FFmpeg
Functions | Variables
vaapi_vp9.c File Reference
#include "libavutil/pixdesc.h"
#include "hwconfig.h"
#include "vaapi_decode.h"
#include "vp9shared.h"

Go to the source code of this file.

Functions

static VASurfaceID vaapi_vp9_surface_id (const VP9Frame *vf)
 
static int vaapi_vp9_start_frame (AVCodecContext *avctx, av_unused const uint8_t *buffer, av_unused uint32_t size)
 
static int vaapi_vp9_end_frame (AVCodecContext *avctx)
 
static int vaapi_vp9_decode_slice (AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buffer, uint32_t size)
 

Variables

const AVHWAccel ff_vp9_vaapi_hwaccel
 

Function Documentation

static VASurfaceID vaapi_vp9_surface_id ( const VP9Frame vf)
static

Definition at line 29 of file vaapi_vp9.c.

Referenced by vaapi_vp9_start_frame().

static int vaapi_vp9_start_frame ( AVCodecContext avctx,
av_unused const uint8_t buffer,
av_unused uint32_t  size 
)
static

Definition at line 37 of file vaapi_vp9.c.

static int vaapi_vp9_end_frame ( AVCodecContext avctx)
static

Definition at line 120 of file vaapi_vp9.c.

static int vaapi_vp9_decode_slice ( AVCodecContext avctx,
const uint8_t buffer,
uint32_t  size 
)
static

Definition at line 128 of file vaapi_vp9.c.

Variable Documentation

const AVHWAccel ff_vp9_vaapi_hwaccel
Initial value:
= {
.name = "vp9_vaapi",
.pix_fmt = AV_PIX_FMT_VAAPI,
.start_frame = vaapi_vp9_start_frame,
.end_frame = vaapi_vp9_end_frame,
.decode_slice = vaapi_vp9_decode_slice,
.frame_priv_data_size = sizeof(VAAPIDecodePicture),
.priv_data_size = sizeof(VAAPIDecodeContext),
.caps_internal = HWACCEL_CAP_ASYNC_SAFE,
}
static av_cold int init(AVCodecContext *avctx)
Definition: avrndec.c:35
int ff_vaapi_common_frame_params(AVCodecContext *avctx, AVBufferRef *hw_frames_ctx)
Definition: vaapi_decode.c:610
int ff_vaapi_decode_uninit(AVCodecContext *avctx)
Definition: vaapi_decode.c:723
static av_cold int uninit(AVCodecContext *avctx)
Definition: crystalhd.c:279
static int vaapi_vp9_end_frame(AVCodecContext *avctx)
Definition: vaapi_vp9.c:120
#define HWACCEL_CAP_ASYNC_SAFE
Definition: hwconfig.h:26
int ff_vaapi_decode_init(AVCodecContext *avctx)
Definition: vaapi_decode.c:634
static int vaapi_vp9_decode_slice(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buffer, uint32_t size)
Definition: vaapi_vp9.c:128
static int vaapi_vp9_start_frame(AVCodecContext *avctx, av_unused const uint8_t *buffer, av_unused uint32_t size)
Definition: vaapi_vp9.c:37

Definition at line 171 of file vaapi_vp9.c.