FFmpeg
Data Structures | Macros | Enumerations | Functions | Variables
noise_bsf.c File Reference
#include <stdlib.h>
#include "bsf.h"
#include "bsf_internal.h"
#include "libavutil/log.h"
#include "libavutil/opt.h"
#include "libavutil/eval.h"

Go to the source code of this file.

Data Structures

struct  NoiseContext
 

Macros

#define OFFSET(x)   offsetof(NoiseContext, x)
 
#define FLAGS   (AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM|AV_OPT_FLAG_AUDIO_PARAM|AV_OPT_FLAG_BSF_PARAM)
 

Enumerations

enum  var_name {
  VAR_N, VAR_TB, VAR_PTS, VAR_DTS,
  VAR_NOPTS, VAR_STARTPTS, VAR_STARTDTS, VAR_DURATION,
  VAR_D, VAR_POS, VAR_SIZE, VAR_KEY,
  VAR_STATE, VAR_VARS_NB, VAR_N, VAR_TS,
  VAR_POS, VAR_PREV_INPTS, VAR_PREV_INDTS, VAR_PREV_INDUR,
  VAR_PREV_OUTPTS, VAR_PREV_OUTDTS, VAR_PREV_OUTDUR, VAR_NEXT_PTS,
  VAR_NEXT_DTS, VAR_NEXT_DUR, VAR_PTS, VAR_DTS,
  VAR_DURATION, VAR_STARTPTS, VAR_STARTDTS, VAR_TB,
  VAR_TB_OUT, VAR_SR, VAR_NOPTS, VAR_VARS_NB,
  VAR_CH, VAR_N, VAR_NB_IN_CHANNELS, VAR_NB_OUT_CHANNELS,
  VAR_T, VAR_S, VAR_VARS_NB, VAR_CH,
  VAR_SN, VAR_NB_CHANNELS, VAR_T, VAR_SR,
  VAR_P, VAR_F, VAR_VARS_NB, VAR_CH,
  VAR_SN, VAR_NB_CHANNELS, VAR_T, VAR_SR,
  VAR_P, VAR_VARS_NB, VAR_W, VAR_H,
  VAR_CW, VAR_CH, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VARS_NB, VAR_VALUE1, VAR_VALUE2, VAR_FRAMEVAL,
  VAR_USERVAL, VAR_VARS_NB, VAR_TB, VAR_PTS,
  VAR_START_PTS, VAR_PREV_PTS, VAR_PREV_SELECTED_PTS, VAR_T,
  VAR_START_T, VAR_PREV_T, VAR_PREV_SELECTED_T, VAR_PICT_TYPE,
  VAR_I, VAR_P, VAR_B, VAR_S,
  VAR_SI, VAR_SP, VAR_BI, VAR_PICT_TYPE_I,
  VAR_PICT_TYPE_P, VAR_PICT_TYPE_B, VAR_PICT_TYPE_S, VAR_PICT_TYPE_SI,
  VAR_PICT_TYPE_SP, VAR_PICT_TYPE_BI, VAR_INTERLACE_TYPE, VAR_INTERLACE_TYPE_P,
  VAR_INTERLACE_TYPE_T, VAR_INTERLACE_TYPE_B, VAR_CONSUMED_SAMPLES_N, VAR_SAMPLES_N,
  VAR_SAMPLE_RATE, VAR_N, VAR_SELECTED_N, VAR_PREV_SELECTED_N,
  VAR_KEY, VAR_SCENE, VAR_CONCATDEC_SELECT, VAR_VARS_NB,
  VAR_N, VAR_T, VAR_PTS, VAR_TS,
  VAR_TE, VAR_TI, VAR_W, VAR_H,
  VAR_VARS_NB, VAR_dar, VAR_duration, VAR_hsub,
  VAR_vsub, VAR_main_h, VAR_H, VAR_main_w,
  VAR_W, VAR_n, VAR_pict_type, VAR_qr_w,
  VAR_w, VAR_rendered_padded_qr_w, VAR_Q, VAR_rendered_qr_w,
  VAR_q, VAR_sar, VAR_t, VAR_x,
  VAR_y, VAR_VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW,
  VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW,
  VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_A, VAR_SAR,
  VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB, VAR_OHSUB,
  VAR_OVSUB, VARS_NB, VAR_FRAME_RATE, VAR_INTERLACED,
  VAR_N, VAR_NB_CONSUMED_SAMPLES, VAR_NB_SAMPLES, VAR_PREV_INPTS,
  VAR_PREV_INT, VAR_PREV_OUTPTS, VAR_PREV_OUTT, VAR_PTS,
  VAR_SAMPLE_RATE, VAR_STARTPTS, VAR_STARTT, VAR_T,
  VAR_TB, VAR_RTCTIME, VAR_RTCSTART, VAR_S,
  VAR_SR, VAR_FR, VAR_T_CHANGE, VAR_VARS_NB,
  VAR_AVTB, VAR_INTB, VAR_SR, VAR_VARS_NB,
  VAR_W, VAR_H, VAR_A, VAR_DAR,
  VAR_SAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB, VARS_NB,
  VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH,
  VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH,
  VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VAR_X, VAR_Y, VAR_N,
  VAR_T, VAR_VARS_NB, VAR_X, VAR_Y,
  VAR_W, VAR_H, VAR_N, VAR_T,
  VAR_VARS_NB, VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_IN_W, VAR_IW,
  VAR_SAR, VAR_X, VAR_Y, VAR_H,
  VAR_W, VAR_T, VAR_MAX, VARS_NB,
  VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB, VAR_LINE_H,
  VAR_LH, VAR_MAIN_H, VAR_h, VAR_H,
  VAR_MAIN_W, VAR_w, VAR_W, VAR_MAX_GLYPH_A,
  VAR_ASCENT, VAR_MAX_GLYPH_D, VAR_DESCENT, VAR_MAX_GLYPH_H,
  VAR_MAX_GLYPH_W, VAR_FONT_A, VAR_FONT_D, VAR_TOP_A,
  VAR_BOTTOM_D, VAR_N, VAR_SAR, VAR_T,
  VAR_TEXT_H, VAR_TH, VAR_TEXT_W, VAR_TW,
  VAR_X, VAR_Y, VAR_PICT_TYPE, VAR_DURATION,
  VAR_VARS_NB, VAR_N, VAR_R, VAR_T,
  VAR_NB, VAR_SOURCE_FPS, VAR_FPS_NTSC, VAR_FPS_PAL,
  VAR_FPS_FILM, VAR_FPS_NTSC_FILM, VARS_NB, VAR_N,
  VAR_PTS, VAR_R, VAR_T, VAR_TB,
  VAR_NB, VAR_IN_IDX, VAR_IDX, VAR_IN_W,
  VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W,
  VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_CROP_W,
  VAR_CW, VAR_CROP_H, VAR_CH, VAR_POS_W,
  VAR_PW, VAR_POS_H, VAR_PH, VAR_A,
  VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VAR_OHSUB, VAR_OVSUB, VAR_IN_T, VAR_T,
  VAR_OUT_T, VAR_OT, VAR_N, VAR_VARS_NB,
  VAR_W, VAR_H, VAR_VAL, VAR_MAXVAL,
  VAR_MINVAL, VAR_NEGVAL, VAR_CLIPVAL, VAR_VARS_NB,
  VAR_W, VAR_H, VAR_X, VAR_Y,
  VAR_BITDEPTHX, VAR_BITDEPTHY, VAR_VARS_NB, VAR_MAIN_W,
  VAR_MW, VAR_MAIN_H, VAR_MH, VAR_OVERLAY_W,
  VAR_OW, VAR_OVERLAY_H, VAR_OH, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VAR_X, VAR_Y, VAR_N,
  VAR_T, VAR_VARS_NB, VAR_MAIN_W, VAR_MW,
  VAR_MAIN_H, VAR_MH, VAR_OVERLAY_W, VAR_OW,
  VAR_OVERLAY_H, VAR_OH, VAR_X, VAR_Y,
  VAR_N, VAR_T, VAR_VARS_NB, VAR_MAIN_iW,
  VAR_MW, VAR_MAIN_iH, VAR_MH, VAR_OVERLAY_iW,
  VAR_OVERLAY_iH, VAR_OVERLAY_X, VAR_OX, VAR_OVERLAY_Y,
  VAR_OY, VAR_OVERLAY_W, VAR_OW, VAR_OVERLAY_H,
  VAR_OH, VAR_VARS_NB, VAR_MAIN_IW, VAR_MW,
  VAR_MAIN_IH, VAR_MH, VAR_OVERLAY_IW, VAR_OVERLAY_IH,
  VAR_OVERLAY_X, VAR_OX, VAR_OVERLAY_Y, VAR_OY,
  VAR_OVERLAY_W, VAR_OW, VAR_OVERLAY_H, VAR_OH,
  VAR_VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H,
  VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H,
  VAR_OH, VAR_X, VAR_Y, VAR_A,
  VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H,
  VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H,
  VAR_OH, VAR_X, VAR_Y, VAR_A,
  VAR_SAR, VAR_DAR, VARS_NB, VAR_W,
  VAR_H, VAR_VAL, VAR_YMIN, VAR_UMIN,
  VAR_VMIN, VAR_AMIN, VAR_YMAX, VAR_UMAX,
  VAR_VMAX, VAR_AMAX, VAR_VARS_NB, VAR_IN_W,
  VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W,
  VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VAR_N, VAR_T, VAR_VARS_NB,
  VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH,
  VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH,
  VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VAR_OHSUB, VAR_OVSUB, VAR_N,
  VAR_T, VAR_S2R_MAIN_W, VAR_S2R_MAIN_H, VAR_S2R_MAIN_A,
  VAR_S2R_MAIN_SAR, VAR_S2R_MAIN_DAR, VAR_S2R_MDAR, VAR_S2R_MAIN_HSUB,
  VAR_S2R_MAIN_VSUB, VAR_S2R_MAIN_N, VAR_S2R_MAIN_T, VAR_S2R_MAIN_POS,
  VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H,
  VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H,
  VAR_OH, VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR,
  VAR_N, VAR_T, VAR_S2R_MAIN_W, VAR_S2R_MAIN_H,
  VAR_S2R_MAIN_A, VAR_S2R_MAIN_SAR, VAR_S2R_MAIN_DAR, VAR_S2R_MDAR,
  VAR_S2R_MAIN_N, VAR_S2R_MAIN_T, VARS_NB, VAR_W,
  VAR_H, VAR_N, VAR_PTS, VAR_R,
  VAR_T, VAR_TB, VAR_NB, VAR_IW,
  VAR_IN_W, VAR_IH, VAR_IN_H, VAR_OW,
  VAR_OUT_W, VAR_W, VAR_OH, VAR_OUT_H,
  VAR_H, VAR_CW, VAR_CH, VAR_CX,
  VAR_CY, VAR_A, VAR_DAR, VAR_SAR,
  VAR_VARS_NB, VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H,
  VAR_IH, VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H,
  VAR_OH, VAR_IN, VAR_ON, VAR_DURATION,
  VAR_PDURATION, VAR_IN_TIME, VAR_IT, VAR_TIME,
  VAR_OUT_TIME, VAR_OT, VAR_FRAME, VAR_ZOOM,
  VAR_PZOOM, VAR_X, VAR_PX, VAR_Y,
  VAR_PY, VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR,
  VAR_HSUB, VAR_VSUB, VARS_NB, VAR_IN_W,
  VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W,
  VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_A,
  VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VAR_OHSUB, VAR_OVSUB, VARS_NB, VAR_X,
  VAR_Y, VAR_W, VAR_H, VAR_TIME,
  VAR_SPEED, VAR_TEMPO, VAR_ORDER, VAR_PATTERN,
  VAR_ROW, VAR_VARS_NB
}
 

Functions

static int noise_init (AVBSFContext *ctx)
 
static int noise (AVBSFContext *ctx, AVPacket *pkt)
 
static void noise_close (AVBSFContext *bsf)
 

Variables

static const char *const var_names []
 
static const AVOption options []
 
static const AVClass noise_class
 
const FFBitStreamFilter ff_noise_bsf
 

Macro Definition Documentation

◆ OFFSET

#define OFFSET (   x)    offsetof(NoiseContext, x)

Definition at line 212 of file noise_bsf.c.

◆ FLAGS

Definition at line 213 of file noise_bsf.c.

Enumeration Type Documentation

◆ var_name

enum var_name
Enumerator
VAR_N 
VAR_TB 
VAR_PTS 
VAR_DTS 
VAR_NOPTS 
VAR_STARTPTS 
VAR_STARTDTS 
VAR_DURATION 
VAR_D 
VAR_POS 
VAR_SIZE 
VAR_KEY 
VAR_STATE 
VAR_VARS_NB 
VAR_N 
VAR_TS 
VAR_POS 
VAR_PREV_INPTS 
VAR_PREV_INDTS 
VAR_PREV_INDUR 
VAR_PREV_OUTPTS 
VAR_PREV_OUTDTS 
VAR_PREV_OUTDUR 
VAR_NEXT_PTS 
VAR_NEXT_DTS 
VAR_NEXT_DUR 
VAR_PTS 
VAR_DTS 
VAR_DURATION 
VAR_STARTPTS 
VAR_STARTDTS 
VAR_TB 
VAR_TB_OUT 
VAR_SR 
VAR_NOPTS 
VAR_VARS_NB 
VAR_CH 
VAR_N 
VAR_NB_IN_CHANNELS 
VAR_NB_OUT_CHANNELS 
VAR_T 
VAR_S 
VAR_VARS_NB 
VAR_CH 
VAR_SN 
VAR_NB_CHANNELS 
VAR_T 
VAR_SR 
VAR_P 
VAR_F 
VAR_VARS_NB 
VAR_CH 
VAR_SN 
VAR_NB_CHANNELS 
VAR_T 
VAR_SR 
VAR_P 
VAR_VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_CW 
VAR_CH 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_VALUE1 
VAR_VALUE2 
VAR_FRAMEVAL 
VAR_USERVAL 
VAR_VARS_NB 
VAR_TB 
VAR_PTS 
VAR_START_PTS 
VAR_PREV_PTS 
VAR_PREV_SELECTED_PTS 
VAR_T 
VAR_START_T 
VAR_PREV_T 
VAR_PREV_SELECTED_T 
VAR_PICT_TYPE 
VAR_I 
VAR_P 
VAR_B 
VAR_S 
VAR_SI 
VAR_SP 
VAR_BI 
VAR_PICT_TYPE_I 
VAR_PICT_TYPE_P 
VAR_PICT_TYPE_B 
VAR_PICT_TYPE_S 
VAR_PICT_TYPE_SI 
VAR_PICT_TYPE_SP 
VAR_PICT_TYPE_BI 
VAR_INTERLACE_TYPE 
VAR_INTERLACE_TYPE_P 
VAR_INTERLACE_TYPE_T 
VAR_INTERLACE_TYPE_B 
VAR_CONSUMED_SAMPLES_N 
VAR_SAMPLES_N 
VAR_SAMPLE_RATE 
VAR_N 
VAR_SELECTED_N 
VAR_PREV_SELECTED_N 
VAR_KEY 
VAR_SCENE 
VAR_CONCATDEC_SELECT 
VAR_VARS_NB 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_PTS 
VAR_TS 
VAR_TE 
VAR_TI 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_VARS_NB 
VAR_dar 
VAR_duration 
VAR_hsub 
VAR_vsub 
VAR_main_h 
VAR_H 
VAR_main_w 
VAR_W 
VAR_n 
VAR_pict_type 
VAR_qr_w 
VAR_w 
VAR_rendered_padded_qr_w 
VAR_Q 
VAR_rendered_qr_w 
VAR_q 
VAR_sar 
VAR_t 
VAR_x 
VAR_y 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_OHSUB 
VAR_OVSUB 
VARS_NB 
VAR_FRAME_RATE 
VAR_INTERLACED 
VAR_N 
VAR_NB_CONSUMED_SAMPLES 
VAR_NB_SAMPLES 
VAR_PREV_INPTS 
VAR_PREV_INT 
VAR_PREV_OUTPTS 
VAR_PREV_OUTT 
VAR_PTS 
VAR_SAMPLE_RATE 
VAR_STARTPTS 
VAR_STARTT 
VAR_T 
VAR_TB 
VAR_RTCTIME 
VAR_RTCSTART 
VAR_S 
VAR_SR 
VAR_FR 
VAR_T_CHANGE 
VAR_VARS_NB 
VAR_AVTB 
VAR_INTB 
VAR_SR 
VAR_VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_A 
VAR_DAR 
VAR_SAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_SAR 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_H 
VAR_W 
VAR_T 
VAR_MAX 
VARS_NB 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_LINE_H 
VAR_LH 
VAR_MAIN_H 
VAR_h 
VAR_H 
VAR_MAIN_W 
VAR_w 
VAR_W 
VAR_MAX_GLYPH_A 
VAR_ASCENT 
VAR_MAX_GLYPH_D 
VAR_DESCENT 
VAR_MAX_GLYPH_H 
VAR_MAX_GLYPH_W 
VAR_FONT_A 
VAR_FONT_D 
VAR_TOP_A 
VAR_BOTTOM_D 
VAR_N 
VAR_SAR 
VAR_T 
VAR_TEXT_H 
VAR_TH 
VAR_TEXT_W 
VAR_TW 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_PICT_TYPE 
VAR_DURATION 
VAR_VARS_NB 
VAR_N 
VAR_R 
VAR_T 
VAR_NB 
VAR_SOURCE_FPS 
VAR_FPS_NTSC 
VAR_FPS_PAL 
VAR_FPS_FILM 
VAR_FPS_NTSC_FILM 
VARS_NB 
VAR_N 
VAR_PTS 
VAR_R 
VAR_T 
VAR_TB 
VAR_NB 
VAR_IN_IDX 
VAR_IDX 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_CROP_W 
VAR_CW 
VAR_CROP_H 
VAR_CH 
VAR_POS_W 
VAR_PW 
VAR_POS_H 
VAR_PH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_OHSUB 
VAR_OVSUB 
VAR_IN_T 
VAR_T 
VAR_OUT_T 
VAR_OT 
VAR_N 
VAR_VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_VAL 
VAR_MAXVAL 
VAR_MINVAL 
VAR_NEGVAL 
VAR_CLIPVAL 
VAR_VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_BITDEPTHX 
VAR_BITDEPTHY 
VAR_VARS_NB 
VAR_MAIN_W 
VAR_MW 
VAR_MAIN_H 
VAR_MH 
VAR_OVERLAY_W 
VAR_OW 
VAR_OVERLAY_H 
VAR_OH 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_MAIN_W 
VAR_MW 
VAR_MAIN_H 
VAR_MH 
VAR_OVERLAY_W 
VAR_OW 
VAR_OVERLAY_H 
VAR_OH 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_MAIN_iW 
VAR_MW 
VAR_MAIN_iH 
VAR_MH 
VAR_OVERLAY_iW 
VAR_OVERLAY_iH 
VAR_OVERLAY_X 
VAR_OX 
VAR_OVERLAY_Y 
VAR_OY 
VAR_OVERLAY_W 
VAR_OW 
VAR_OVERLAY_H 
VAR_OH 
VAR_VARS_NB 
VAR_MAIN_IW 
VAR_MW 
VAR_MAIN_IH 
VAR_MH 
VAR_OVERLAY_IW 
VAR_OVERLAY_IH 
VAR_OVERLAY_X 
VAR_OX 
VAR_OVERLAY_Y 
VAR_OY 
VAR_OVERLAY_W 
VAR_OW 
VAR_OVERLAY_H 
VAR_OH 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_VAL 
VAR_YMIN 
VAR_UMIN 
VAR_VMIN 
VAR_AMIN 
VAR_YMAX 
VAR_UMAX 
VAR_VMAX 
VAR_AMAX 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_OHSUB 
VAR_OVSUB 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_S2R_MAIN_W 
VAR_S2R_MAIN_H 
VAR_S2R_MAIN_A 
VAR_S2R_MAIN_SAR 
VAR_S2R_MAIN_DAR 
VAR_S2R_MDAR 
VAR_S2R_MAIN_HSUB 
VAR_S2R_MAIN_VSUB 
VAR_S2R_MAIN_N 
VAR_S2R_MAIN_T 
VAR_S2R_MAIN_POS 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_S2R_MAIN_W 
VAR_S2R_MAIN_H 
VAR_S2R_MAIN_A 
VAR_S2R_MAIN_SAR 
VAR_S2R_MAIN_DAR 
VAR_S2R_MDAR 
VAR_S2R_MAIN_N 
VAR_S2R_MAIN_T 
VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_N 
VAR_PTS 
VAR_R 
VAR_T 
VAR_TB 
VAR_NB 
VAR_IW 
VAR_IN_W 
VAR_IH 
VAR_IN_H 
VAR_OW 
VAR_OUT_W 
VAR_W 
VAR_OH 
VAR_OUT_H 
VAR_H 
VAR_CW 
VAR_CH 
VAR_CX 
VAR_CY 
VAR_A 
VAR_DAR 
VAR_SAR 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_IN 
VAR_ON 
VAR_DURATION 
VAR_PDURATION 
VAR_IN_TIME 
VAR_IT 
VAR_TIME 
VAR_OUT_TIME 
VAR_OT 
VAR_FRAME 
VAR_ZOOM 
VAR_PZOOM 
VAR_X 
VAR_PX 
VAR_Y 
VAR_PY 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_OHSUB 
VAR_OVSUB 
VARS_NB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_TIME 
VAR_SPEED 
VAR_TEMPO 
VAR_ORDER 
VAR_PATTERN 
VAR_ROW 
VAR_VARS_NB 

Definition at line 46 of file noise_bsf.c.

Function Documentation

◆ noise_init()

static int noise_init ( AVBSFContext ctx)
static

Definition at line 78 of file noise_bsf.c.

◆ noise()

static int noise ( AVBSFContext ctx,
AVPacket pkt 
)
static

◆ noise_close()

static void noise_close ( AVBSFContext bsf)
static

Definition at line 203 of file noise_bsf.c.

Variable Documentation

◆ var_names

const char* const var_names[]
static
Initial value:
= {
"n",
"tb",
"pts",
"dts",
"nopts",
"startpts",
"startdts",
"duration", "d",
"pos",
"size",
"key" ,
"state",
}

Definition at line 30 of file noise_bsf.c.

Referenced by ff_print_eval_expr(), ff_print_formatted_eval_expr(), init_axis_color(), init_cqt(), noise_init(), and set_expr().

◆ options

const AVOption options[]
static
Initial value:
= {
{ "amount", NULL, OFFSET(amount_str), AV_OPT_TYPE_STRING, { .str = NULL }, 0, 0, FLAGS },
{ "drop", NULL, OFFSET(drop_str), AV_OPT_TYPE_STRING, { .str = NULL }, 0, 0, FLAGS },
{ "dropamount", NULL, OFFSET(dropamount), AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = 0 }, 0, INT_MAX, FLAGS },
{ NULL },
}

Definition at line 214 of file noise_bsf.c.

◆ noise_class

const AVClass noise_class
static
Initial value:
= {
.class_name = "noise",
.item_name = av_default_item_name,
.option = options,
}

Definition at line 221 of file noise_bsf.c.

◆ ff_noise_bsf

const FFBitStreamFilter ff_noise_bsf
Initial value:
= {
.p.name = "noise",
.p.priv_class = &noise_class,
.priv_data_size = sizeof(NoiseContext),
.close = noise_close,
}

Definition at line 228 of file noise_bsf.c.

filter
filter_frame For filters that do not use the this method is called when a frame is pushed to the filter s input It can be called at any time except in a reentrant way If the input frame is enough to produce then the filter should push the output frames on the output link immediately As an exception to the previous rule if the input frame is enough to produce several output frames then the filter needs output only at least one per link The additional frames can be left buffered in the filter
Definition: filter_design.txt:228
FLAGS
#define FLAGS
Definition: noise_bsf.c:213
NoiseContext
Definition: noise_bsf.c:62
noise_init
static int noise_init(AVBSFContext *ctx)
Definition: noise_bsf.c:78
init
int(* init)(AVBSFContext *ctx)
Definition: dts2pts_bsf.c:365
LIBAVUTIL_VERSION_INT
#define LIBAVUTIL_VERSION_INT
Definition: version.h:85
NULL
#define NULL
Definition: coverity.c:32
av_default_item_name
const char * av_default_item_name(void *ptr)
Return the context name.
Definition: log.c:237
OFFSET
#define OFFSET(x)
Definition: noise_bsf.c:212
noise
static int noise(AVBSFContext *ctx, AVPacket *pkt)
Definition: noise_bsf.c:126
AV_OPT_TYPE_INT
@ AV_OPT_TYPE_INT
Definition: opt.h:225
options
static const AVOption options[]
Definition: noise_bsf.c:214
noise_close
static void noise_close(AVBSFContext *bsf)
Definition: noise_bsf.c:203
AV_OPT_TYPE_STRING
@ AV_OPT_TYPE_STRING
Definition: opt.h:229
noise_class
static const AVClass noise_class
Definition: noise_bsf.c:221