINE_CLASS ( aevalsrc   ) 

static int config_props ( AVFilterLink outlink  )  [static]

Definition at line 173 of file asrc_aevalsrc.c.

static int init ( AVFilterContext ctx,
const char *  args 
) [static]

Definition at line 84 of file asrc_aevalsrc.c.

static int query_formats ( AVFilterContext ctx  )  [static]

Definition at line 192 of file asrc_aevalsrc.c.

static int request_frame ( AVFilterLink outlink  )  [static]

Definition at line 206 of file asrc_aevalsrc.c.

static void uninit ( AVFilterContext ctx  )  [static]

Definition at line 159 of file asrc_aevalsrc.c.


Variable Documentation

const AVOption aevalsrc_options[] [static]

Initial value:

 {
  { "nb_samples", "set the number of samples per requested frame", OFFSET(nb_samples),   AV_OPT_TYPE_INT,  {.i64 = 1024},  0,    INT_MAX, FLAGS },
  { "n",      "set the number of samples per requested frame", OFFSET(nb_samples),   AV_OPT_TYPE_INT,  {.i64 = 1024},  0,    INT_MAX, FLAGS },
  { "sample_rate", "set the sample rate",              OFFSET(sample_rate_str), AV_OPT_TYPE_STRING, {.str = "44100"}, CHAR_MIN, CHAR_MAX, FLAGS },
  { "s",      "set the sample rate",              OFFSET(sample_rate_str), AV_OPT_TYPE_STRING, {.str = "44100"}, CHAR_MIN, CHAR_MAX, FLAGS },
  { "duration",  "set audio duration", OFFSET(duration_str), AV_OPT_TYPE_STRING, {.str = NULL}, 0, 0, FLAGS },
  { "d",      "set audio duration", OFFSET(duration_str), AV_OPT_TYPE_STRING, {.str = NULL}, 0, 0, FLAGS },
  { "channel_layout", "set channel layout", OFFSET(chlayout_str), AV_OPT_TYPE_STRING, {.str = NULL}, 0, 0, FLAGS },
  { "c",       "set channel layout", OFFSET(chlayout_str), AV_OPT_TYPE_STRING, {.str = NULL}, 0, 0, FLAGS },
{NULL},
}

Definition at line 70 of file asrc_aevalsrc.c.

Initial value:

 {
  .name    = "aevalsrc",
  .description = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Generate an audio signal generated by an expression."),

  .query_formats = query_formats,
  .init    = init,
  .uninit   = uninit,
  .priv_size  = sizeof(EvalContext),

  .inputs   = (const AVFilterPad[]) {{ .name = NULL}},

  .outputs   = (const AVFilterPad[]) {{ .name = "default",
                   .type = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
                   .config_props = config_props,
                   .request_frame = request_frame, },
                  { .name = NULL}},
  .priv_class = &aevalsrc_class,
}

Definition at line 239 of file asrc_aevalsrc.c.

const char* const var_names[] [static]

Initial value:

 {
  "n",      
  "t",      
  "s",      
  NULL
}

Definition at line 36 of file asrc_aevalsrc.c.


Generated on Fri Oct 26 02:50:09 2012 for FFmpeg by  doxygen 1.5.8