FFmpeg
 All Data Structures Namespaces Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages
Enumerations
av1.h File Reference

AV1 common definitions. More...

Go to the source code of this file.

Enumerations

enum  AV1_OBU_Type {
  AV1_OBU_SEQUENCE_HEADER = 1, AV1_OBU_TEMPORAL_DELIMITER = 2, AV1_OBU_FRAME_HEADER = 3, AV1_OBU_TILE_GROUP = 4,
  AV1_OBU_METADATA = 5, AV1_OBU_FRAME = 6, AV1_OBU_REDUNDANT_FRAME_HEADER = 7, AV1_OBU_TILE_LIST = 8,
  AV1_OBU_PADDING = 15
}
 
enum  {
  AV1_METADATA_TYPE_HDR_CLL = 1, AV1_METADATA_TYPE_HDR_MDCV = 2, AV1_METADATA_TYPE_SCALABILITY = 3, AV1_METADATA_TYPE_ITUT_T35 = 4,
  AV1_METADATA_TYPE_TIMECODE = 5
}
 
enum  { AV1_FRAME_KEY = 0, AV1_FRAME_INTER = 1, AV1_FRAME_INTRA_ONLY = 2, AV1_FRAME_SWITCH = 3 }
 
enum  {
  AV1_REF_FRAME_INTRA = 0, AV1_REF_FRAME_LAST = 1, AV1_REF_FRAME_LAST2 = 2, AV1_REF_FRAME_LAST3 = 3,
  AV1_REF_FRAME_GOLDEN = 4, AV1_REF_FRAME_BWDREF = 5, AV1_REF_FRAME_ALTREF2 = 6, AV1_REF_FRAME_ALTREF = 7
}
 
enum  {
  AV1_MAX_OPERATING_POINTS = 32, AV1_MAX_SB_SIZE = 128, AV1_MI_SIZE = 4, AV1_MAX_TILE_WIDTH = 4096,
  AV1_MAX_TILE_AREA = 4096 * 2304, AV1_MAX_TILE_ROWS = 64, AV1_MAX_TILE_COLS = 64, AV1_NUM_REF_FRAMES = 8,
  AV1_REFS_PER_FRAME = 7, AV1_TOTAL_REFS_PER_FRAME = 8, AV1_PRIMARY_REF_NONE = 7, AV1_MAX_SEGMENTS = 8,
  AV1_SEG_LVL_MAX = 8, AV1_SEG_LVL_ALT_Q = 0, AV1_SEG_LVL_ALT_LF_Y_V = 1, AV1_SEG_LVL_REF_FRAME = 5,
  AV1_SEG_LVL_SKIP = 6, AV1_SEG_LVL_GLOBAL_MV = 7, AV1_SELECT_SCREEN_CONTENT_TOOLS = 2, AV1_SELECT_INTEGER_MV = 2,
  AV1_SUPERRES_NUM = 8, AV1_SUPERRES_DENOM_MIN = 9, AV1_INTERPOLATION_FILTER_SWITCHABLE = 4, AV1_GM_ABS_ALPHA_BITS = 12,
  AV1_GM_ALPHA_PREC_BITS = 15, AV1_GM_ABS_TRANS_ONLY_BITS = 9, AV1_GM_TRANS_ONLY_PREC_BITS = 3, AV1_GM_ABS_TRANS_BITS = 12,
  AV1_GM_TRANS_PREC_BITS = 6, AV1_WARPEDMODEL_PREC_BITS = 16, AV1_WARP_MODEL_IDENTITY = 0, AV1_WARP_MODEL_TRANSLATION = 1,
  AV1_WARP_MODEL_ROTZOOM = 2, AV1_WARP_MODEL_AFFINE = 3
}
 
enum  { AV1_CSP_UNKNOWN = 0, AV1_CSP_VERTICAL = 1, AV1_CSP_COLOCATED = 2 }
 

Detailed Description

AV1 common definitions.

Definition in file av1.h.

Enumeration Type Documentation

Enumerator
AV1_OBU_SEQUENCE_HEADER 
AV1_OBU_TEMPORAL_DELIMITER 
AV1_OBU_FRAME_HEADER 
AV1_OBU_TILE_GROUP 
AV1_OBU_METADATA 
AV1_OBU_FRAME 
AV1_OBU_REDUNDANT_FRAME_HEADER 
AV1_OBU_TILE_LIST 
AV1_OBU_PADDING 

Definition at line 28 of file av1.h.

anonymous enum
Enumerator
AV1_METADATA_TYPE_HDR_CLL 
AV1_METADATA_TYPE_HDR_MDCV 
AV1_METADATA_TYPE_SCALABILITY 
AV1_METADATA_TYPE_ITUT_T35 
AV1_METADATA_TYPE_TIMECODE 

Definition at line 43 of file av1.h.

anonymous enum
Enumerator
AV1_FRAME_KEY 
AV1_FRAME_INTER 
AV1_FRAME_INTRA_ONLY 
AV1_FRAME_SWITCH 

Definition at line 52 of file av1.h.

anonymous enum
Enumerator
AV1_REF_FRAME_INTRA 
AV1_REF_FRAME_LAST 
AV1_REF_FRAME_LAST2 
AV1_REF_FRAME_LAST3 
AV1_REF_FRAME_GOLDEN 
AV1_REF_FRAME_BWDREF 
AV1_REF_FRAME_ALTREF2 
AV1_REF_FRAME_ALTREF 

Definition at line 60 of file av1.h.

anonymous enum
Enumerator
AV1_MAX_OPERATING_POINTS 
AV1_MAX_SB_SIZE 
AV1_MI_SIZE 
AV1_MAX_TILE_WIDTH 
AV1_MAX_TILE_AREA 
AV1_MAX_TILE_ROWS 
AV1_MAX_TILE_COLS 
AV1_NUM_REF_FRAMES 
AV1_REFS_PER_FRAME 
AV1_TOTAL_REFS_PER_FRAME 
AV1_PRIMARY_REF_NONE 
AV1_MAX_SEGMENTS 
AV1_SEG_LVL_MAX 
AV1_SEG_LVL_ALT_Q 
AV1_SEG_LVL_ALT_LF_Y_V 
AV1_SEG_LVL_REF_FRAME 
AV1_SEG_LVL_SKIP 
AV1_SEG_LVL_GLOBAL_MV 
AV1_SELECT_SCREEN_CONTENT_TOOLS 
AV1_SELECT_INTEGER_MV 
AV1_SUPERRES_NUM 
AV1_SUPERRES_DENOM_MIN 
AV1_INTERPOLATION_FILTER_SWITCHABLE 
AV1_GM_ABS_ALPHA_BITS 
AV1_GM_ALPHA_PREC_BITS 
AV1_GM_ABS_TRANS_ONLY_BITS 
AV1_GM_TRANS_ONLY_PREC_BITS 
AV1_GM_ABS_TRANS_BITS 
AV1_GM_TRANS_PREC_BITS 
AV1_WARPEDMODEL_PREC_BITS 
AV1_WARP_MODEL_IDENTITY 
AV1_WARP_MODEL_TRANSLATION 
AV1_WARP_MODEL_ROTZOOM 
AV1_WARP_MODEL_AFFINE 

Definition at line 72 of file av1.h.

anonymous enum
Enumerator
AV1_CSP_UNKNOWN 
AV1_CSP_VERTICAL 
AV1_CSP_COLOCATED 

Definition at line 124 of file av1.h.