[FFmpeg-devel] FFmpeg 0.6 status update

Martin Storsjö martin
Fri Jun 18 08:47:50 CEST 2010


On Fri, 18 Jun 2010, Benjamin Larsson wrote:

> Se based on the old text.

Some comments, in Swedish:

> Huvud detaljer
> ==============

Skriv ihop, huvuddetaljer

> Denna release inneh?ller m?nga f?rb?ttringer som ?r relevanta f?r HTML5.
> H264 och Theroa avkodarna ?r nu betydligt snabbare och Vorbis avkodaren

Stavfel, Theora

> har f?tt signifikanta uppdateringar. Det finns ?ven st?d f?r Googles nya
> libvpx bibliotek med VP8 codecen och WebM containern.
> 
> Andra viktiga f?rb?ttringar ?r avkodningars st?d f?r bland annat:

Hmm, skulle det l?ta mer naturligt med "avkodningsst?d" eller "st?d f?r 
avkodning av"?

> Intel Indeo 5, WMA Pro, WMA Voice och HE-AAC.
> 
> Se changelogen f?r en lista av signifikanta f?r?ndringar.

Lista med

> Var v?nlig notera att v?r policy f?r buggrapporter inte ?r f?r?ndrad.

V?nligen

> Vi accepterar fortfarande bara buggrapporter fr?n huvud utvecklingstr?det

Skriv ihop, huvudutvecklingstr?det

> av FFmpeg. Har du problem med n?gon officiell version av FFmpeg, prova
> den senaste versionen av utvecklingstr?det och se om problemet kvarst?r.
> Om det g?r det skicka en bugg rapport via de vanligt felrapporterings-

buggrapport, vanliga

> rutinerna.
> 
> API och andra f?r?ndringar av vikt
> ----------------------------------
> 
> L?s filen doc/APIchanges f?r utvecklarrelaterad information.
> 
> Noterbara f?r?ndringar:
> - det f?r?ldrade vhook subsystemet ?r borttaget
> - den f?r?ldrade gamla omskalaren ?r borttagen
> - icke fritt libamr st?d f?r AMR-NB/WB borttaget
> - RTMP st?d i libavformat
> - -formats alternativet ?r delat i -formats, -codecs, -bsfs, och -protocols
> - ffprobe verktyget tilllagt
> - RTMP/RTMPT/RTMPS/RTMPE/RTMPTE protokoll st?d via librtmp
> - CODEC_CAP_EXPERIMENTAL tilllagt
> 
> Tillagda format:
> ----------------
> 
> - VQF demuxer
> - PCX encoder
> - CorePNG decoding support
> - 8088flex TMV demuxer och decoder
> - enable symbol versioning by default for linkers that support it
> - symbolversionering f?r l?nkare som st?djer det

Den engelska texten verkar vara kvar?

> - V210 decoder och encoder
> - QCP demuxer
> - SoX native format muxer och demuxer
> - AMR-NB decoding/encoding, AMR-WB decoding via OpenCORE biblioteket
> - DPX image decoder
> - Electronic Arts Madcow decoder
> - DivX (XSUB) subtitle encoder
> - experimental AAC encoder
> - Wave64 demuxer
> - IEC-61937 compatible Muxer
> - TwinVQ decoder
> - Bluray (PGS) subtitle decoder
> - LPCM support in MPEG-TS (HDMV RID som oftaste ?terfinns p? Blu-ray skivor)
> - WMA Pro decoder
> - Core Audio Format demuxer
> - Atrac1 decoder
> - MD STUDIO audio demuxer
> - RF64 st?d i WAV demuxer
> - MPEG-4 Audio Lossless Coding (ALS) decoder
> - IV8 demuxer
> - CDG demuxer och decoder
> - R210 decoder
> - Auravision Aura 1 och 2 decoders
> - Deluxe Paint Animation playback system
> - SIPR decoder
> - Adobe Filmstrip muxer och demuxer
> - RTP packetization och depacketization av H.263 and AMR
> - Bink demuxer och audio/video decoders
> - IFF PBM/ILBM bitmap decoder
> - Indeo 5 decoder
> - WMA Voice decoder
> - AMR-NB decoder
> - RTSP muxer
> - HE-AAC v1 decoder
> - Kega Game Video (KGV1) decoder
> - Psygnosis YOP demuxer och video decoder
> - RTP hinting i mov/3gp/mp4 muxer
> - VP8 decoding via libvpx
> 
> 
> Noterbara licensf?r?ndringar
> -------------------------------
> 
> - AC-3 decodern helt LGPL licensierad
> - libswscale kan nu bli compilerad i LGPL l?ge

kompilerad med k


Other than that, looks ok.

// MartinMore information about the ffmpeg-devel mailing list