FFmpeg
Data Structures | Macros | Enumerations | Functions | Variables
f_metadata.c File Reference
#include "config_components.h"
#include <float.h>
#include "libavutil/avassert.h"
#include "libavutil/avstring.h"
#include "libavutil/eval.h"
#include "libavutil/internal.h"
#include "libavutil/opt.h"
#include "libavutil/timestamp.h"
#include "libavformat/avio.h"
#include "avfilter.h"
#include "audio.h"
#include "formats.h"
#include "internal.h"
#include "video.h"

Go to the source code of this file.

Data Structures

struct  MetadataContext
 

Macros

#define OFFSET(x)   offsetof(MetadataContext, x)
 
#define DEFINE_OPTIONS(filt_name, FLAGS)
 

Enumerations

enum  MetadataMode {
  METADATA_SELECT, METADATA_ADD, METADATA_MODIFY, METADATA_DELETE,
  METADATA_PRINT, METADATA_NB
}
 
enum  MetadataFunction {
  METADATAF_SAME_STR, METADATAF_STARTS_WITH, METADATAF_LESS, METADATAF_EQUAL,
  METADATAF_GREATER, METADATAF_EXPR, METADATAF_ENDS_WITH, METADATAF_NB
}
 
enum  var_name {
  VAR_N, VAR_TB, VAR_PTS, VAR_DTS,
  VAR_NOPTS, VAR_STARTPTS, VAR_STARTDTS, VAR_DURATION,
  VAR_D, VAR_POS, VAR_SIZE, VAR_KEY,
  VAR_STATE, VAR_VARS_NB, VAR_N, VAR_TS,
  VAR_POS, VAR_PREV_INPTS, VAR_PREV_INDTS, VAR_PREV_INDUR,
  VAR_PREV_OUTPTS, VAR_PREV_OUTDTS, VAR_PREV_OUTDUR, VAR_NEXT_PTS,
  VAR_NEXT_DTS, VAR_NEXT_DUR, VAR_PTS, VAR_DTS,
  VAR_DURATION, VAR_STARTPTS, VAR_STARTDTS, VAR_TB,
  VAR_TB_OUT, VAR_SR, VAR_NOPTS, VAR_VARS_NB,
  VAR_CH, VAR_N, VAR_NB_IN_CHANNELS, VAR_NB_OUT_CHANNELS,
  VAR_T, VAR_S, VAR_VARS_NB, VAR_CH,
  VAR_SN, VAR_NB_CHANNELS, VAR_T, VAR_SR,
  VAR_P, VAR_F, VAR_VARS_NB, VAR_CH,
  VAR_SN, VAR_NB_CHANNELS, VAR_T, VAR_SR,
  VAR_P, VAR_VARS_NB, VAR_W, VAR_H,
  VAR_CW, VAR_CH, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VARS_NB, VAR_VALUE1, VAR_VALUE2, VAR_FRAMEVAL,
  VAR_USERVAL, VAR_VARS_NB, VAR_TB, VAR_PTS,
  VAR_START_PTS, VAR_PREV_PTS, VAR_PREV_SELECTED_PTS, VAR_T,
  VAR_START_T, VAR_PREV_T, VAR_PREV_SELECTED_T, VAR_PICT_TYPE,
  VAR_I, VAR_P, VAR_B, VAR_S,
  VAR_SI, VAR_SP, VAR_BI, VAR_PICT_TYPE_I,
  VAR_PICT_TYPE_P, VAR_PICT_TYPE_B, VAR_PICT_TYPE_S, VAR_PICT_TYPE_SI,
  VAR_PICT_TYPE_SP, VAR_PICT_TYPE_BI, VAR_INTERLACE_TYPE, VAR_INTERLACE_TYPE_P,
  VAR_INTERLACE_TYPE_T, VAR_INTERLACE_TYPE_B, VAR_CONSUMED_SAMPLES_N, VAR_SAMPLES_N,
  VAR_SAMPLE_RATE, VAR_N, VAR_SELECTED_N, VAR_PREV_SELECTED_N,
  VAR_KEY, VAR_POS, VAR_SCENE, VAR_CONCATDEC_SELECT,
  VAR_VARS_NB, VAR_N, VAR_T, VAR_POS,
  VAR_PTS, VAR_TS, VAR_TE, VAR_TI,
  VAR_W, VAR_H, VAR_VARS_NB, VAR_IN_W,
  VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W,
  VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_A,
  VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VAR_OHSUB, VAR_OVSUB, VARS_NB, VAR_FRAME_RATE,
  VAR_INTERLACED, VAR_N, VAR_NB_CONSUMED_SAMPLES, VAR_NB_SAMPLES,
  VAR_POS, VAR_PREV_INPTS, VAR_PREV_INT, VAR_PREV_OUTPTS,
  VAR_PREV_OUTT, VAR_PTS, VAR_SAMPLE_RATE, VAR_STARTPTS,
  VAR_STARTT, VAR_T, VAR_TB, VAR_RTCTIME,
  VAR_RTCSTART, VAR_S, VAR_SR, VAR_FR,
  VAR_VARS_NB, VAR_AVTB, VAR_INTB, VAR_SR,
  VAR_VARS_NB, VAR_W, VAR_H, VAR_A,
  VAR_DAR, VAR_SAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H,
  VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H,
  VAR_OH, VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR,
  VAR_HSUB, VAR_VSUB, VAR_X, VAR_Y,
  VAR_N, VAR_POS, VAR_T, VAR_VARS_NB,
  VAR_X, VAR_Y, VAR_W, VAR_H,
  VAR_N, VAR_T, VAR_VARS_NB, VAR_DAR,
  VAR_HSUB, VAR_VSUB, VAR_IN_H, VAR_IH,
  VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_SAR, VAR_X,
  VAR_Y, VAR_H, VAR_W, VAR_T,
  VAR_MAX, VARS_NB, VAR_DAR, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VAR_LINE_H, VAR_LH, VAR_MAIN_H,
  VAR_h, VAR_H, VAR_MAIN_W, VAR_w,
  VAR_W, VAR_MAX_GLYPH_A, VAR_ASCENT, VAR_MAX_GLYPH_D,
  VAR_DESCENT, VAR_MAX_GLYPH_H, VAR_MAX_GLYPH_W, VAR_N,
  VAR_SAR, VAR_T, VAR_TEXT_H, VAR_TH,
  VAR_TEXT_W, VAR_TW, VAR_X, VAR_Y,
  VAR_PICT_TYPE, VAR_PKT_POS, VAR_PKT_SIZE, VAR_DURATION,
  VAR_VARS_NB, VAR_N, VAR_POS, VAR_R,
  VAR_T, VAR_NB, VAR_SOURCE_FPS, VAR_FPS_NTSC,
  VAR_FPS_PAL, VAR_FPS_FILM, VAR_FPS_NTSC_FILM, VARS_NB,
  VAR_N, VAR_PTS, VAR_R, VAR_T,
  VAR_TB, VAR_NB, VAR_W, VAR_H,
  VAR_VAL, VAR_MAXVAL, VAR_MINVAL, VAR_NEGVAL,
  VAR_CLIPVAL, VAR_VARS_NB, VAR_W, VAR_H,
  VAR_X, VAR_Y, VAR_BITDEPTHX, VAR_BITDEPTHY,
  VAR_VARS_NB, VAR_MAIN_W, VAR_MW, VAR_MAIN_H,
  VAR_MH, VAR_OVERLAY_W, VAR_OW, VAR_OVERLAY_H,
  VAR_OH, VAR_HSUB, VAR_VSUB, VAR_X,
  VAR_Y, VAR_N, VAR_POS, VAR_T,
  VAR_VARS_NB, VAR_MAIN_W, VAR_MW, VAR_MAIN_H,
  VAR_MH, VAR_OVERLAY_W, VAR_OW, VAR_OVERLAY_H,
  VAR_OH, VAR_X, VAR_Y, VAR_N,
  VAR_POS, VAR_T, VAR_VARS_NB, VAR_MAIN_iW,
  VAR_MW, VAR_MAIN_iH, VAR_MH, VAR_OVERLAY_iW,
  VAR_OVERLAY_iH, VAR_OVERLAY_X, VAR_OX, VAR_OVERLAY_Y,
  VAR_OY, VAR_OVERLAY_W, VAR_OW, VAR_OVERLAY_H,
  VAR_OH, VAR_VARS_NB, VAR_MAIN_IW, VAR_MW,
  VAR_MAIN_IH, VAR_MH, VAR_OVERLAY_IW, VAR_OVERLAY_IH,
  VAR_OVERLAY_X, VAR_OX, VAR_OVERLAY_Y, VAR_OY,
  VAR_OVERLAY_W, VAR_OW, VAR_OVERLAY_H, VAR_OH,
  VAR_VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H,
  VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H,
  VAR_OH, VAR_X, VAR_Y, VAR_A,
  VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H,
  VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H,
  VAR_OH, VAR_X, VAR_Y, VAR_A,
  VAR_SAR, VAR_DAR, VARS_NB, VAR_W,
  VAR_H, VAR_VAL, VAR_YMIN, VAR_UMIN,
  VAR_VMIN, VAR_AMIN, VAR_YMAX, VAR_UMAX,
  VAR_VMAX, VAR_AMAX, VAR_VARS_NB, VAR_IN_W,
  VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W,
  VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VAR_N, VAR_T, VAR_VARS_NB,
  VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH,
  VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH,
  VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VAR_OHSUB, VAR_OVSUB, VAR_N,
  VAR_T, VAR_POS, VAR_S2R_MAIN_W, VAR_S2R_MAIN_H,
  VAR_S2R_MAIN_A, VAR_S2R_MAIN_SAR, VAR_S2R_MAIN_DAR, VAR_S2R_MDAR,
  VAR_S2R_MAIN_HSUB, VAR_S2R_MAIN_VSUB, VAR_S2R_MAIN_N, VAR_S2R_MAIN_T,
  VAR_S2R_MAIN_POS, VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW,
  VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW,
  VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_A, VAR_SAR,
  VAR_DAR, VAR_N, VAR_T, VAR_POS,
  VAR_S2R_MAIN_W, VAR_S2R_MAIN_H, VAR_S2R_MAIN_A, VAR_S2R_MAIN_SAR,
  VAR_S2R_MAIN_DAR, VAR_S2R_MDAR, VAR_S2R_MAIN_N, VAR_S2R_MAIN_T,
  VAR_S2R_MAIN_POS, VARS_NB, VAR_W, VAR_H,
  VAR_N, VAR_PTS, VAR_R, VAR_T,
  VAR_TB, VAR_NB, VAR_IW, VAR_IN_W,
  VAR_IH, VAR_IN_H, VAR_OW, VAR_OUT_W,
  VAR_W, VAR_OH, VAR_OUT_H, VAR_H,
  VAR_CW, VAR_CH, VAR_CX, VAR_CY,
  VAR_A, VAR_DAR, VAR_SAR, VAR_VARS_NB,
  VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH,
  VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH,
  VAR_IN, VAR_ON, VAR_DURATION, VAR_PDURATION,
  VAR_IN_TIME, VAR_IT, VAR_TIME, VAR_OUT_TIME,
  VAR_OT, VAR_FRAME, VAR_ZOOM, VAR_PZOOM,
  VAR_X, VAR_PX, VAR_Y, VAR_PY,
  VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW,
  VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW,
  VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_A, VAR_SAR,
  VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB, VAR_OHSUB,
  VAR_OVSUB, VARS_NB, VAR_X, VAR_Y,
  VAR_W, VAR_H, VAR_TIME, VAR_SPEED,
  VAR_TEMPO, VAR_ORDER, VAR_PATTERN, VAR_ROW,
  VAR_VARS_NB
}
 

Functions

static int same_str (MetadataContext *s, const char *value1, const char *value2)
 
static int starts_with (MetadataContext *s, const char *value1, const char *value2)
 
static int ends_with (MetadataContext *s, const char *value1, const char *value2)
 
static int equal (MetadataContext *s, const char *value1, const char *value2)
 
static int less (MetadataContext *s, const char *value1, const char *value2)
 
static int greater (MetadataContext *s, const char *value1, const char *value2)
 
static int parse_expr (MetadataContext *s, const char *value1, const char *value2)
 
static void print_log (AVFilterContext *ctx, const char *msg,...)
 
static void print_file (AVFilterContext *ctx, const char *msg,...)
 
static av_cold int init (AVFilterContext *ctx)
 
static av_cold void uninit (AVFilterContext *ctx)
 
static int filter_frame (AVFilterLink *inlink, AVFrame *frame)
 

Variables

static const char *const var_names []
 

Detailed Description

filter for manipulating frame metadata

Definition in file f_metadata.c.

Macro Definition Documentation

◆ OFFSET

#define OFFSET (   x)    offsetof(MetadataContext, x)

Definition at line 101 of file f_metadata.c.

◆ DEFINE_OPTIONS

#define DEFINE_OPTIONS (   filt_name,
  FLAGS 
)
Value:
static const AVOption filt_name##_options[] = { \
{ "mode", "set a mode of operation", OFFSET(mode), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = 0 }, 0, METADATA_NB-1, FLAGS, "mode" }, \
{ "select", "select frame", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = METADATA_SELECT }, 0, 0, FLAGS, "mode" }, \
{ "add", "add new metadata", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = METADATA_ADD }, 0, 0, FLAGS, "mode" }, \
{ "modify", "modify metadata", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = METADATA_MODIFY }, 0, 0, FLAGS, "mode" }, \
{ "delete", "delete metadata", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = METADATA_DELETE }, 0, 0, FLAGS, "mode" }, \
{ "print", "print metadata", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = METADATA_PRINT }, 0, 0, FLAGS, "mode" }, \
{ "key", "set metadata key", OFFSET(key), AV_OPT_TYPE_STRING, {.str = NULL }, 0, 0, FLAGS }, \
{ "value", "set metadata value", OFFSET(value), AV_OPT_TYPE_STRING, {.str = NULL }, 0, 0, FLAGS }, \
{ "function", "function for comparing values", OFFSET(function), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = 0 }, 0, METADATAF_NB-1, FLAGS, "function" }, \
{ "same_str", NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = METADATAF_SAME_STR }, 0, 3, FLAGS, "function" }, \
{ "starts_with", NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = METADATAF_STARTS_WITH }, 0, 0, FLAGS, "function" }, \
{ "less", NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = METADATAF_LESS }, 0, 3, FLAGS, "function" }, \
{ "equal", NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = METADATAF_EQUAL }, 0, 3, FLAGS, "function" }, \
{ "greater", NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = METADATAF_GREATER }, 0, 3, FLAGS, "function" }, \
{ "expr", NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = METADATAF_EXPR }, 0, 3, FLAGS, "function" }, \
{ "ends_with", NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = METADATAF_ENDS_WITH }, 0, 0, FLAGS, "function" }, \
{ "expr", "set expression for expr function", OFFSET(expr_str), AV_OPT_TYPE_STRING, {.str = NULL }, 0, 0, FLAGS }, \
{ "file", "set file where to print metadata information", OFFSET(file_str), AV_OPT_TYPE_STRING, {.str=NULL}, 0, 0, FLAGS }, \
{ "direct", "reduce buffering when printing to user-set file or pipe", OFFSET(direct), AV_OPT_TYPE_BOOL, {.i64 = 0}, 0, 1, FLAGS }, \
{ NULL } \
}

Definition at line 102 of file f_metadata.c.

Enumeration Type Documentation

◆ MetadataMode

Enumerator
METADATA_SELECT 
METADATA_ADD 
METADATA_MODIFY 
METADATA_DELETE 
METADATA_PRINT 
METADATA_NB 

Definition at line 43 of file f_metadata.c.

◆ MetadataFunction

Enumerator
METADATAF_SAME_STR 
METADATAF_STARTS_WITH 
METADATAF_LESS 
METADATAF_EQUAL 
METADATAF_GREATER 
METADATAF_EXPR 
METADATAF_ENDS_WITH 
METADATAF_NB 

Definition at line 52 of file f_metadata.c.

◆ var_name

enum var_name
Enumerator
VAR_N 
VAR_TB 
VAR_PTS 
VAR_DTS 
VAR_NOPTS 
VAR_STARTPTS 
VAR_STARTDTS 
VAR_DURATION 
VAR_D 
VAR_POS 
VAR_SIZE 
VAR_KEY 
VAR_STATE 
VAR_VARS_NB 
VAR_N 
VAR_TS 
VAR_POS 
VAR_PREV_INPTS 
VAR_PREV_INDTS 
VAR_PREV_INDUR 
VAR_PREV_OUTPTS 
VAR_PREV_OUTDTS 
VAR_PREV_OUTDUR 
VAR_NEXT_PTS 
VAR_NEXT_DTS 
VAR_NEXT_DUR 
VAR_PTS 
VAR_DTS 
VAR_DURATION 
VAR_STARTPTS 
VAR_STARTDTS 
VAR_TB 
VAR_TB_OUT 
VAR_SR 
VAR_NOPTS 
VAR_VARS_NB 
VAR_CH 
VAR_N 
VAR_NB_IN_CHANNELS 
VAR_NB_OUT_CHANNELS 
VAR_T 
VAR_S 
VAR_VARS_NB 
VAR_CH 
VAR_SN 
VAR_NB_CHANNELS 
VAR_T 
VAR_SR 
VAR_P 
VAR_F 
VAR_VARS_NB 
VAR_CH 
VAR_SN 
VAR_NB_CHANNELS 
VAR_T 
VAR_SR 
VAR_P 
VAR_VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_CW 
VAR_CH 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_VALUE1 
VAR_VALUE2 
VAR_FRAMEVAL 
VAR_USERVAL 
VAR_VARS_NB 
VAR_TB 
VAR_PTS 
VAR_START_PTS 
VAR_PREV_PTS 
VAR_PREV_SELECTED_PTS 
VAR_T 
VAR_START_T 
VAR_PREV_T 
VAR_PREV_SELECTED_T 
VAR_PICT_TYPE 
VAR_I 
VAR_P 
VAR_B 
VAR_S 
VAR_SI 
VAR_SP 
VAR_BI 
VAR_PICT_TYPE_I 
VAR_PICT_TYPE_P 
VAR_PICT_TYPE_B 
VAR_PICT_TYPE_S 
VAR_PICT_TYPE_SI 
VAR_PICT_TYPE_SP 
VAR_PICT_TYPE_BI 
VAR_INTERLACE_TYPE 
VAR_INTERLACE_TYPE_P 
VAR_INTERLACE_TYPE_T 
VAR_INTERLACE_TYPE_B 
VAR_CONSUMED_SAMPLES_N 
VAR_SAMPLES_N 
VAR_SAMPLE_RATE 
VAR_N 
VAR_SELECTED_N 
VAR_PREV_SELECTED_N 
VAR_KEY 
VAR_POS 
VAR_SCENE 
VAR_CONCATDEC_SELECT 
VAR_VARS_NB 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_POS 
VAR_PTS 
VAR_TS 
VAR_TE 
VAR_TI 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_OHSUB 
VAR_OVSUB 
VARS_NB 
VAR_FRAME_RATE 
VAR_INTERLACED 
VAR_N 
VAR_NB_CONSUMED_SAMPLES 
VAR_NB_SAMPLES 
VAR_POS 
VAR_PREV_INPTS 
VAR_PREV_INT 
VAR_PREV_OUTPTS 
VAR_PREV_OUTT 
VAR_PTS 
VAR_SAMPLE_RATE 
VAR_STARTPTS 
VAR_STARTT 
VAR_T 
VAR_TB 
VAR_RTCTIME 
VAR_RTCSTART 
VAR_S 
VAR_SR 
VAR_FR 
VAR_VARS_NB 
VAR_AVTB 
VAR_INTB 
VAR_SR 
VAR_VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_A 
VAR_DAR 
VAR_SAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_N 
VAR_POS 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_SAR 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_H 
VAR_W 
VAR_T 
VAR_MAX 
VARS_NB 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_LINE_H 
VAR_LH 
VAR_MAIN_H 
VAR_h 
VAR_H 
VAR_MAIN_W 
VAR_w 
VAR_W 
VAR_MAX_GLYPH_A 
VAR_ASCENT 
VAR_MAX_GLYPH_D 
VAR_DESCENT 
VAR_MAX_GLYPH_H 
VAR_MAX_GLYPH_W 
VAR_N 
VAR_SAR 
VAR_T 
VAR_TEXT_H 
VAR_TH 
VAR_TEXT_W 
VAR_TW 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_PICT_TYPE 
VAR_PKT_POS 
VAR_PKT_SIZE 
VAR_DURATION 
VAR_VARS_NB 
VAR_N 
VAR_POS 
VAR_R 
VAR_T 
VAR_NB 
VAR_SOURCE_FPS 
VAR_FPS_NTSC 
VAR_FPS_PAL 
VAR_FPS_FILM 
VAR_FPS_NTSC_FILM 
VARS_NB 
VAR_N 
VAR_PTS 
VAR_R 
VAR_T 
VAR_TB 
VAR_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_VAL 
VAR_MAXVAL 
VAR_MINVAL 
VAR_NEGVAL 
VAR_CLIPVAL 
VAR_VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_BITDEPTHX 
VAR_BITDEPTHY 
VAR_VARS_NB 
VAR_MAIN_W 
VAR_MW 
VAR_MAIN_H 
VAR_MH 
VAR_OVERLAY_W 
VAR_OW 
VAR_OVERLAY_H 
VAR_OH 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_N 
VAR_POS 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_MAIN_W 
VAR_MW 
VAR_MAIN_H 
VAR_MH 
VAR_OVERLAY_W 
VAR_OW 
VAR_OVERLAY_H 
VAR_OH 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_N 
VAR_POS 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_MAIN_iW 
VAR_MW 
VAR_MAIN_iH 
VAR_MH 
VAR_OVERLAY_iW 
VAR_OVERLAY_iH 
VAR_OVERLAY_X 
VAR_OX 
VAR_OVERLAY_Y 
VAR_OY 
VAR_OVERLAY_W 
VAR_OW 
VAR_OVERLAY_H 
VAR_OH 
VAR_VARS_NB 
VAR_MAIN_IW 
VAR_MW 
VAR_MAIN_IH 
VAR_MH 
VAR_OVERLAY_IW 
VAR_OVERLAY_IH 
VAR_OVERLAY_X 
VAR_OX 
VAR_OVERLAY_Y 
VAR_OY 
VAR_OVERLAY_W 
VAR_OW 
VAR_OVERLAY_H 
VAR_OH 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_VAL 
VAR_YMIN 
VAR_UMIN 
VAR_VMIN 
VAR_AMIN 
VAR_YMAX 
VAR_UMAX 
VAR_VMAX 
VAR_AMAX 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_OHSUB 
VAR_OVSUB 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_POS 
VAR_S2R_MAIN_W 
VAR_S2R_MAIN_H 
VAR_S2R_MAIN_A 
VAR_S2R_MAIN_SAR 
VAR_S2R_MAIN_DAR 
VAR_S2R_MDAR 
VAR_S2R_MAIN_HSUB 
VAR_S2R_MAIN_VSUB 
VAR_S2R_MAIN_N 
VAR_S2R_MAIN_T 
VAR_S2R_MAIN_POS 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_POS 
VAR_S2R_MAIN_W 
VAR_S2R_MAIN_H 
VAR_S2R_MAIN_A 
VAR_S2R_MAIN_SAR 
VAR_S2R_MAIN_DAR 
VAR_S2R_MDAR 
VAR_S2R_MAIN_N 
VAR_S2R_MAIN_T 
VAR_S2R_MAIN_POS 
VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_N 
VAR_PTS 
VAR_R 
VAR_T 
VAR_TB 
VAR_NB 
VAR_IW 
VAR_IN_W 
VAR_IH 
VAR_IN_H 
VAR_OW 
VAR_OUT_W 
VAR_W 
VAR_OH 
VAR_OUT_H 
VAR_H 
VAR_CW 
VAR_CH 
VAR_CX 
VAR_CY 
VAR_A 
VAR_DAR 
VAR_SAR 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_IN 
VAR_ON 
VAR_DURATION 
VAR_PDURATION 
VAR_IN_TIME 
VAR_IT 
VAR_TIME 
VAR_OUT_TIME 
VAR_OT 
VAR_FRAME 
VAR_ZOOM 
VAR_PZOOM 
VAR_X 
VAR_PX 
VAR_Y 
VAR_PY 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_OHSUB 
VAR_OVSUB 
VARS_NB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_TIME 
VAR_SPEED 
VAR_TEMPO 
VAR_ORDER 
VAR_PATTERN 
VAR_ROW 
VAR_VARS_NB 

Definition at line 71 of file f_metadata.c.

Function Documentation

◆ same_str()

static int same_str ( MetadataContext s,
const char *  value1,
const char *  value2 
)
static

Definition at line 126 of file f_metadata.c.

Referenced by init().

◆ starts_with()

static int starts_with ( MetadataContext s,
const char *  value1,
const char *  value2 
)
static

Definition at line 131 of file f_metadata.c.

Referenced by init().

◆ ends_with()

static int ends_with ( MetadataContext s,
const char *  value1,
const char *  value2 
)
static

Definition at line 136 of file f_metadata.c.

Referenced by init().

◆ equal()

static int equal ( MetadataContext s,
const char *  value1,
const char *  value2 
)
static

Definition at line 144 of file f_metadata.c.

Referenced by init().

◆ less()

static int less ( MetadataContext s,
const char *  value1,
const char *  value2 
)
static

Definition at line 154 of file f_metadata.c.

Referenced by init().

◆ greater()

static int greater ( MetadataContext s,
const char *  value1,
const char *  value2 
)
static

Definition at line 164 of file f_metadata.c.

Referenced by init().

◆ parse_expr()

static int parse_expr ( MetadataContext s,
const char *  value1,
const char *  value2 
)
static

Definition at line 174 of file f_metadata.c.

Referenced by init().

◆ print_log()

static void print_log ( AVFilterContext ctx,
const char *  msg,
  ... 
)
static

Definition at line 187 of file f_metadata.c.

Referenced by init().

◆ print_file()

static void print_file ( AVFilterContext ctx,
const char *  msg,
  ... 
)
static

Definition at line 197 of file f_metadata.c.

Referenced by init().

◆ init()

static av_cold int init ( AVFilterContext ctx)
static

Definition at line 211 of file f_metadata.c.

◆ uninit()

static av_cold void uninit ( AVFilterContext ctx)
static

Definition at line 294 of file f_metadata.c.

◆ filter_frame()

static int filter_frame ( AVFilterLink inlink,
AVFrame frame 
)
static

Definition at line 305 of file f_metadata.c.

Variable Documentation

◆ var_names

const char* const var_names[]
static
Initial value:
= {
"VALUE1",
"VALUE2",
"FRAMEVAL",
"USERVAL",
}

Definition at line 63 of file f_metadata.c.

Referenced by init().

METADATAF_GREATER
@ METADATAF_GREATER
Definition: f_metadata.c:57
METADATAF_SAME_STR
@ METADATAF_SAME_STR
Definition: f_metadata.c:53
AVOption
AVOption.
Definition: opt.h:251
METADATAF_STARTS_WITH
@ METADATAF_STARTS_WITH
Definition: f_metadata.c:54
FLAGS
#define FLAGS
Definition: cmdutils.c:515
METADATA_SELECT
@ METADATA_SELECT
Definition: f_metadata.c:44
METADATAF_LESS
@ METADATAF_LESS
Definition: f_metadata.c:55
METADATAF_ENDS_WITH
@ METADATAF_ENDS_WITH
Definition: f_metadata.c:59
key
const char * key
Definition: hwcontext_opencl.c:174
METADATAF_EQUAL
@ METADATAF_EQUAL
Definition: f_metadata.c:56
OFFSET
#define OFFSET(x)
Definition: f_metadata.c:101
METADATA_ADD
@ METADATA_ADD
Definition: f_metadata.c:45
NULL
#define NULL
Definition: coverity.c:32
METADATA_DELETE
@ METADATA_DELETE
Definition: f_metadata.c:47
METADATAF_EXPR
@ METADATAF_EXPR
Definition: f_metadata.c:58
value
it s the only field you need to keep assuming you have a context There is some magic you don t need to care about around this just let it vf default value
Definition: writing_filters.txt:86
METADATA_NB
@ METADATA_NB
Definition: f_metadata.c:49
mode
mode
Definition: ebur128.h:83
AV_OPT_TYPE_INT
@ AV_OPT_TYPE_INT
Definition: opt.h:225
METADATA_MODIFY
@ METADATA_MODIFY
Definition: f_metadata.c:46
METADATA_PRINT
@ METADATA_PRINT
Definition: f_metadata.c:48
METADATAF_NB
@ METADATAF_NB
Definition: f_metadata.c:60
AV_OPT_TYPE_BOOL
@ AV_OPT_TYPE_BOOL
Definition: opt.h:244
AV_OPT_TYPE_STRING
@ AV_OPT_TYPE_STRING
Definition: opt.h:229
AV_OPT_TYPE_CONST
@ AV_OPT_TYPE_CONST
Definition: opt.h:234