[FFmpeg-user] scaling failed: height must be an integer

Osztrovszky Zsolt osztrovszkyzs at ahrt.hu
Tue Jul 28 10:39:05 CEST 2015


Thanks Guys!
1920:-2 is working.

Cheers,
Zsolt

Feladó: Martin Schmidt<mailto:martin at herrschmidt.tv>
Elküldve: ‎kedd‎, ‎2015‎. ‎július‎ ‎28‎. ‎10‎:‎32
Címzett: ffmpeg-user at ffmpeg.org<mailto:ffmpeg-user at ffmpeg.org>

You can also do this: "-vf scale=1280:trunc(ow/a/2)*2"

It will always make sure that the resulting height is divisible by 2.
Output width (ow) is divided by the aspect ratio (a) and then by 2.
Then "trunc" truncates digits after the decimal point and in the end
multiply by two.

Am 28.07.2015 um 10:16 schrieb Moritz Barsnick:
> On Tue, Jul 28, 2015 at 10:07:02 +0200, Moritz Barsnick wrote:
> D'uh, wrong quote. This I meant to quote:
>
>   If one of the values is -n with n > 1, the scale filter will also
>   use a value that maintains the aspect ratio of the input image,
>   calculated from the other specified dimension. After that it will,
>   however, make sure that the calculated dimension is divisible by n
>   and adjust the value if necessary.
>
> This stands.
>
> Cheers,
> Moritz
> _______________________________________________
> ffmpeg-user mailing list
> ffmpeg-user at ffmpeg.org
> http://ffmpeg.org/mailman/listinfo/ffmpeg-user

--
www.herrschmidt.tv

_______________________________________________
ffmpeg-user mailing list
ffmpeg-user at ffmpeg.org
http://ffmpeg.org/mailman/listinfo/ffmpeg-user

________________________________
FIGYELMEZTETÉS:
"Ez az e-mail bizalmas információkat tartalmaz kizárólag a címzett(ek) számára. Amennyiben Ön nem címzettje ennek az e-mail-nek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az e-mail tartalmának közzététele, másolása, illetéktelenek számára való továbbítása, megőrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos és törvénybe ütköző."


More information about the ffmpeg-user mailing list