FFmpeg
Data Structures | Macros | Enumerations | Functions | Variables
vf_scale_qsv.c File Reference

scale video filter - QSV More...

#include <mfx/mfxvideo.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "libavutil/avstring.h"
#include "libavutil/common.h"
#include "libavutil/eval.h"
#include "libavutil/hwcontext.h"
#include "libavutil/hwcontext_qsv.h"
#include "libavutil/internal.h"
#include "libavutil/mathematics.h"
#include "libavutil/opt.h"
#include "libavutil/pixdesc.h"
#include "libavutil/time.h"
#include "libavfilter/qsvvpp.h"
#include "avfilter.h"
#include "formats.h"
#include "internal.h"
#include "video.h"

Go to the source code of this file.

Data Structures

struct  QSVScaleContext
 

Macros

#define QSV_HAVE_SCALING_CONFIG   QSV_VERSION_ATLEAST(1, 19)
 
#define OFFSET(x)   offsetof(QSVScaleContext, x)
 
#define FLAGS   AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM|AV_OPT_FLAG_FILTERING_PARAM
 

Enumerations

enum  var_name {
  VAR_N, VAR_TS, VAR_POS, VAR_PREV_INPTS,
  VAR_PREV_INDTS, VAR_PREV_OUTPTS, VAR_PREV_OUTDTS, VAR_PTS,
  VAR_DTS, VAR_STARTPTS, VAR_STARTDTS, VAR_TB,
  VAR_SR, VAR_VARS_NB, VAR_CH, VAR_N,
  VAR_NB_IN_CHANNELS, VAR_NB_OUT_CHANNELS, VAR_T, VAR_S,
  VAR_VARS_NB, VAR_W, VAR_H, VAR_CW,
  VAR_CH, VAR_HSUB, VAR_VSUB, VARS_NB,
  VAR_VALUE1, VAR_VALUE2, VAR_VARS_NB, VAR_TB,
  VAR_PTS, VAR_START_PTS, VAR_PREV_PTS, VAR_PREV_SELECTED_PTS,
  VAR_T, VAR_START_T, VAR_PREV_T, VAR_PREV_SELECTED_T,
  VAR_PICT_TYPE, VAR_I, VAR_P, VAR_B,
  VAR_S, VAR_SI, VAR_SP, VAR_BI,
  VAR_PICT_TYPE_I, VAR_PICT_TYPE_P, VAR_PICT_TYPE_B, VAR_PICT_TYPE_S,
  VAR_PICT_TYPE_SI, VAR_PICT_TYPE_SP, VAR_PICT_TYPE_BI, VAR_INTERLACE_TYPE,
  VAR_INTERLACE_TYPE_P, VAR_INTERLACE_TYPE_T, VAR_INTERLACE_TYPE_B, VAR_CONSUMED_SAMPLES_N,
  VAR_SAMPLES_N, VAR_SAMPLE_RATE, VAR_N, VAR_SELECTED_N,
  VAR_PREV_SELECTED_N, VAR_KEY, VAR_POS, VAR_SCENE,
  VAR_CONCATDEC_SELECT, VAR_VARS_NB, VAR_N, VAR_T,
  VAR_POS, VAR_PTS, VAR_TS, VAR_TE,
  VAR_TI, VAR_VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW,
  VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW,
  VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_A, VAR_SAR,
  VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB, VAR_OHSUB,
  VAR_OVSUB, VARS_NB, VAR_FRAME_RATE, VAR_INTERLACED,
  VAR_N, VAR_NB_CONSUMED_SAMPLES, VAR_NB_SAMPLES, VAR_POS,
  VAR_PREV_INPTS, VAR_PREV_INT, VAR_PREV_OUTPTS, VAR_PREV_OUTT,
  VAR_PTS, VAR_SAMPLE_RATE, VAR_STARTPTS, VAR_STARTT,
  VAR_T, VAR_TB, VAR_RTCTIME, VAR_RTCSTART,
  VAR_S, VAR_SR, VAR_FR, VAR_VARS_NB,
  VAR_AVTB, VAR_INTB, VAR_SR, VAR_VARS_NB,
  VAR_W, VAR_H, VAR_A, VAR_DAR,
  VAR_SAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB, VARS_NB,
  VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH,
  VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH,
  VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VAR_X, VAR_Y, VAR_N,
  VAR_POS, VAR_T, VAR_VARS_NB, VAR_X,
  VAR_Y, VAR_W, VAR_H, VAR_N,
  VAR_T, VAR_VARS_NB, VAR_DAR, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_IN_W,
  VAR_IW, VAR_SAR, VAR_X, VAR_Y,
  VAR_H, VAR_W, VAR_T, VAR_MAX,
  VARS_NB, VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VAR_LINE_H, VAR_LH, VAR_MAIN_H, VAR_h,
  VAR_H, VAR_MAIN_W, VAR_w, VAR_W,
  VAR_MAX_GLYPH_A, VAR_ASCENT, VAR_MAX_GLYPH_D, VAR_DESCENT,
  VAR_MAX_GLYPH_H, VAR_MAX_GLYPH_W, VAR_N, VAR_SAR,
  VAR_T, VAR_TEXT_H, VAR_TH, VAR_TEXT_W,
  VAR_TW, VAR_X, VAR_Y, VAR_PICT_TYPE,
  VAR_PKT_POS, VAR_PKT_DURATION, VAR_PKT_SIZE, VAR_VARS_NB,
  VAR_N, VAR_POS, VAR_R, VAR_T,
  VAR_NB, VAR_N, VAR_PTS, VAR_R,
  VAR_T, VAR_TB, VAR_NB, VAR_W,
  VAR_H, VAR_VAL, VAR_MAXVAL, VAR_MINVAL,
  VAR_NEGVAL, VAR_CLIPVAL, VAR_VARS_NB, VAR_W,
  VAR_H, VAR_X, VAR_Y, VAR_BITDEPTHX,
  VAR_BITDEPTHY, VAR_VARS_NB, VAR_MAIN_W, VAR_MW,
  VAR_MAIN_H, VAR_MH, VAR_OVERLAY_W, VAR_OW,
  VAR_OVERLAY_H, VAR_OH, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VAR_X, VAR_Y, VAR_N, VAR_POS,
  VAR_T, VAR_VARS_NB, VAR_MAIN_iW, VAR_MW,
  VAR_MAIN_iH, VAR_MH, VAR_OVERLAY_iW, VAR_OVERLAY_iH,
  VAR_OVERLAY_X, VAR_OX, VAR_OVERLAY_Y, VAR_OY,
  VAR_OVERLAY_W, VAR_OW, VAR_OVERLAY_H, VAR_OH,
  VAR_VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H,
  VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H,
  VAR_OH, VAR_X, VAR_Y, VAR_A,
  VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H,
  VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H,
  VAR_OH, VAR_X, VAR_Y, VAR_A,
  VAR_SAR, VAR_DAR, VARS_NB, VAR_W,
  VAR_H, VAR_VAL, VAR_YMIN, VAR_UMIN,
  VAR_VMIN, VAR_AMIN, VAR_YMAX, VAR_UMAX,
  VAR_VMAX, VAR_AMAX, VAR_VARS_NB, VAR_IN_W,
  VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W,
  VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VAR_N, VAR_T, VAR_VARS_NB,
  VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH,
  VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH,
  VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VAR_OHSUB, VAR_OVSUB, VAR_N,
  VAR_T, VAR_POS, VAR_S2R_MAIN_W, VAR_S2R_MAIN_H,
  VAR_S2R_MAIN_A, VAR_S2R_MAIN_SAR, VAR_S2R_MAIN_DAR, VAR_S2R_MDAR,
  VAR_S2R_MAIN_HSUB, VAR_S2R_MAIN_VSUB, VAR_S2R_MAIN_N, VAR_S2R_MAIN_T,
  VAR_S2R_MAIN_POS, VARS_NB, VAR_PI, VAR_PHI,
  VAR_E, VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H,
  VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H,
  VAR_OH, VAR_A, VAR_DAR, VAR_SAR,
  VARS_NB, VAR_W, VAR_H, VAR_N,
  VAR_PTS, VAR_R, VAR_T, VAR_TB,
  VAR_NB, VAR_iW, VAR_IN_W, VAR_iH,
  VAR_IN_H, VAR_oW, VAR_OUT_W, VAR_W,
  VAR_oH, VAR_OUT_H, VAR_H, CW,
  CH, CX, CY, VAR_VARS_NB,
  VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH,
  VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH,
  VAR_IN, VAR_ON, VAR_DURATION, VAR_PDURATION,
  VAR_IN_TIME, VAR_IT, VAR_TIME, VAR_OUT_TIME,
  VAR_OT, VAR_FRAME, VAR_ZOOM, VAR_PZOOM,
  VAR_X, VAR_PX, VAR_Y, VAR_PY,
  VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW,
  VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW,
  VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_A, VAR_SAR,
  VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB, VAR_OHSUB,
  VAR_OVSUB, VARS_NB, VAR_X, VAR_Y,
  VAR_W, VAR_H, VAR_TIME, VAR_SPEED,
  VAR_TEMPO, VAR_ORDER, VAR_PATTERN, VAR_ROW,
  VAR_VARS_NB
}
 

Functions

static av_cold int qsvscale_init (AVFilterContext *ctx)
 
static av_cold void qsvscale_uninit (AVFilterContext *ctx)
 
static int qsvscale_query_formats (AVFilterContext *ctx)
 
static int init_out_pool (AVFilterContext *ctx, int out_width, int out_height)
 
static mfxStatus frame_alloc (mfxHDL pthis, mfxFrameAllocRequest *req, mfxFrameAllocResponse *resp)
 
static mfxStatus frame_free (mfxHDL pthis, mfxFrameAllocResponse *resp)
 
static mfxStatus frame_lock (mfxHDL pthis, mfxMemId mid, mfxFrameData *ptr)
 
static mfxStatus frame_unlock (mfxHDL pthis, mfxMemId mid, mfxFrameData *ptr)
 
static mfxStatus frame_get_hdl (mfxHDL pthis, mfxMemId mid, mfxHDL *hdl)
 
static int init_out_session (AVFilterContext *ctx)
 
static int init_scale_session (AVFilterContext *ctx, int in_width, int in_height, int out_width, int out_height)
 
static int qsvscale_config_props (AVFilterLink *outlink)
 
static int qsvscale_filter_frame (AVFilterLink *link, AVFrame *in)
 

Variables

static const char *const var_names []
 
static const mfxHandleType handle_types []
 
static const AVOption options []
 
static const AVClass qsvscale_class
 
static const AVFilterPad qsvscale_inputs []
 
static const AVFilterPad qsvscale_outputs []
 
AVFilter ff_vf_scale_qsv
 

Detailed Description

scale video filter - QSV

Definition in file vf_scale_qsv.c.

Macro Definition Documentation

#define QSV_HAVE_SCALING_CONFIG   QSV_VERSION_ATLEAST(1, 19)

Definition at line 72 of file vf_scale_qsv.c.

#define OFFSET (   x)    offsetof(QSVScaleContext, x)

Definition at line 625 of file vf_scale_qsv.c.

Definition at line 626 of file vf_scale_qsv.c.

Enumeration Type Documentation

enum var_name
Enumerator
VAR_N 
VAR_TS 
VAR_POS 
VAR_PREV_INPTS 
VAR_PREV_INDTS 
VAR_PREV_OUTPTS 
VAR_PREV_OUTDTS 
VAR_PTS 
VAR_DTS 
VAR_STARTPTS 
VAR_STARTDTS 
VAR_TB 
VAR_SR 
VAR_VARS_NB 
VAR_CH 
VAR_N 
VAR_NB_IN_CHANNELS 
VAR_NB_OUT_CHANNELS 
VAR_T 
VAR_S 
VAR_VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_CW 
VAR_CH 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_VALUE1 
VAR_VALUE2 
VAR_VARS_NB 
VAR_TB 
VAR_PTS 
VAR_START_PTS 
VAR_PREV_PTS 
VAR_PREV_SELECTED_PTS 
VAR_T 
VAR_START_T 
VAR_PREV_T 
VAR_PREV_SELECTED_T 
VAR_PICT_TYPE 
VAR_I 
VAR_P 
VAR_B 
VAR_S 
VAR_SI 
VAR_SP 
VAR_BI 
VAR_PICT_TYPE_I 
VAR_PICT_TYPE_P 
VAR_PICT_TYPE_B 
VAR_PICT_TYPE_S 
VAR_PICT_TYPE_SI 
VAR_PICT_TYPE_SP 
VAR_PICT_TYPE_BI 
VAR_INTERLACE_TYPE 
VAR_INTERLACE_TYPE_P 
VAR_INTERLACE_TYPE_T 
VAR_INTERLACE_TYPE_B 
VAR_CONSUMED_SAMPLES_N 
VAR_SAMPLES_N 
VAR_SAMPLE_RATE 
VAR_N 
VAR_SELECTED_N 
VAR_PREV_SELECTED_N 
VAR_KEY 
VAR_POS 
VAR_SCENE 
VAR_CONCATDEC_SELECT 
VAR_VARS_NB 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_POS 
VAR_PTS 
VAR_TS 
VAR_TE 
VAR_TI 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_OHSUB 
VAR_OVSUB 
VARS_NB 
VAR_FRAME_RATE 
VAR_INTERLACED 
VAR_N 
VAR_NB_CONSUMED_SAMPLES 
VAR_NB_SAMPLES 
VAR_POS 
VAR_PREV_INPTS 
VAR_PREV_INT 
VAR_PREV_OUTPTS 
VAR_PREV_OUTT 
VAR_PTS 
VAR_SAMPLE_RATE 
VAR_STARTPTS 
VAR_STARTT 
VAR_T 
VAR_TB 
VAR_RTCTIME 
VAR_RTCSTART 
VAR_S 
VAR_SR 
VAR_FR 
VAR_VARS_NB 
VAR_AVTB 
VAR_INTB 
VAR_SR 
VAR_VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_A 
VAR_DAR 
VAR_SAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_N 
VAR_POS 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_SAR 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_H 
VAR_W 
VAR_T 
VAR_MAX 
VARS_NB 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_LINE_H 
VAR_LH 
VAR_MAIN_H 
VAR_h 
VAR_H 
VAR_MAIN_W 
VAR_w 
VAR_W 
VAR_MAX_GLYPH_A 
VAR_ASCENT 
VAR_MAX_GLYPH_D 
VAR_DESCENT 
VAR_MAX_GLYPH_H 
VAR_MAX_GLYPH_W 
VAR_N 
VAR_SAR 
VAR_T 
VAR_TEXT_H 
VAR_TH 
VAR_TEXT_W 
VAR_TW 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_PICT_TYPE 
VAR_PKT_POS 
VAR_PKT_DURATION 
VAR_PKT_SIZE 
VAR_VARS_NB 
VAR_N 
VAR_POS 
VAR_R 
VAR_T 
VAR_NB 
VAR_N 
VAR_PTS 
VAR_R 
VAR_T 
VAR_TB 
VAR_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_VAL 
VAR_MAXVAL 
VAR_MINVAL 
VAR_NEGVAL 
VAR_CLIPVAL 
VAR_VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_BITDEPTHX 
VAR_BITDEPTHY 
VAR_VARS_NB 
VAR_MAIN_W 
VAR_MW 
VAR_MAIN_H 
VAR_MH 
VAR_OVERLAY_W 
VAR_OW 
VAR_OVERLAY_H 
VAR_OH 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_N 
VAR_POS 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_MAIN_iW 
VAR_MW 
VAR_MAIN_iH 
VAR_MH 
VAR_OVERLAY_iW 
VAR_OVERLAY_iH 
VAR_OVERLAY_X 
VAR_OX 
VAR_OVERLAY_Y 
VAR_OY 
VAR_OVERLAY_W 
VAR_OW 
VAR_OVERLAY_H 
VAR_OH 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_VAL 
VAR_YMIN 
VAR_UMIN 
VAR_VMIN 
VAR_AMIN 
VAR_YMAX 
VAR_UMAX 
VAR_VMAX 
VAR_AMAX 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_OHSUB 
VAR_OVSUB 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_POS 
VAR_S2R_MAIN_W 
VAR_S2R_MAIN_H 
VAR_S2R_MAIN_A 
VAR_S2R_MAIN_SAR 
VAR_S2R_MAIN_DAR 
VAR_S2R_MDAR 
VAR_S2R_MAIN_HSUB 
VAR_S2R_MAIN_VSUB 
VAR_S2R_MAIN_N 
VAR_S2R_MAIN_T 
VAR_S2R_MAIN_POS 
VARS_NB 
VAR_PI 
VAR_PHI 
VAR_E 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_DAR 
VAR_SAR 
VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_N 
VAR_PTS 
VAR_R 
VAR_T 
VAR_TB 
VAR_NB 
VAR_iW 
VAR_IN_W 
VAR_iH 
VAR_IN_H 
VAR_oW 
VAR_OUT_W 
VAR_W 
VAR_oH 
VAR_OUT_H 
VAR_H 
CW 
CH 
CX 
CY 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_IN 
VAR_ON 
VAR_DURATION 
VAR_PDURATION 
VAR_IN_TIME 
VAR_IT 
VAR_TIME 
VAR_OUT_TIME 
VAR_OT 
VAR_FRAME 
VAR_ZOOM 
VAR_PZOOM 
VAR_X 
VAR_PX 
VAR_Y 
VAR_PY 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_OHSUB 
VAR_OVSUB 
VARS_NB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_TIME 
VAR_SPEED 
VAR_TEMPO 
VAR_ORDER 
VAR_PATTERN 
VAR_ROW 
VAR_VARS_NB 

Definition at line 59 of file vf_scale_qsv.c.

Function Documentation

static av_cold int qsvscale_init ( AVFilterContext ctx)
static

Definition at line 121 of file vf_scale_qsv.c.

static av_cold void qsvscale_uninit ( AVFilterContext ctx)
static

Definition at line 138 of file vf_scale_qsv.c.

Referenced by init_scale_session().

static int qsvscale_query_formats ( AVFilterContext ctx)
static

Definition at line 158 of file vf_scale_qsv.c.

static int init_out_pool ( AVFilterContext ctx,
int  out_width,
int  out_height 
)
static

Definition at line 172 of file vf_scale_qsv.c.

Referenced by init_scale_session().

static mfxStatus frame_alloc ( mfxHDL  pthis,
mfxFrameAllocRequest *  req,
mfxFrameAllocResponse *  resp 
)
static

Definition at line 228 of file vf_scale_qsv.c.

Referenced by init_out_session().

static mfxStatus frame_free ( mfxHDL  pthis,
mfxFrameAllocResponse *  resp 
)
static

Definition at line 250 of file vf_scale_qsv.c.

Referenced by init_out_session().

static mfxStatus frame_lock ( mfxHDL  pthis,
mfxMemId  mid,
mfxFrameData *  ptr 
)
static

Definition at line 255 of file vf_scale_qsv.c.

Referenced by init_out_session().

static mfxStatus frame_unlock ( mfxHDL  pthis,
mfxMemId  mid,
mfxFrameData *  ptr 
)
static

Definition at line 260 of file vf_scale_qsv.c.

Referenced by init_out_session().

static mfxStatus frame_get_hdl ( mfxHDL  pthis,
mfxMemId  mid,
mfxHDL *  hdl 
)
static

Definition at line 265 of file vf_scale_qsv.c.

Referenced by init_out_session().

static int init_out_session ( AVFilterContext ctx)
static

Definition at line 277 of file vf_scale_qsv.c.

Referenced by init_scale_session().

static int init_scale_session ( AVFilterContext ctx,
int  in_width,
int  in_height,
int  out_width,
int  out_height 
)
static

Definition at line 452 of file vf_scale_qsv.c.

Referenced by qsvscale_config_props().

static int qsvscale_config_props ( AVFilterLink outlink)
static

Definition at line 470 of file vf_scale_qsv.c.

static int qsvscale_filter_frame ( AVFilterLink link,
AVFrame in 
)
static

Definition at line 559 of file vf_scale_qsv.c.

Variable Documentation

const char* const var_names[]
static
Initial value:
= {
"PI",
"PHI",
"E",
"in_w", "iw",
"in_h", "ih",
"out_w", "ow",
"out_h", "oh",
"a", "dar",
"sar",
}
#define NULL
Definition: coverity.c:32

Definition at line 46 of file vf_scale_qsv.c.

Referenced by qsvscale_config_props().

const mfxHandleType handle_types[]
static
Initial value:
= {
MFX_HANDLE_VA_DISPLAY,
MFX_HANDLE_D3D9_DEVICE_MANAGER,
MFX_HANDLE_D3D11_DEVICE,
}

Definition at line 271 of file vf_scale_qsv.c.

Referenced by init_out_session().

const AVOption options[]
static
Initial value:
= {
{ "w", "Output video width", OFFSET(w_expr), AV_OPT_TYPE_STRING, { .str = "iw" }, .flags = FLAGS },
{ "h", "Output video height", OFFSET(h_expr), AV_OPT_TYPE_STRING, { .str = "ih" }, .flags = FLAGS },
{ "format", "Output pixel format", OFFSET(format_str), AV_OPT_TYPE_STRING, { .str = "same" }, .flags = FLAGS },
{ "mode", "(not supported)", OFFSET(mode), AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = 0}, 0, INT_MAX, FLAGS, "mode"},
{ "low_power", "", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = 1}, 0, 0, FLAGS, "mode"},
{ "hq", "", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = 2}, 0, 0, FLAGS, "mode"},
{ NULL },
}
#define NULL
Definition: coverity.c:32
#define OFFSET(x)
Definition: vf_scale_qsv.c:625
#define FLAGS
Definition: vf_scale_qsv.c:626
mode
Use these values in ebur128_init (or&#39;ed).
Definition: ebur128.h:83

Definition at line 627 of file vf_scale_qsv.c.

const AVClass qsvscale_class
static
Initial value:
= {
.class_name = "scale_qsv",
.item_name = av_default_item_name,
.option = options,
}
#define LIBAVUTIL_VERSION_INT
Definition: version.h:85
const char * av_default_item_name(void *ptr)
Return the context name.
Definition: log.c:235
static const AVOption options[]
Definition: vf_scale_qsv.c:627

Definition at line 645 of file vf_scale_qsv.c.

const AVFilterPad qsvscale_inputs[]
static
Initial value:
= {
{
.name = "default",
.filter_frame = qsvscale_filter_frame,
},
{ NULL }
}
#define NULL
Definition: coverity.c:32
static int qsvscale_filter_frame(AVFilterLink *link, AVFrame *in)
Definition: vf_scale_qsv.c:559

Definition at line 652 of file vf_scale_qsv.c.

const AVFilterPad qsvscale_outputs[]
static
Initial value:
= {
{
.name = "default",
.config_props = qsvscale_config_props,
},
{ NULL }
}
#define NULL
Definition: coverity.c:32
static int qsvscale_config_props(AVFilterLink *outlink)
Definition: vf_scale_qsv.c:470

Definition at line 661 of file vf_scale_qsv.c.

AVFilter ff_vf_scale_qsv
Initial value:
= {
.name = "scale_qsv",
.description = NULL_IF_CONFIG_SMALL("QuickSync video scaling and format conversion"),
.init = qsvscale_init,
.uninit = qsvscale_uninit,
.query_formats = qsvscale_query_formats,
.priv_size = sizeof(QSVScaleContext),
.priv_class = &qsvscale_class,
.flags_internal = FF_FILTER_FLAG_HWFRAME_AWARE,
}
static const AVClass qsvscale_class
Definition: vf_scale_qsv.c:645
#define FF_FILTER_FLAG_HWFRAME_AWARE
The filter is aware of hardware frames, and any hardware frame context should not be automatically pr...
Definition: internal.h:339
static int qsvscale_query_formats(AVFilterContext *ctx)
Definition: vf_scale_qsv.c:158
static const AVFilterPad qsvscale_outputs[]
Definition: vf_scale_qsv.c:661
#define NULL_IF_CONFIG_SMALL(x)
Return NULL if CONFIG_SMALL is true, otherwise the argument without modification. ...
Definition: internal.h:117
static av_cold void qsvscale_uninit(AVFilterContext *ctx)
Definition: vf_scale_qsv.c:138
these buffered frames must be flushed immediately if a new input produces new the filter must not call request_frame to get more It must just process the frame or queue it The task of requesting more frames is left to the filter s request_frame method or the application If a filter has several inputs
static const AVFilterPad outputs[]
Definition: af_acontrast.c:203
static const AVFilterPad qsvscale_inputs[]
Definition: vf_scale_qsv.c:652
static av_cold int qsvscale_init(AVFilterContext *ctx)
Definition: vf_scale_qsv.c:121

Definition at line 670 of file vf_scale_qsv.c.